19.05.2005

Århus Politi ønsker ytringsfriheden afskaffet nu

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Århus mod Moskeen anklaget for at have advaret imod islam

Let sag for statsadvokaten i Viborg

Foreningen  ”Århus mod Moskeen”, der i december sidste år omdelte 8000 foldere, der agiterede imod et moskebyggeri i Århus, som en anden forening forsøger at rejse opbakning til, risikerer måske en tiltale for overtrædelse af racismeparagraffen.

Folderen er ellers udført særdeles sobert.

Den omtaler bl.a.  kvindesynet i islam og forholdet til dyr, samt begrebet hellig krig, som Foreningen ”Århus mod Moskeen ” finder helt uforenelige med danske værdier og normer.

Samtidig opfordrer man danskerne til at melde sig ind i foreningen, så man i fællesskab kan sige stop og forhindre, at danskerne bliver fortrængt fra deres eget land.

Folderens forside er en tegning baseret på Århus Byvåben, hvor mange elementer er udskiftet med islamiske religiøse symboler.

En mand og en kvinde pryder forsiden.

Kvinden er iført burka og en lænke om håndleddet, mens manden med et barsk ansigtsudtryk holder en krumsabel i den ene hånd og en udgave af Koranen i den anden.

For mig at se er folderen i god pagt med de store vanskeligheder, Danmark har med de islamiske personer, der beklageligvis har opholdstilladelse i Danmark.

Trods dette er juraekspert ved Aarhus Universitet, Sten Schaumburg-Müller af den opfattelse, at folderens indhold er en klar overtrædelse af racismeparagraffen 266b, st.1 og 2.

Sten Schaumburg Müller hævder samtidig, at folderen var udtryk for ulovlig propagandavirksomhed, fordi den blev omdelt i så stort et antal.

Hvis hr Scaumburg-Müller har ret i sin påstand, da er jeg hjemfalden til straf, - idet jeg har omdelt et antal af ovennævnte folder.

Og gerne gør det igen!!

Århus Politi har efterforsket sagen siden december sidste år, da politiet af egen drift tog sagen op på grund af mistanken om overtrædelse af paragraf 266 b.

Nu er sagen færdig hos Århus Politi, der har sendt sagen samt en indstilling til statsadvokaten Peter Brøndt Jørgensen i Viborg, der skal tage stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale mod foreningen ”Århus mod Moskeen” for overtrædelse af racismeparagraffen.

Det må blive et let sag for statsadvokaten!!!

Hvis Peter Brøndt Jørgensen sætter sig ind i den demografiske udvikling i Danmark de næste tredive år, vil han blive overbevist om, at foreningen ”Århus mod Moskeen” underdriver den fare, Danmark står i, når det gælder islams indtrængen i Danmark.

Det er ikke bare en ret, - men en pligt at gøre opmærksom på denne skæbnesvangre udvikling.

Derfor skal foreningen ” Århus mod Moskeen” have tak for det arbejde, den har udført.

Der er en grundlovssikret ytringsfrihed i Danmark!!!

Derfor må det være lovligt at advare mod islams indtrængen i Europa og Danmark.

 

Islam er: aggressiv, ekspansiv, kvindeundertrykkende og totalitær i enhver forstand.

Ja, islam er nutidens pest over Europa!!!

 

Kilde: JP-Århus  torsdag den 19 maj. 2005

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810