19.08.2005

Medierne melder om faldende antal indvandrere

Forfatter: Harry Vinter

- mens antallet i virkeligheden vokser som hidtil

”Der bliver stadig færre indvandrere fra Somalia i Danmark. Antallet af indvandrere fra Somalia er således faldet med 168 personer siden april.” hedder det i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 339 fra 9/8 2005.

Oplysningen gav anledning til mange tolkninger i medierne. Jyllands-Posten mente således, at ”udenlandske statsborgere har forladt landet i større antal, end de er kommet ind” og citerede den radikale udlændingeordfører Morten Østergaard for udtalelsen: ”Ikke bare kommer der færre ind. Der er også mange, der forlader landet.”

Danskerne sidder således tilbage med en fornemmelse af, at somalierne og andre udlændinge i stort tal forlader landet, - at de formodentlig rejser hjem.

Det er imidlertid på ingen måde tilfældet. Der findes en anden forklaring, som medierne fuldkommen har ignoreret.

D. 14. juni vedtog folketinget Lov nr. 529 om Indfødsrets Meddelelse, i henhold til hvilken 3052 udlændinge - samt deres børn under 18 år, som automatisk er omfattet, - blev bevilliget dansk statsborgerskab.

Som danske statsborgere optræder de ikke længere i statistikken over indvandrere.

Af de 3052 udlændinge var 293 somaliere.

Når Danmarks Statistik oplyser, at antallet af somaliske indvandrere i løbet af 2. kvartal er faldet med 168 personer, så er årsagen altså den, at 293 er blevet fjernet fra statistikken over indvandrere, fordi de har fået dansk statsborgerskab.

De har ikke forladt landet, men er blot blevet fjernet fra statistikken over indvandrere.

Der er tvært imod kommet 293 – 168 = 125 ekstra til – samt formodentlig mindst lige så mange børn under 18 år!

Dertil kommer, at der ifølge Danmarks Statistik faktisk er sket et stigning i antallet af somaliske ”efterkommere” med 75 personer. Efterkommere defineres som ”personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark”.

Mens medierne gav danskerne det indtryk, at antallet af somaliere er faldt med 168 personer i andet kvartal, er sandheden altså den, at deres antal faktisk voksede med 200 + et ukendt antal børn under 18.

Endelig skal tillægges et ukendt antal, som er født som ”danskere”, fordi en af eller begge deres forældre har dansk statsborgerskab.

Tilsvarende med andre grupper af indvandrere. Antallet af personer "af anden etnisk herkomst end dansk" vokser som hidtil.

 

Den totale tilstrømning i 2. kvartal

Ifølge Danmarks Statistik faldt antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal med 141 personer.

Som nævnt ovenfor blev 3052 udlændinge i juni tildelt dansk statsborgerskab.

Da børn under 18 år automatisk er omfattet af tildelingen, er det reelle antal formodentlig 2 gange, eller måske snarere 2,5 gange, større,- altså et sted mellem 6104 og 7630.

Når faldet i antallet af udenlandske statsborgere på 141 fratrækkes får vi en stigning i antallet af fremmede i 2. kvartal på et sted mellem 5.963 – 7.489 og personer.

 

Virkeligheden er altså en ganske anden, end den medierne præsenterer danskerne for.

 

Kilder:

Nyt fra Danmarks Statistik nr. 339, 2005:

http://www.dst.dk/asp2xml/external/external.asp?title=Nyt%20fra%20Danmarks%20Statistik:%C2%A0Nr.%20339,%209.%20august%202005&ancestor=Gratis%20statistik&file=/asp2xml/PUK/udgivelser/get_file.asp?id=7734&show=/pdf

 

Lovforslag L 163 om Indfødsrets Meddelelse. Som vedtaget: Lov nr. 529.

http://www.folketinget.dk/Samling/20042/lovforslag/L163/som_vedtaget.htm

 

Jyllands-Posten 9/8 2005:

http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3193716/

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810