10.05.2005

"Æres"voldtægt

Forfatter: G. Johnsen

I Norden er voldtægt altid blevet betragtet som niddingsdåd

Ligesom i Huxleys "Fagre nye Verden" har den såkaldte "kulturelite" og politikerne gennem nogle årtier udryddet vor historie for lettere at kunne manipulere med befolkningen.

Samira Munir, byrådsmedlem i Oslo, havde i sit hjemland Pakistan modsat sig indgåelse af tvangsægteskab og blev derfor dømt af landsbyen til at blive massevoldtaget af landsbyens mænd for at genoprette familiens "ære".

Godt at sådanne uhyrlige forhold kommer frem i den norske Aftenposten, så vi Nordboere kan fatte, hvilken "kultur" vi står overfor.

Men det er pinligt afslørende, når det norske arbejderparties leder, Jens Stoltenberg, i historisk uvidenhed kan finde sammen med Samira Munir i en fordømmelse af "den mørke middelalder".

Man giver dermed befolkningen det indtryk, at nutidens forhold i Pakistan svarer til Nordens forhold i middelalderen. Det er det rene vrøvl. Så langt tilbage, som vi overhovedet har mulighed for at følge vor historie og vor kultur, d.v.s. ca. til første halvdel af 900-tallet, er begrebet "æresvoldtægt" aldeles ukendt. Tvært imod omtales voldtægt som en alvorlig forbrydelse, som gerne straffes med fredløshed, d.v.s. at det stod enhver frit for at slå ugerningsmanden ihjel, mens hans ejendom tilfaldt kronen.

Retsvæsenet var ordnet. Ingen "landsbydomstol" kunne dømme. Ingen kunne tage retten i egne hænder. Loven gjaldt for alle.

"Æresdrab" var som overlagt drab en niddingsdåd på linje med voldtægt.

Nordboerne har end ikke strejfet tanker, der kan sammenlignes med Pakistans forbryderiske og barbariske "æresstraffe".

Voldtægt, æresvoldtægt, æresdrab og tvangsægteskab er alvorlige overgreb, som vi ikke har kendt i Norden. Og de synes end ikke at have været kendt i middelalderens Europa. Ægteskabslovene – også indenfor kirkeretten – forudsætter frivillighed og samtykke. Påtvunget ægteskab giver grundlag for annullering. Det eneste negativ var, at opsætsige myndige døtre kunne miste retten til medgift eller blive gjort arveløse.

Kvinden var agtet i Norden. Middelalderens landskabslove, som har rødder ned i hedensk retstænkning, vender sig direkte mod mishandling af kvinder og giver ret til skilsmisse. Den katolske kirke forbød dog snart skilsmisseretten. På den måde fik vi en slags tvangsægteskab i form af en påtvungen fortsættelse af et mislykket ægteskab.

-

I bedste fald skyldes Stoltenbergs og Samiras norsk/pakistanske middelaldersnak en afgrundsdyb uvidenhed. I værste fald er det en bevidst manipulation i et forsøg på at indbilde os nordboere, at Pakistan bare befinder sig i den middelalder, vi andre har forladt, og vil nå frem til en mere oplyst tankegang. Vi skal få et gunstigere indtryk af pakistansk tankegang og retssystem, for "sådan har det jo også været hos os!".

NEJ! Vel har det ej!

Nordmændene og vi andre nordboere, mænd som kvinder, har vore egne urgamle frihedsidealer..

Som stat markerer Norge sig først helt uafhängigt 1905 og vælger da den danske prins Carl til deres konge. Hundredårsjubileet markeres den 7. juni. Oslo By har afsat en million kroner til dette. Men tro mig: to pakistanske indvandrerforeninger kræver at få del i pengene med ikke mindre end 713.000 kr.

De vil markere Norges dag med "pakistansk mad og musik" i Oslos gader.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810