26.09.2005

Europas kristne rødder

Forfatter: Poul Vinther Jensen

"Der kan kun tænkes sekulært på kristen grund"

Europas rødder

Under udarbejdelsen af den ny EU-traktat var der stor debat om Europas historiske og altafgørende fundament, nemlig kristendommen, skulle indføjes i traktatteksten.

Traktatudvalget under den fhv. franske præsident Valery Giscard d`Estaings ledelse valgte at udelade den.

Det har den amerikanske historiker teolog George Wiegel undret sig en del over.

I  en artikel i Morgenavisen Jyllands-Posten søndag den 16. september gennemgår David Gress George Weigels bog ”THE CUBE AND THE CATHEDRAL”, som beskriver  forskellen på tidsånden imellem Notre Dame-Katedralen i Paris og menneskerettighedsbuen, som den danske arkitekt Johan von Spreckelsen blev antaget til at bygge.

Den pompøse kube skulle være et monument over Frankrigs tidligere præsident Francois Mitterand (1916-96). I dag har Den internationale Fond for Menneskerettigheder til huse på øverste etage, hvorfra man kan se Notre Dame-Katedralen.

George Weigel er tilknyttet den konservative tænketank Ethics and Public Policy Center.

Weigel skriver også en ugentlig klumme, i ”The Catholic Difference”, der trykkes i 60 amerikanske aviser.

I forbindelse hermed skriver David Gress bl.a.:

”Den moderne humanisme fremstiller sig som det eneste legitime livssyn. Hvor langt den har sejret, så vi i debatten om EU-forfatningen, hvor ”mange europæere syntes at mene, at kristendommen var og er en hindring for et fredeligt, menneskerettigheds-respekterende og demokratisk Europa.”

Som Weigel skriver, var det en ortodoks jøde, juristen Joseph Weiler, der turde påpege, at EU-forfatningen ved at udelade kristendommen i sin præambel benægtede den europæiske civilisations særkende.

De kristne kan, siger Weigel, give en bedre begrundelse for demokrati og menneskerettigheder end de politiske og kulturelle magthavere, der vil fordrive kristendommen fra den politiske kultur og den europæiske selvbevisthed.

At så mange tror det modsatte skyldes dels den ateistiske humanismes sejrsgang og dels de kristnes og kirkernes egne fejl, som Weigel ikke søger at skjule.

For ofte misbrugte politikerne kristne idealer i deres magtkampe, mest katastrofalt i Første Verdenskrig, som Weigel lige som Aleksander Solzjenitsyn ser som den moderne europæiske kulturs store syndefald.

Det, det gælder om, hvis Europa skal reddes ud af sin krise, og europæerne igen skal begynde at tage deres skæbne alvorligt, er at forstå, at de gode ting, alle ønsker, såsom demokrati og frihed, ikke er moralsk neutrale, men bygger på årtusinders tålmodigt ansamlede visdom om, hvad et godt liv er for mennesker.

Her er kristendommen den afgørende ressource.”

George Weigels var ven med pave Johannes Paul, og var enig med denne i, at kristendommen hverken er forældet eller autoritær, men tværtimod den europæiske menneskeheds eneste virkelige håb om en fremtid i frihed.

Eller som sognepræst Jesper Langballe har udtrykt sig:

”Der kan kun tænkes sekulært på kristen grund”

Med de  to totalitære regimenter, nazismen og marxismen, har Europa og Vesten de seneste 100 år betalt en høj pris for at flirte med ateistiske bevægelser.

Nu er den tredje totalitære kraft på vej til Europa!!!

Ja, den er allerede ankommet.

Den bygger i øjeblikket celler overalt!!

Det vil sige moskeer og muslimske bydele (ghettoer), muslimske friskoler o.m.a.

Den kiler sig ind alle steder, - i Danmark helt ind bag Marienborgs mure!!!

Det er Islam!!!  Som den totalitære bevægelse islam er, vil der kun været et mål: det er at beherske rummet helt og fuldt.

Her er der ingen plads til noget ved siden af.

Her er fjenden de vantro, for nazismen var det racefjenden og for marxismen klassefjenden.

Disse tre ”religiøse” regimenter har til fælles, at de stræber efter herredømmet og efter at skabe det ufejlbarlige samfund, hvor alle de urene mennesker er borte.

Det er djævelskab!!!

Må  europæerne få så meget samling over sig, at vi viser det  totalitære islamiske tankesæt vejen ud af Europa.

 

Kilde: Davis Gress/ Morgenavisen Jyllands-Posten  fredag den. 16 september 2005

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810