04.12.2003

Klart signal

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Kort tid efter valget i 2001 modtog en kendt person i Den Danske Forening, Peter Neerup Buhl, en anmeldelse for overtrædelse af straffelovens §266b,stk. 2 jf. stk. 1, (racismeparagraffen)

Kort tid efter valget i 2001 modtog en kendt person i Den Danske Forening, Peter Neerup Buhl, en anmeldelse for overtrædelse af straffelovens §266b,stk. 2 jf. stk. 1, (racismeparagraffen)

Årsagen til anmeldelsen var, at Peter Neerup Buhl, som folketingskandidat og spidskandidat til Borgerrepræsentationen i København for Fremskridtspartiet, havde oprettet en hjemmeside, under navnet www.muhamedanerfrit.dk.

Her skriver Peter Neerup Buhl ifølge Højesterets domsudskrift:
”Hvor han under overskriften 'Muhamedansk voldtægt mod Danmark' generelt satte muslimer i Danmark i forbindelse med terror, overgreb mod danske kvinder og stening af danske seksuelle minoriteter.
T (P.N.B) anviste en konkret løsning herpå:
1) Indfangning af Muhamedanere i Danmark
2) Opsamling af muhamedanere i koncentrationslejre
3) Udsendelse til destination efter eget valg (levestandarden i lejrene nedsættes gradvist for hver måned 1-års fristen overskrides.)
Hjemmesiden var åben fra midten af september 2001 til den 21 november, dagen efter folketingsvalget, hvor T lukkede hjemmesiden.”

Forud for Højesteretsbehandlingen var sagen behandlet i Byretten i København og Østre Landsret, hvor byretsdommen blev skærpet og modsat byretten karakteriseret forholdet som propagandavirksomhed og fastsatte straffen til 20 dagbøder a’ 500 kr.

Ved Højesteretsbehandlingen, var der syv dommere tilstede, det betyder, at retten opfatter sagen som særlig principiel. Anklagemyndigheden var repræsenteret ved rigsadvokat Henning Fode, der gennemgik sagen på 96 minutter.
Henning Fode brugte en del tid på en række parallelsager fra bl.a Norge og Holland, og i følge rigsadvokaten var det afgørende i denne sag ’grovhedskriteriet’ i Peter Neerup Buhls beskrivelse af muslimer.

Peter Neerup Buhls forsvarer igennem alle tre instanser plæderede for frifindelse, modsat rigsadvokatens skærpelse.

Forsvaret anførte, at artiklen på hjemmesiden var omfattet af den særligt vidtgående ytringsfrihed, der gælder for politikere om kontroversielle samfundsanliggender. Han mente ikke, der var tale om propagandavirksomhed.

I går, 3 december 2003 ,afsagde Højesteret sin dom, der lyder som følger:

” Højesteret fastslog, at T?s udtalelser var forhånende og nedværdigende over for den befolkningsgruppe, som udtalelserne vedrørte, og at hensynet til den særlige vidtgående ytringsfrihed for politikere om samfundsanliggender ikke medførte, at udtalelserne ikke var strafbare. Da T?s udtalelser var fremsat på Internettet, som led i hans valgkamp, og da navnet på hjemmesiden var egnet til at tiltrække offentlighedens opmærksomhed, havde forholdet karakter af propagandavirksomhed.”

Højesteret fastsatte straffen til betinget fængsel i 20 dage.

Jeg opfatter ikke Højesterets dom som nogen skærpelse, - men der er sendt et klart signal til alle, der er inde i debatten omkring multietniseringen af Danmark.
Jeg er enig med Peter Neerup Buhl i, at Danmark og Vesteuropa befinder sig i en alvorlig og farlig situation med den massive tilstrømning af mennesker fra lande uden for den vestlige verden.

Jeg mener også, det er nødvendigt med særdeles skarpe tiltag for at undgå et sammenbrud.
Det kræver, at der iværksættes store repatrieringsprogrammer, så Europa og herunder Danmark, bliver af med de mange millioner fra den islamiske kulturkreds.

Det er bydende nødvendigt. Og heldigvis tilsiger folkeretten os de politiske værktøjer, der er nødvendige i en sådan situation.

Det kan siges frit, men det er uværdigt, for et frit folkestyre, at der ved dom bliver sat grænser for, hvilke ord man må vælge.
Og hvornår går politik fra agitation til propagandavirksomhed?

Dommen over Peter Neerup Buhl fortæller at tiden er kommet til, at repræsentanter i Folketinget, der deler ovenstående synspunkter, går til frontalangreb på den forbandede racismeparagraf.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810