13.03.2016

EU er i opløsning

Forfatter: MC

Danmark må skærme sig selv for at undgå velfærdsstatens undergang.

Væsentlige aspekter af de skæbnesvangre begivenheder, der i disse dage udspiller sig i Grækenland, på Balkan, i Tyskland og i 
Bruxelles, undertrykkes af europæiske regeringer og presse, dette også i Danmark.
Det er evident, at den igangværende massemigration til Europa overvejende består af drenge og unge mænd. Langt størsteparten er sunnimuslimer. De kommer fra Afghanistan, Irak, Syrien, Afrikas Horn og Maghreb. Deres rejser er inspireret, finansieret og kamufleret som flygtningestrømme af andre. Det sker ved dygtig anvendelse af talmæssigt langt færre rigtige flygtninge, hvor især børn og børnefamilier udnyttes med villig medvirken af en naiv og ansvarsløs europæisk presse.

Det kan dog ikke helt undertrykkes, at der - som påpeget af bl.a. folk fra NATOs militære ledelse, er foregår en regulær Jihad, hvor "krigere" forklædt som flygtninge søger muslimsk fodfæste ved oprettelse/overtagelse af bosætningsområder i Europa. Her er de økonomiske muligheder ydermere tillokkende og adgangen mere eller mindre åben. 
Dette er da også for længst observeret og registreret af europæiske efterretningstjenester, men fakta bliver tilbageholdt overfor f.eks. Bundestag og vores eget Folketing, formelt for ikke at vanskeliggøre overvågning og efterforskning, reelt for at skabe undgå bekymring og politisk uro i befolkningen.

Den muslimske indvandring er en logisk følge af udviklingen eller rettere mangel på samme i den muslimske verden i alle årene siden WW2.
Meget store befolkningsoverskud og håbløse udsigter for især de yngre generationer har efter krigene i Afghanistan, Irak og Yemen samt forsøg på omvæltninger i Maghreb, Libyen, Ægypten, Yemen og nu borgerkrigen i Syrien har helt åbenbart skabt frygt i siddende regimer og herskende klaner i størstedelen af den islamiske verden - nu også i Tyrkiet, Set fra Ryadh, Baghdad og Ankara ligger løsningen ligger lige for: udskibning af befolkningsoverskud og først og fremmest af det potentielt farlige millionoverskud af unge mænd til det nærliggende Europa med alle dets syndige tilskyndelser.

Vestlige efterretningstjenester er langt fra uvidende om, at udstrakte, mere eller mindre hemmelige netværk af Wahabister, Salahfister og især Det Muslimske Broderskab er særdeles aktive ved tilskyndelse, forberedelse og organisation af de store migrantbevægelser, der for alvor blev igangsat i 2015 og nu øges her i 2016. Ej heller er de uvidende om, at økonomisk og logistisk understøttelse ikke blot kommer fra sunnimuslimske familier og klaner, men også fra regeringsinstanser på den arabiske halvø - og fra kredse bag regimet i Ankara. 
Med USA i mere eller mindre lammet tilstand, Tyskland åbenbart uden ror, England i udtrædelsesmodem og EU i intern opløsning er udsigterne for et lille og geografisk udsat land som Danmark meget dystre. For den danske stat er der er ingen vej udenom selv at skærme befolkningen, selv at lukke effektivt af for aggressiv, kulturfremmed indvandring, en indvandring som med sikkerhed vil føre til interne befolkningsopdelinger, velfærdsstatens undergang og stærke kulturelle og sociale modsætninger.

.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810