21.10.2005

DDF indklager Jyllands-Posten for Pressenævnet

Forfatter: Harry Vinter

DDF nægtet adgang til genmæle mod nazi-beskyldning

I en læserbrevsfejde i Jyllands-Posten mellem en Rune Engelbreth og en Helle Hartmann Nielsen skrev sidstnævnte d. 11/10 2005 blandt andet:

”Engelbreth føler sig truet nok til at trække ”nazi-associations-kortet”.

Indledningsvis knytter han mig behændigt sammen med Den Danske Forening, som jeg intet har med at gøre. Dansk Kultur udråber han usandt til Den Danske Forenings "søsterorganisation". Dansk Kultur var jeg indtil for et år siden medlem af pga. mit "kulturracistiske" ønske om at værne om dansk kulturarv.

Ved at stemple sine politiske modstandere med nazi-associationer fryses de ude fra enhver debat, og rollerne som bøddel og offer, helt og skurk, fordeles på forhånd.”

 

Helle Hartmann Nielsen påstår altså, at det at "blive knyttet sammen med" Den Danske Forening er at "trække nazi-associations-kortet" og at "stemple sine modstandere med nazi-associationer".

En sådan påstand fremsat om en forening, som er stiftet af veteraner fra modstandskampen under 2. Verdenskrig, og som stadig har flere af disse i sin medlemsskare, er selvsagt groft krænkende og injurierende.

Tilsvarende påstande er desuden tidligere blevet tilbagevist ved førte retssager.

Formanden for Den Danske Forening anmodede derfor Jyllands-Posten om optagelse af et genmæle med blandt andet følgende indhold:

 

"Helle Hartmann Nielsen bebrejder d. 11/10 i sin læserbrevsfejde med Rune Engelbreth, at denne stempler sine modstandere med ”nazi-associationer” ved at kalde Dansk Kultur en ”søsterorganisation” til Den Danske Forening.

...

Den Danske Forening stod frem, længe førend Helle Hartmann viste sig på scenen. Den måtte derfor tage den tilsvining, der fulgte af, at den rejste en helt nødvendig debat om indvandringspolitikken. 

Det var ikke småting, medlemmer af Den Danske Forening blev udsat for i de år, da ingen andre turde lukke munden op. Jeg har personligt stået model til både fysiske overgreb og trusler om at få mit hus inkl. mine børn brændt af. Oven i kom så stupide menneskers beskyldninger om nazisme og naziforbindelser, som foreningen fulgte til dørs med injuriesøgsmål. Under disse retssager førte foreningen bevis for, hvad den står for: Foreningen blev stiftet af blandt andre veteraner fra modstandskampen mod den nazi-tyske besættelse under 2. Verdenskrig, og en af disse sidder i øvrigt stadig i styrelsen og redigerer foreningens blad.

Hvis Helle Hartmann virkelig er så dårligt orienteret, som hendes læserbrev giver indtryk af, ville hun være bedre tjent med helt at holde mund end med at hælde smudset fra sin renselse ud over sagesløse."

 

Jyllands-Posten afviste anmodningen med følgende begrundelse:

"Vi modtager dagligt omkring 150 debatindlæg og må derfor returnere størsteparten - deriblandt beklageligvis Deres denne gang."

 

DDF indgav herefter klage til Pressenævnet.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses injuriesag mod Helle Hartmann Nielsen.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810