23.12.2011

Jeg føler mig krænket

Forfatter: Mogens Camre, tidl. MF og MEP

Folk, der er fjender af vores kultur, skal ikke bo her.

 

Jeg føler mig krænket over, at der bygges moskéer i mit land. Jeg føler mig krænket over, at en religion, som kun har skabt diktatur, fattigdom og overbefolkning, der hvor den hersker, skal have rettigheder i Danmark.

Jeg føler mig krænket over, at der allerede er indført jizya, den skat som kristne blev tvunget til at betale i muslimske lande for at undgå at blive slået ihjel. Ja, det hedder den ikke endnu, og vi bliver ikke slået ihjel, men det er primært kristne og ateister, der betaler de merskatter, som gør det muligt for så mange inaktive muslimer at leve i Danmark, og vi betaler kun nødtvunget, for at undgå endnu mere vold.

Jeg føler mig også krænket over, at der er skoler, som tager vers ud af gamle julesalmer, undlader at holde dansk julehøjtidelighed og indfører en multietnisk kalender, fordi de ellers bliver udsat for klager og trusler fra dele af det muslimske herrefolk, som vi forsørger.

Dette sidste er det mest absurde udslag at dhimmificeringen af danskerne. Vores julehøjtidelighed er urgammel, allerede før vikingetiden kendt som solhvervsfest. Efter kristendommens indtog knyttet til Jesu fødsel, som vi faktisk ikke ved noget historisk sikkert om. De fleste nutidsdanskere opfatter biblens beretninger som symbolske fortællinger, og ser ikke teksten i de gamle julesalmer som forkyndende, men mere som poetiske udslag af tidligere tiders kristendomsopfattelse. Det er en del af vores kultur. Derfor har danske ateister kun i sjældne tilfælde gjort ophævelser over skolernes julehøjtideligheder.

Anderledes for de fanatiske muslimer. De lever i en mental tidsalder som er mere primitiv end Europa før renæssancen. De allerfleste muslimer i Danmark, er kommet fordi tilstandene i deres hjemlande var utålelige, og de har ikke fattet, at det skyldtes den islamiske kultur. Vel ankommet til det danske forsørgelsesparadis fortsætter de så her med at følge islam. Det er der desværre nogle danskere, som mener, at de skal have lov til. En del danskere tror, at det voksende antal muslimer i Danmark bliver arbejdsomme, lovlydige og fredelige, når bare vi bøjer os for deres formørkede ideer. Disse danskere mener, at vi skal respektere de fremmedes kultur men, at de ikke skal respektere vores.

På Klostervængets skole i København er der kun tre etnisk danske børn; på Nørrevangsskolen i Slagelse er der 65 pct. tosprogede elever (overvejende muslimer); på Ellekærskolen i Aarhus 90 pct. tosprogede og på Søndervangskolen 80 pct. tosprogede. I flg. PISA undersøgelserne har 41 pct. af 2. generations indvandrerbørn i 2010 ingen funktionelle læsekompetencer. Her masseproduceres fremtidens bistandsklienter.

Jeg tror naturligvis ikke, at kendskab til kristendommen, endsige deltagelse i julehøjtideligheden, i sig selv vil ændre på muslimske elevers tragisk dårlige skoleresultater, men jeg tror, at den følgagtighed overfor den islamiske kultur, som visse skolers indgreb mod julen er udtryk for, skader de fremmede menneskers tilpasning til et liv i Danmark, hvor islam ikke har nogen plads.

Vi skal have mod til at sige, at den islamiske kultur er på katastrofekurs, og at vi ikke vil acceptere, at denne kultur ødelægger Europa. Vi skal trykke alle de Muhammed-tegninger, vi har lyst. Vi skal sige åbent, at koranen ligesom bibelen er skrevet af mennesker og, at der ikke kan føres videnskabeligt bevis for troen, men at der er en fundamental forskel på de to religioner: kristendommen indeholder et fredsbudskab: ”elsk din næste som dig selv” medens islam bygger på en bloddryppende, barbarisk ideologi om at udslette dem, som ikke underkaster sig islam. Den ideologi kan et moderne samfund ikke leve med, og derfor skal vi modarbejde den. Vi er ikke et indvandrerland. Vi har retten til selv at bestemme, hvem vi vil acceptere i Danmark. De formørkede propagandister blandt imamerne skal udvises, og vi skal bruge magt mod enhver form for trusler mod vores samfund.

Der er en fremadskridende muslimsk erobring af Europa i gang. Det er på tide at vågne op. Folk, der er fjender af vores kultur, skal ikke bo her.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810