13.03.2005

Afrika føder sig til fattigdom

Forfatter: Harry Vinter

Nu samler "de fede katte" atter ind til symptombehandling

Sultens årsag

Der samles igen ind til de sultende i Afrika. Men hvorfor sulter de gang på gang?

Der er ingen grund til at mennesker i Afrika skal sulte. Afrika er et rigt kontinent, og i de fleste lande i Afrika er der en økonomisk vækst, som er på højde med væksten i europæiske lande.

Det viser den økonomiske statistik med al tydelighed.

Men den økonomiske statistik viser også, at væksten pr. capita er stagnerende eller direkte faldende i de fleste afrikanske lande.

Dette paradoks fremgår af tabellen nedenfor, som viser den økonomiske udvikling målt ved bruttonationalproduktet (BNP) i et bredt udsnit af afrikanske lande i perioden fra 1990 til 2002 – som samlet vækst og som vækst pr. capita.

Til sammenligning er anført de tilsvarende tal for Danmark. I Danmark er den økonomiske vækst pr. capita næsten lige så stor som den samlede økonomiske vækst. Årsagen er, at der kun er sket en mindre stigning i indbyggertallet, - som udelukkende skyldes indvandring. Derfor er antallet af munde, som skal mættes, kun vokset lidt.

I Afrika er den samlede økonomiske vækst på højde med udviklingen i Danmark. Alligevel er der i mange lande blevet mindre at fordele pr indbygger, fordi antallet af munde, som skal mættes, er vokset endnu stærkere.

 

Gennemsnitlig årlig vækst i pct.

 

BNP vækst 1990-2002

BNP vækst pr. capita 1990-2002

Danmark

2,5

2,1

Gabon

2,5

- 0,2

Cameroon

2,4

- 0,1

Togo

2,0

- 0,7

Republikken Congo

1,6

- 1,6

Zimbabwe

1,1

- 0,8

Kenya

1,9

- 0,6

Nigeria

2,4

- 0,3

Zambia

1,1

- 1,2

Guldkysten

2,8

- 0,1

Chad

2,5

- 0,5

Centralafrikanske Republik

2,1

- 0,2

Niger

2,6

- 0,8

Guinea-Bissau

0,7

- 2,2

Kilder: UNDP og Verdensbanken

 

Hvis vi sammenligner de seneste års befolkningsudvikling i Afrika med befolkningsudviklingen i Europa, ser vi klart, hvorfor folk i Afrika sulter, og hvorfor folk i Europa ikke sulter.

I 1950 var folketallet i Europa mere end dobbelt så stort som folketallet i Afrika.

I årene siden da er folketallet vokset en anelse i Europa, mens det er nærmest eksploderet i Afrika.

Sidst i 1990’erne blev folketallet i Afrika større end folketallet i Europa, og i følge FNs prognose, vil det inden år 2030 være dobbelt så stort som indbyggertallet i Europa.

Det er en forrygende udvikling på mindre end 80 år; - indenfor et menneskes levealder.

Fra 1950 til 2005 voksede Afrikas folketal med 304 pct., mens det i Europa kun voksede med 33 pct. Og så har der oven i købet fundet en betydelig folkevandring sted fra Afrika til Europa i den pågældende periode.

 

 

Folketal i Afrika i 1000

Folketal i Europa i 1000

1950

224 068

547 405

1955

250 253

575 186

1960

281 659

604 406

1965

318 937

634 032

1970

363 535

655 862

1975

415 824

675 548

1980

478 824

692 435

1985

553 255

706 017

1990

635 685

721 390

1995

722 669

727 885

2000

812 466

728 463

2005

905 936

728 389

2010

1 006 905

725 786

2015

1 115 358

721 111

2020

1 228 276

714 959

2025

1 344 491

707 235

2030

1 463 493

698 140

2035

1 584 258

688 041

2040

1 704 870

677 191

2045

1 823 062

665 637

2050

1 936 952

653 323

Kilde:UN Department of Economic and Social Affairs. Population Division

 

Hvis der i Europa havde fundet en befolkningsudvikling sted svarende til den, som har fundet sted i Afrika, er der næppe tvivl om, at Europa i dag ville have været lige så forarmet som Afrika.

Europæerne har valgt ikke at sætte flere børn i verden, end de er i stand til at forsørge. Det har givet økonomisk fremgang målt pr. capita.

I Afrika har man valgt at lade stå til. Det har medført den ene sultkatastrofe efter den anden. Afrikanerne føder sig til fattigdom.

 

Man kunne så hævde, at det er afrikanernes eget valg, som vi må respektere. Men det argument holder ikke, når konsekvensen er, at millioner af mennesker udvandrer fra Afrika til Europa.

Nødhjælpsorganisationerne har i mange år levet højt på at ignorere sultens årsag, og har udelukkende fokuseret på dens smertelige og hjerteskærende konsekvenser.

Næste gang nødhjælpsorganisationerne beder om hjælp til at afhjælpe sult i Afrika, bør man måske overveje at betinge sig, at hjælpen ydes som støtte til prævention!

Det vil blive døden for nødhjælpsorganisationerne. Til gengæld vil afrikanerne ikke længere behøve at sulte.

 

Kilder:

http://esa.un.org/unpp/

http://hdr.undp.org/statistics/data/indic/indic_125_1_1.html

http://www.worldbank.org/data/wdi2004/pdfs/table4-1.pdf

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810