15.09.2005

Dansk Folkeparti svigter sine rødder!!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

I dag findes der ikke noget parti i Folketinget, som målrettet modarbejder multietniseringen af Danmark.

Dansk Folkeparti bør finde sine rødder!!!

Min gamle medkæmper i kampen mod fremmedgørelsen af Danmark, Søren Krarup fra Komiteen mod Flygtningeloven, taler en del om ”systemskiftet”, der i den Krarupske  opfattelse har sin begyndelse, da ministeriet Fogh Rasmussen blev dannet efter valget den 20. november 2001.

Virkeligheden er, at dette systemskifte aldrig har fundet sted, -  det er noget, der foregår inde i Søren Krarups eget hoved!!!

Jeg har ikke mødt noget systemskifte i min virkelighed eller dagligdag.

Selv en skærpet kulturkamp i dagbladene og TV har ikke ændret noget som helst.

Dette såkaldte systemskifte skete med Dansk Folkepartis parlamentariske støtte.

Det var der mange, der så hen til.

Nu ville der komme en fremtid for Danmark, hvor multietniseringen ville blive bremset og  antallet af fremmede fra ikke-vestlige lande ville være for nedadgående.

Nu her små fire år senere er virkeligheden en ganske anden.

Det fosser fremdeles ind med fremmede fra ikke vestlige lande!!!!

Det burde bekymre Krarup, Langballe, Søren Espersen og Pia Kjærsgaard.

Men det gør det åbenbart ikke. De tre førstnævnte har derimod meldt sig ud af Den Danske Forening og har i dag en kvalmende berøringsangst overfor deres tidligere politiske base i fremmedpolitikken.

Det bagland, der var på banen 8 år før Dansk Folkeparti så dagens lys.

Det var her kampens platform blev skabt.

Det er ynkeligt, for nu at bruge en Krarupsk vending.

Men det går jo godt for Dansk Folkeparti, - rent mandatmæssigt!!

Ifølge en meningsmåling af Rambøll Management foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten, står Dansk Folkeparti til 26 mandater og ville være landets tredje største parti, hvis der var folketingsvalg i dag.

Det er gruppeformand Kristian Thulesen Dahl for Dansk Folkeparti svært tilfreds med.

Han udtaler i den forbindelse følgende til Morgenavisen Jyllands-Posten den 10/9:

”Vi er blevet landets tredje største parti, fordi vi har taget opgør med Socialdemokratiet om udlændingepolitikken.

Nu vil opgøret i højere grad stå på det økonomiske område.

Vi har en politik, som ingen af fløjene i Socialdemokratiet har, fordi vi kombinerer en stram udlændingepolitik med en klar social bevidsthed.

Den sammenhæng har Socialdemokratiet ikke, og det er afgørende for, at vi tiltrækker mange socialdemokratiske kernevælgere.”

Jeg stiller spørgsmålet: hvad vil Dansk Folkeparti bruge dette til?

Var det ikke kampen mod fremmedgørelsen af Danmark, der var partiets udgangspunkt?

Hvis ikke, vil det være befriende, hvis vi i fremtiden kan blive forskånet for flere partikulære artikler om små i hændelser omkring de fremmede i Danmark i landets dagblade.

Det er jo blot underholdning for at holde facaden overfor vælgerbaglandet.

Det er ikke klædeligt.

Heller ikke for et stuerent parti.

Det er der mange, der har registreret og er forstemt over.

I Århus er der rigtig mange.

De er som jeg, dybt skuffede.

Dansk Folkeparti´s lumre bedsteborgerlige kurs de seneste par år er ikke opløftende.

Det er pænheden, der er ved at kvæle Dansk Folkeparti som en seriøs politisk aktør på det fremmedpolitiske område.

Men det er måske ikke gået op for gruppeformanden Kristian Thulesen Dahl.

Det seneste integrationsforlig med ministeriet Fogh Rasmussen og Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er nul og nix.

Er man i tvivl, så læs Danmarks demografiske fremtid, og vær så venlig og anstændig at forholde til de dybt alvorlige udsigter.

Men det skal jo være lødigt, som Krarup så ofte skriver.

Men hvad med substansen?

Det er den, Borgerlisten mod Moskeen i Århus efterlyser!!!

Så meget, at de ved det kommende byrådsvalg opstiller en liste under navnet BORGERLISTEN ÅRHUS MOD MOSKEEN til Kommunalvalget den 15. november.

Det bekymrer ikke partisekretær for Dansk Folkeparti Poul Lindholm Nielsen, der i JP- Århus har udtalt, at det ikke kommer til at berøre Dansk Folkeparti.

Men det burde bekymre landssekretæren.

Det er ikke uden grund, at begavede og dygtige personer fra bl.a. Dansk Folkeparti bryder ud og arbejder på egen hånd.

Årsagen er enkel.

Der ikke noget modspil i fremmedpolitikken i Århus eller Århus Byråd overhovedet.

Til hr Lindholm Nielsen kan jeg oplyse:

Dansk Folkeparti får ikke min stemme ved kommunalvalget den 15. november i Århus.

Det er trist, at der i dag ikke mere findes et parti i Folketinget, som målrettet modarbejder multietniseringen af Danmark.

Det bør der ændres på.

Måske kan de borgerlister, der optræder i Århus og Ålborg ved kommunalvalget 15. november blive grundsten til et nyt nationalt parti

 

Kilder: Rambøll Management, prøvevalg den 5.-8. september 2005.

           Morgenavisen Jyllands-Posten 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810