24.10.2005

Demokratiets sårbarhed

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Uudtalte trusler var nok til at skræmme tegnere fra at udtrykke sig frit

En meget alvorlig sag:

For få år siden kunne multikunstneren Jens Jørgen Thorsen frit og frejdigt lave alle de provokationer, han fandt nødvendige.

Selv hans berømte Jesus-billede fik lov til at hænge i fred.

Anderledes er det, hvis en forfatter har brug for en tegner til at lave illustration af bl.a. profeten Muhammed.

Forfatteren Kåre Bluitgen har forgæves forsøgt at finde en tegner til en børnebog om profeten Muhammed.

I tre tilfælde har tegnerne sagt nej tak, fordi de frygter repressalier fra det muslimske miljø!!

Forlaget Høst og Søn har dog fundet en tegner til opgaven, der illustrerer bogen anonymt.

Man kan så stille spørgsmålet, hvordan har forlagsredaktør Nanna Gyldenkærne, fra Høst og Søn det med anonyme medarbejdere?

Ifølge visse retninger af islam er det ikke tilladt at illustrere profeten.

Der henvises til mordet på den hollandske filminstruktør Theo van Gogh og dennes film ”Submission” samt overfaldet på en lektor ved Carsten Niebuhr Instituttet, fordi denne havde læst højt af Koranen.

Man må sige det er yndige forhold, vi fået her til lands.

Sagen har vakt en del opmærksomhed.

Formanden for Forfatterforeningen Iver Gundelach udtaler til JP den 17.9. bl.a.

”Jeg advarer mod en udvikling, hvor kunstnere pålægger sig selv censur af angst for en eller anden form for overgreb, da det vil være første skridt på vej mod et totalitært samfund.”

Formanden for danske Bladtegnere, Claus Seidel giver udtryk for, at han finder det rystende, at danske kunstnere afstår fra job af frygt for repressalier.

Flere imamer hævder, at der er stor forskel på, hvordan man ser på billedforbuddet.

Imam Fatih Alev mener, der kan være en risiko i at afbilde religiøse skikkelser. F. Alev henviser til, at billederne kan gå hen og blive tilbedelsesobjekter.

Min gamle skole- og spejderkammerat  imam Abdul Wahid Pedersen støtter F.Alev og udtaler bl.a.:

”Vi har forbud i islam mod at afbilde levende mennesker, dyr og i særdeleshed profeter, fordi det ville være at forsøge at eftergøre skaberværket.

Men det forbud gælder kun muslimer, det gælder ikke ikke-muslimer. Derfor er jeg bundet, men det er min nabo ikke.”

Studieadjunkt ved Carsten Niiebuhr Instituttet Ulla Prien siger til Information, at billedforbudet ikke altid bliver fulgt. Men hun hævder samtidig, at det vil være helt utraditionelt at afbilde Muhammed.

Ulla Prien udtaler bl.a.:

”Det gør man bare ikke, og jeg mener ikke, at jeg nogensinde har set noget, der skulle forestille Muhammed uden at han har været tilsløret, og refererer til, at der både findes film og tegneserier om profeten Muhammed, hvor profeten enten er tilsløret eller ikke selv er til stede.

Jeg tror, det bliver svært at finde nogen, der synes, det er ok at afbilde Muhammed. Samtidig kan jeg ikke forstå, hvorfor det er så vigtigt at få illustreret ham, der er jo ingen der ved hvordan han har set ud.”

Det er ikke den store forståelse for den kunstneriske frihed man møder hos Ulla Prien. Hun har åbenbart ikke forstået, hvor alvorligt et anliggende det er i et frit og åbent sekulært samfund som det danske.

Her er der ingen mulighed for forhandling!!!

Som kulturredaktør Flemming Rose skriver på forsiden af Morgenavisen Jyllands-Posten fredag den 30. september.

”Det moderne samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser.

Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse.”

Formanden for Dansk Pen, journalist på Politiken, Anders Jerichow, finder det ligeledes alarmerende, at tegnere afviser at illustrere en bog, før de kender indholdet af den.

Til Dagbladet Information udtaler A. Jerichow følgende:

”Det kan ikke være sådan, at et emne i sig selv skal få folk til at frygte at deltage i debatten. Til demokrati og ytringsfrihed hører modet til at fremføre kritik og høre kritik.

Det går ikke, at man truer andre mennesker fra at fremføre deres holdning, hvad enten de er skribenter eller tegnere.”

Ganske enig, Anders Jerichow!!!

Men det er jo just det, forfatteren Lars Hedegaard udviser, når han skriver kritisk om Islam, blandt andet i bogen ”I Krigens Hus”.

Han har ikke fået meget støtte fra PEN!!!

Om kunstnere og skribenter har grund til at frygte for reaktioner, er der ingen, der ved med sikkerhed.

Men vi ved, at der findes fundamentalistiske islamiske miljøer i Danmark.

Vi ved, at eks.vis Hitz ut Tahrir er parat til at opfordre til drab.

Dette er åbenbart nok til at ændre på den demokratiske dagsorden i Danmark.

Hvad gør vi som danskere for at få ændret dette?

 

 

Kilder: Morgenavisen Jyllands -Posten lørdag den 17. og 30. september 2005

           Dagbladet Information/Weekend 17.-18. september 2005

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810