28.03.2005

Englands store tænker Roger Scruton:

Forfatter: Poul Vinther Jensen

En undertrykt borgerkrig er under udvikling i Europa

Kulturminister Brian Mikkelsens ide om at lave en dansk kulturkanon er af mange blevet afvist som noget nationalt selvhævdende.

I vores a-nationale tidsalder er det jo ensbetydende med noget indestænkt og fremmedfjendsk.

Den  anti-nationale filminstruktør Lars (med det til købte von) Trier var da også ude med en kommentar lige efter Brian Mikkelsens offentliggørelse om den påtænkte kulturkanon, ”at han ikke ønskede at deltage i en sådan kulturkanon”.

Der er andre, der kan se noget godt og nødvendigt ved et sådant initiativ.

I et interview i Morgenavisen Jyllands-Posten fredag den 18. marts 2005 med korrespondent Heidi Amsinck siger den engelske filosof Roger Scruton under overskriften ”De kulturløse” en del kloge ting om begrebet kulturløse nationer.

Roger Scruton er født i England 1944. Uddannet i Cambridge, hvor han senere blev tilknyttet 1969-71. Indtil 1992 professor i æstetik ved Birkbeck College, der er en del af University of London og 1992-95 professor i filosofi ved Boston University i USA.

Roger Scruton er forfatter til over 30 bøger og regnes af venstrefløjen i Storbritannien som en kontroversiel akademiker og fortaler for den politiske højrefløj.

Men R. Scruton anses som værende en af Storbritanniens førende tænkere.

Han har stor sympati for kulturminister Brian Mikkelsens udspil til en dansk kulturkanon.

Han siger bl.a:

”Nationalitet er ikke den eneste form for socialt medlemskab, men den eneste, der indtil videre har vist sig i stand til at oppebære en demokratisk proces og et liberalt retssystem"

Disse tanker fra Scruton kommer fra et personligt manifest for nationalstaten ”The Need for Nations”.

Roger Scruton finder det nødvendigt, at nationer bruger kræfter på at huske fortiden igennem de bedrifter nationen og folket har frembragt. Heriblandt kunstværker. Det er det, der fortæller den nationale ide, hvor folk har anstrengt sig for at lægge noget til sig selv.

Det er det, der giver national identitet.

Scruton ser ret negativt på udviklingen i Europa og siger hertil:

”Alle de europæiske nationer befinder sig i en form for identitetskrise.

Fortiden bliver afvist, mens der samtidig er en stærk fornemmelse af, at fremtiden ikke nødvendigvis er kontinuerlig, og at fundamenterne under vores nationale kulturer ikke længere er så sikre, som de var.

Det har specielt haft en effekt på universiteterne, delvist på grund af usikkerhed over vores plads i verden og delvist  på grund af en form for dekonstruktionsfeber – en ide om, at man på universiteterne skal pille sin kultur fra hinanden.

Den filosofi er meget fristende, men også helt og holdent negativ og underminerer folks kulturelle selvtillid uden at give dem et alternativ at læne sig op ad, når de stiller spørgsmålet: ”Hvem er jeg”.

Roger Scruton er af den mening, at national loyalitet er dybt forbundet med en kulturel forankring. Uden denne er der ikke samling på en nation i krisetider.

Det er i god samklang med, hvad Den Danske Forening har hævdet i de seneste 18 år.

Roger Scruton er da også mere end skeptisk overfor den store indvandring, der har fundet sted i Storbritannien de seneste 40 år.

Han mener, at indvandringen er en anden trussel mod europæernes nationale loyalitetsfølelse og efterlyser en stillingtagen til problemerne fra fremtrædende politisk hold.

Roger Scruton siger herom til interviewet:

”Indvandring er Europas store u-indrømmede problem.

Det ved vi nu, fordi vi har fået levende bevis for, at vi har store indvandrersamfund blandt os, som ikke føler nogen loyalitet over for den sociale orden, som omgiver dem, eller den stat, hvis regler de lever under.

Det er en virkelig farlig situation, og jeg bebrejder vores politikere for det – for at have lukket munden på os og forbudt den debat, som vi burde have haft.”

Scruton mener, at europæiske lande er nødt til at sikre sig, at indvandrere og deres børn bliver uddannet i statens værdier og acceptere konturerne af den kultur, der omgiver dem.

Hertil føjer Scruton:

”Der er ingen, der ved, om muslimerne nogensinde vil være istand til at gøre dette, og det er et af de store problemer.

Vi ved ikke, hvordan muslimernes børn vil være, og deres børns børn.

Håbet har altid været, at de efterhånden ville flytte sig fra deres lukkede samfund omkring dem.

Vi ved ikke, om det bliver sådan. Hvis de ikke kan, vil der indtræffe noget i retning af en undertrykt borgerkrig i Europa.

Ingen af os ønsker det, men det er allerede ved at ske.”

Der er noget der tyder på, at Storbritannien har fået en ny stemme, som kan fylde den plads ud, den nationale konservative politiker Enoch Powell så modigt kæmpede udfra i begyndelsen af tresserne.

Den ny tænketank CEPOS er så heldig at ha´ Roger Scruton som medlem af tænketankens  internationale komite.

Jeg skal derfor opfordre formanden for CEPOS , Bernt Johan Collet, til at invitere Roger Scruton til et offentligt møde i Danmark, hvor ovennævnte indvandringsproblemer kan blive drøftet. 

 

Kilde: Morgenavisen Jyllands-Posten, fredag den 18. marts 2005. ( KulturWeekend)

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810