17.07.2012

Femtekolonnevirksomhed/landsforræderi

Forfatter: Arne von Kappelgaard

Er venstreorienteret vold mere spiselig end højreorienteret?

 

I Jyllands-Posten "Indblik" 15. juli s.2-7 går tidligere rigsantikvar Olaf Olsen (OO) til bekendelse, og blotlægger de mere dunkle sider af sit sind, der rækker 65 år tilbage, og undskylder det med ungdommens letsind. Men kunne man ikke have forventet en mere fornuftig tilgang til virkeligheden, af en der studerer på Københavns Universitet!
Lige efter krigen (1947) udleverede OO personoplysninger på 500 kendte danskere til personer fra den sovjetrussiske ambassade. Så kan man gisne om, hvad de oplysninger i givet fald kunne/skulle bruges til, hvis kommunisterne påtænkte en invasion af Danmark. Men uanset hvad, og hvordan man vender og drejer det, så er selve handlingen fjentligsindet mod Danmark, man angiver ikke egne borgere til et andet lands magthavere, så enkelt burde det være. Den såkaldte Blekingegade-banden samlede også oplysninger om egne borgere, og opbyggede et kartotek over jøder.
Derfor ligger det også nemt til munden, at udtale ordet landsforræder, usselryg.

Nu kan man så sige som undskyldning, at der er en lang og rig tradition blandt klubben af toneangivende barmhjertige samaritanere og humanistiske værnemagere, til at angive egne borgere og underminere og undergrave Danmark. Her nogle episoder:

Den 02. september 1942 holdt socialdemokraten, statsminister Vilhelm Buhl ((1881-1954), den berygtede "stikkertale" (Antisabotage-tale) i Statsradifonien, hvor han på det kraftigste opfordrede danske borgere til at angive egne landsmænd (modstandsbevægelsen) til politiet, med sætninger som "værdig optræden", "ro og orden", og "alvorlige følger".
Efter befrielsen i 1945 kunne Vilhelm Buhl igen rykke ind i Statsministeriet med disse ord: "Nu er opgørets time inde. Nu skal enhver, der ved forræderi eller foragtelig optræden har vendt sig mod dette land, som han skylder en tak for en fredelig, borgerlig tilværelse, stå til ansvar for sine handlinger !"
Først opfordrer han i 1942 til angivelse af egne landsmænd, for derefter i 1945 at sidde i regering med de samme mennesker, som han ønskede til tysk domfældelse.
Det var også til stor vrede og forbitrelse for mange modstandsfolk, hvoraf nogle da også udvandrede i vrede. Det er kronen på værket af hovmod, ryggesløshed og ansvarsforflygtigelse.

Den 26. september 1942 blev modstandsmanden Christian Michael Rottbøl (fra Børglum kloster) skudt af danske politifolk på Østerbro. Den 28. september 1943 blev to danske modstandsfolk (Arne Sejr og Niels Thürmer Larsen, fra 1959 Niels Frommelt) arresteret af dansk politi og udleveret til det tyske sikkerhedspoliti. Sådan handlede danske myndigheder en måned efter den 29.august 1943.

Den 16. august 1943 ved en ministerfrokost, hvor man diskuterede det tyske ultimatum op til 29. august, gik venstre´s trafikminister Niels Elgaard (1879-1963) ind for, at regeringen skulle indføre dødsstraf for sabotører!!
Denne mand var minister igen fra 1945-1947, forstå det hvem der kan. En skam at vi aldrig fik et retsopgør efter krigen om kollaborationen fra politikernes side.

De såkaldte "5 forbandede år", blev først forbandede, da danskerne indså, at tyskerne ville tabe krigen. Efter krigen, havde alle været engageret i modstandsbevægelsen, det danske selvbedrag for fuld udblæsning.

Fra disse eksempler, som kun er et udpluk, går der en kontinuerlig linie op til vore dage, hvor profileringshungrige pennesmører og anstændighedfløjens kulturradigale redepissere, der prøver på at stigmatisere egne borgere, og tillægge dem motiver der ikke er belæg for overhovedet. Kærlighed til eget land og folk, berettiger ikke til at stemple andre, hvis synspunkter man ikke er enig i.
Danmark er nu engang danskernes land, og skal ikke kastes i krams til Allas "lystige" svende. Såkaldte menneskerettigheder dikterer ikke nationalt selvmord.

Men Danmark husker sine landsforrædere, dem der i årevis har forkyndt, at det gode menneske kan skabe det gode multikulturelle samfund. Det er blandt mange, Dorthe Bennedsen, Margrethe Auken, Elisabeth Arnold, Elsebeth Gerner Nielsen, Xenia Stampe, Mimi Jakobsen, Margrethe Vestager, Marianne Jelved.

Et har vi dog lært indenfor de sidste 30 år, og det er, at stigmatisering og dæmonisering kun kan gå en vej. Det er vigtigt at huske. Højrefløjen stigmatiserer og dæmoniserer. Venstrefløjen gør ikke. Højrefløjen har et medansvar for, hvad højreekstremister laver. Venstrefløjen har ikke noget ansvar for, hvad venstreekstremister laver. Der er jo simpelthen menneskesynet og godheden til forskel.
Her er vi så over i den gamle venstrefløjsgænge, hvor terror afhænger af hvem der udfører den. Som Benito Scocozza engang udtalte: "-at nazisternes massemord var forbrydelser, kommunisternes massemord fejltagelser! "
Naivitetens brede vej er tankeløst blevet betrådt i alt for mange år.

Tilbage står stadig spørgsmålet. Hvad er det egentlig, som tilsyneladende gør venstreorienteret vold mere spiselig end højreorienteret?

Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.
 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810