08.04.2016

EU's dominerende magtelite:

Forfatter: Mogens Camre

Magtbegær og en total mangel på hensyntagen til Europas borgere

 

Medens flere medlemslande ved folkeafstemninger har tilkendegivet, at et flertal af borgerne ønsker "mindre EU", fortsætter EU-eliten (ja, det kaldes den, men i mine øjne er det ikke en elite, jf. nedenfor) med forsøg på at udvide EU's indflydelse. Danskerne sagde nej til at ophæve retsforbeholdet, og i går har hollænderne med stort flertal sagt nej til det tættere forhold til røverstaten Ukraine.

I går fremsatte EU-kommissionen et absurd forslag om en ny asylpolitik. Berlingske beskriver forslaget bl.a. sådan:

"Model 1: Det eksisterende asylsystem kaldet »Dublin-systemet« får tilføjet en »fairness-mekanisme«, der skal sikre, at lande kan blive aflastet i ekstraordinære situationer som den aktuelle i Grækenland og Italien. Aflastningen vil være baseret på et kvotesystem, hvor asylansøgere fordeles mellem de øvrige lande.

Model 2: Et helt nyt system, hvor alle asylansøgere vil blive fordelt efter en fordelingsnøgle og nogle faste principper, så en asylansøger ikke selv kan vælge asylland. På langt sigt er det EU-Kommissionens idé, at det skal centraliseres helt, så det bliver EUs asylstøttekontor EASO, der står for fordelingen.

Andre ideer: Ny fælles lovgivning for asylprocedurer, så asylansøgere sikres identisk behandling i alle lande. Desuden skal det fælles fingeraftryksystem for asylansøgere Eurodac forbedres, og endelig skal mulighederne for legal migration til EU gøres bedre, så reelle flygtninge og kvalificeret arbejdskraft kan komme til EU uden at sætte livet på spil."

Den virkelighed, EU står over for, er så totalt omvæltende og skræmmende, at det åbenbart ikke er gået op for politikerne i Bruxelles - og i flere andre af EU-landenes hovedstæder - at den politik, der føres, kan betyde Europas undergang. Situationen er ganske klart følgende:

store dele af kloden er stærkt overbefolket og denne katastrofe er i sig selv voksende. Man skal huske, at en stor del af de kvinder, som vil føde børn i de næste 40 år, er født, så selv en svagt faldende fødselshyppighed løser ikke problemet (Prøv at regne på det).

Da store dele af verdens befolkning ikke kan finde ud af at producere nok til at skabe et rimeligt liv og i øvrigt ikke er i stand til at organisere fredelige, fungerende samfund, vil det enorme befolkningsoverskud søge til Europa i håb om at kunne leve af Europas produktion. Men Europa er alt for lille, vi har ikke nogen mulighed for at optage alle disse mennesker, som har en helt anden kultur - en kultur, som har ødelagt de lande, de kommer fra, og som lige så sikkert vil ødelægge os. Hvert tiende år vil Mellemøsten og Afrika have en befolkningstilvækst på 500 millioner - lige så mange som hele EU. Det vil fortsætte det 21. århundrede igennem.

Europa kan kun overleve på én måde: ved at opsige flygtningekonventionen og spærre alle grænser effektivt. Det er trist for den ikke-udviklede verden, at den ikke kan udvikle sig, men det er ikke vores skyld, og vi kan tydeligvis ikke løse problemerne for mennesker, som ikke kan løse dem selv. Vi har prøvet i mere end 50 år, og indsatsen er i alt væsentligt spildt. Nu gælder det Europas egen kultur, udvikling og sikkerhed.

Om "eliten i Bruxelles": det centralistiske EU har udviklet sig til en dominerende magtelite, men lederne er ikke en elite, de repræsenterer ikke klogskab eller indsigt, men magtbegær og en total mangel på hensyntagen til Europas borgere. Tag magten fra dem !

 

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                   det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>