22.09.2005

Efter statsministerens møde med islams ideologer:

Forfatter: Poul Vinther Jensen

DDF møder gerne op på Marienborg til en drøftelse om, hvordan man genskaber et sammenhængende Danmark

Det politiske bedrag!!!

 

I det første tiår af Den Danske Forenings levetid var jeg ofte ude til møder på skoler og gymnasier som foreningens repræsentant.

Et af mine hovedargumenter i debatten var, at Danmark er det danske folks hjemsted, og at Danmark ikke er et indvandringsland for kollektiv indvandring.

Jeg fastslog endvidere, at jeg anser det nationale, som et fundament, - og en forudsætning for al mellemfolkeligt og internationalt samarbejde.

Uden suveræne nationalstater findes der ingen international lovgivning, som er det bærende for al mellemfolkeligt samarbejde.

En nation er et folks hjemsted, hvorfra man kan yde et bidrag til det mellemfolkelige samarbejde. Uagtet størrelse.

Intet folk er et mindretal. Ethvert folk er et flertal i sig selv!!!

Jeg tillod mig samtidig at hævde, at Danmark aldrig har været et indvandringsland!

Det blev ofte mødt med store protester fra både lærere og elever, der henviste til jødisk indvandring, polakker, hollændere, kartoffeltyskere og huguenotter.

Det hjalp ikke, at jeg kunne fortælle, at denne indvandring i antal ikke oversteg 15.000 personer igennem en periode på flere hundrede år - hovedsageligt fra den vestlige kulturkreds.

 

Helt nøjagtigt er tallene følgende:

Af jøder kom der ca. 7000 på 373 år - årligt gennemsnit: 19

Af polakker kom der ca. 5000 på 102 år – årligt gennemsnit 49

Af hollændere kom der ca. 800 på 477 år – årligt gennemsnit 1,5

Af kartoffeltyskere ca. samme antal.

Af huguenotter kom der ca. 500 på 435 år – årligt gennemsnit 1,1

Det var denne indvandring, fortalerne for multietniseringen af Danmark henviste til, når man fremførte det argument, at Danmark altid har været et indvandrerland.

Det var denne løgn, vi var oppe imod i de første mange år.

Det var i de år, Danmark var oppe på at modtage over 15.000 personer på et enkelt år. De fleste kom fra ikke vestlige lande, - hovedsageligt fra den muslimske kulturkreds.

I 2001 var tallet 22000 !!!

Det var uden omsvøb politisk manipulation og bedrageri.

Blandt de førende manipulatører var:

Arne Melchior, Finn Slumstrup, Tøger Seidenfaden, Preben Wilhjelm, Birthe Weiss, Henrik Svane, Ebba Strange, Elisabeth Arnold, Benny  Andersen, Margethe Auken, Bernhard Baunsgaard, Dorte Bennedsen, Freddy Blak Jacques Blum Jens Jørgen Bolvig Peter Brixtofte, Suzanne Brøgger, Ritt Bjerregaard, Flemming Kofoed-Svendsen , Kjeld Koplev, Kirsten Lee, Lissa Mathiasen, Bent Melchior, Georg Metz, Hans Skov Christensen, Peter Duetoft, Lone Dybkjær, Bjørn Elmquist, Ole Espersen, Jørgen Estrup, Nils Foss, Pernille Frahm, Anne Baastrup, Elsebeth Gerner Nielsen, Flemming Chr. Nielsen, Holger K Nielsen, Arne Notkin, Niels Helveg Petersen, Birthe Philip, Samuel Rachlin, Poul Nyrup Rasmussen, Svend Auken, Klaus Rothstein, Peter Seeberg, Mikael Rothstein, og Søren Mørch.

 

Nu står vi i år 2005.

Det er gået langt hurtigere og langt værre med multietniseringen og islamiseringen af Danmark end forudset.

Selv en videnskabelig kapacitet som professor Poul Christian Matthiessen er næsten  blevet overhalet trods sine klare demografiske beregninger.

P.C. Matthiessen´s demografiske materiale var tilgængelig på et tidligt tidspunkt.

Det belaster kun de politikere og meningsdannere, der lod udviklingen gå sin skæve gang, endnu mere.

Problemerne er nu så store, at danske jøder må leve under politibeskyttelse, bl.a. Arne Melchior. Politi og retsvæsen anvender masser af kræfter ikraft af den multietniske udvikling.

De økonomiske konsekvenser for Danmarks fremtid er mærkbare.

Den folkelige sammenhængskraft er tyndslidt, og en ghettoisering i alle sociale lag er i fuld gang.

 

Det kan enhver se nu, - også de personer, som hævdede, at det var en nødvendighed for Danmark med indvandring. For ikke helt at blive afsløret bruger man nu ord som tolerance, dialog og integration.

Det er tomme floskler, med efterfølgende milliardbevillinger.

 

Selv ledende politikere i Dansk Folkeparti er nu med på denne kurs.

I Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet er den samme dødemands naivitet i højsædet.

Men det hænger jo også sammen med de tre partiers gøren og laden i fremmedpolitikken de seneste tyve år.

De tre partier bærer alle et stort ansvar for den skæbnesvangre udvikling.

De har nemlig i fællesskab haft et markant flertal i Folketinget til at ændre lovgivningen omkring indvandringen i de forløbne tyve år.

Det seneste udspil fra ministeriet Fogh Rasmussen, hvor man åbner dørene på Marienborg for herboende imamer for at tale om terror - og muligheden for at undgå den i Danmark, fortæller hvor langt vi er ude.

Det er ikke nogen gangbar vej, Anders Fogh Rasmussen.

Hvis Danmark i dag havde været et kulturelt homogent folk, ville terrortruslen i Danmark have været minimal.

Men det er jo ikke tilfældet, - desværre.

Den internationale terror er ikke noget, der forsvinder de første mange år.

Derfor er det eneste sikre værn for Danmark at genskabe det kulturelt homogene Danmark.

Det lader sig ikke gøre med over 200.000 muslimer i Danmark.

Den Danske Forening møder gerne op på Marienborg til en drøftelse om, hvordan man genskaber et sammenhængende Danmark.

 

 

Kilder: Dagbladet Politiken søndag den 11. september 2005.09.21

          Artikel af Søren Espersen MF, Dansk Folkeparti, udenrigsordfører 

          Kampen Mod Grænserne bind II forfatter. Cand. mag. Peter Neerup Buhl

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810