29.08.2005

Integrationsaftalen er en blindgyde

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Dansk Folkeparti har taget indvandrerlobbyens indholdsløse integrations-mantra til sig

Ministeriet Fogh Rasmussen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne løser ikke nogen problemer omkring dansk udlændingepolitik med den nye integrationsaftale.

Berøringsangst overfor nødvendige repatrieringstiltag vil blive skæbnesvangert for fremtiden.

Onsdag den 10. august bragte Kristeligt Dagblad en kronik af folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Søren Krarup.

Den har overskriften ”Lysene langs Øresundskysten,”

Søren Krarup beskriver bl.a. andet situationen omkring indvandre og udlændingepolitikken i Sverige, og hævder, at ”svenskerne i indvandringsspørgsmålet er lige så underkuede, som russerne var i Sovjetunionen”.

Heri er jeg ganske enig.

Krarup omtaler samtidig situationen i Holland, England, Tyskland, Belgien, Italien og Danmark og er kommet til den slutning, at de europæiske folk er vågnet, og at det folkelige instinkt har talt.

Det kan der sættes spørgsmålstegn ved.

De europæiske vælgere stemmer fremdeles på partier, der fortsat arbejder aktivt med indvandring fra bl.a. islamiske lande.

At  de samme vælgere stemte nej til den ny EU traktat i Holland og Frankrig er naturligvis et signal til de politiske partier. Her var utilfredsheden omkring multietniseringen af Europa  en stor del af protesten.

Men noget politisk systemskifte er der på ingen måde tale om!!!

Det går fortsat sin skæve og gale gang overalt i Europa, - også Danmark!!

Ifølge Udlændingestyrelsens database stiger antallet af ikke vestlige borgere med ca. 40 personer pr dag!!!

Derfor undrer det mig, at en så velunderrettet og begavet person som Søren Krarup i kronikken kan give udtryk for en så stor tilfredshed med det nye integrationsforlig, som tilfældet er.

Krarup skriver i forbindelse forhandlingerne om integrationsaftalen  bl.a.:

Jeg kom i den anledning til at tænke på min hjemrejse fra København lørdag morgen den 18. juni – den dag, Folketingets sommerferie begyndte. For en gangs skyld følte jeg, at jeg havde været med til at gøre gavn.

For om aftenen forud havde vi i Dansk Folkeparti sammen med regeringen indgået en ny integrationsaftale, som også Socialdemokraterne sagde ja til, og hermed var der virkelig gjort en ny begyndelse på noget, som alt, alt for længe har fået lov til at gå sin skæve og gale gang.

Det begyndte i grunden med den store integrationsdebat i Folketinget den 12. maj. Her fremsatte regeringen og Dansk Folkeparti i fællesskab en dagsorden til vedtagelse, som sluttede med at udtale.

”Folketinget konstaterer, at al integration forudsætter, at den enkelte indvandrer selv tager et ansvar og viser vilje til at lade sig integrere”

Endelig! Endelig var venstrefløjens evige offer-ideologi, hvor indvandrerne aldrig selv kunne gøre for noget, fordi de bare var uskyldige ofre for et ”racistisk” samfund og onde danskere, kørt på lossepladsen.

Endeligt var det slået fast, at det er ansvar og skyld, der gælder også i dette forhold, ikke en social determinisme og automatik.

Endelig var grundforholdet trukket op og tingene sat på plads.”

 

Nej, det er ikke tilfældet Søren Krarup.

Det islamiske samfund i Danmark, - og i de øvrige europæiske lande vil fremover vokse og vokse.

Det vil betyde en ny dagsorden i Europa, - herunder kongeriget Danmark.

Her vil begrebet ”ansvar og skyld” blive opfattet vidt forskelligt i det islamiske Europa og i det sekulære Europa.

Et sekulært Europa, der bygger på Charles de Secondant Montesquieu`s  tredeling af magten, en lovgivende, en dømmende, og en udøvende myndighed, vil aldrig kunne leve med et stort islamisk samfund under samme forfatning.

Det altomfattende totalitære tankesæt i islam er derfor gift for Europas fremtid.

Derfor er den politiske opgave at plædere for en storstilet repatriering af de muslimer, der allerede er bosat i Europa.

Alle andre tiltag er og forbliver nytteløse lappeløsninger.

I dette afgørende og helt centrale spørgsmål vil den ny integrationsaftale ikke komme til at betyde noget som helst!!

Jeg har i Dansk Folkeblad nr. 4. august 2005 læst de seks punkter, som Dansk Folkepartis forhandlingsdelegation finder væsentlige.

De lyder som følger:

1. Garanti for relevante uddannelsestilbud til alle unge, genindførelse af mesterlære, pligt til at påbegynde relevant uddannelse for 18-25-årige, lektiehjælpordninger mv.

2. Indførelse af samfundskontrakt, hvor flygtninge/indvandrere forpligter sig til at lære dansk, respektere danske grundværdier og forsøge at komme i arbejde.

3. Indsats for at få flygtninge/indvandrere i arbejde, ingen kontanthjælp uden reel vilje til at arbejde. 

4. Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme, skærpelse af udvisningsreglerne, indførelse af betinget udvisning, indsats mod kriminelle unge indvandrere.

5. Indsats mod ghettoisering, spredning af ressourcesvage personer.

6. Kommunal indsats for integration, belønning af de effektive kommuner.

 

Det var, hvad Dansk Folkepartis forhandlingsdelegation, gik hjem med.

Det er som om, vi har hørt de seks punkter før. Det er de samme ligegyldige tiltag, som er prøvet gang på gang.

Jeg må stille det spørgsmål til Dansk Folkeparti´s forhandlingsdelegation:

Har de herrer Peter Skårup, Søren Krarup, Jesper Langballe og Kristian Thulesen Dahl overhovedet brugt ordet  - repatriering - under forhandlingerne?

Det er det begreb, der er nødvendigt, hvis der skal være alvor i sagen.

De seks punkter er kun en politisk ambulancetjeneste, som ikke ændrer ved det alvorlige emne, sagen drejer sig om.

Det værste er, at det kan få vælgerne til at tro, at alt er i de bedste hænder.

Det er langtfra tilfældet.

Virkeligheden er, at udviklingen fremdeles for lov til at gå sin egen skæve og gale gang, som Søren Krarup så ganske rigtigt skriver i Kristeligt dagblad den 10. august.

Men opgaven er at forhindre, at Danmark vedvarende udvikler sig til et multietnisk samfund.

Derfor er der situationer, hvor en fed og højlydt protest er bedre en et hvinende magert forlig!!!

 

Kilder: Kristeligt Dagblad/ Kronik.  Onsdag den 10. august 2005.

           Dansk Folkeblad nr 4. august 2005. 9. årgang.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810