31.01.2011

Frifindelsen af Lars Hedegaard

Forfatter: DDF

Dommen fra Retten på Frederiksberg

Dom i sag vedrørende udtalelser om muslimer 
31-01-2011 

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor en historiker er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1. Ved dommen blev den pågældende frifundet med sålydende begrundelse:

"Uanset, at de i anklageskriftet angivne udtalelser ikke er fremsat i sammenhæng, således som det fremgår af tiltalen, kan det lægges til grund, at tiltalte under interviewet, der foregik på engelsk, bl.a. har udtalt, at når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det, at de voldtager deres egne børn, og at piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Retten finder, at disse udtalelser er forhånende og nedværdigende over for den befolkningsgruppe, som udtalelserne vedrører, og således er omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Det kan lægges til grund, at interviewet, hvorunder udtalelserne blev fremsat, foregik i forbindelse med en julefrokost i tiltaltes hjem, og at tiltalte var klar over, at interviewet blev optaget på diktafon, hvorimod han ikke vidste, at det tillige blev videofilmet. Herudover kan det lægges til grund, at interviewet blev lagt ud på sitet "snaphanen.dk", uden at tiltalte forinden havde haft lejlighed til at gennemse det og godkende det.

Idet det af .....'s forklaring fremgår, at det var en fejl, at tiltalte ikke i overensstemmelse med sædvanlig kutyme havde fået lejlighed til at godkende interviewet, inden det blev offentliggjort, finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han gik ud fra, at han ville få udtalelserne til godkendelse inden udsendelsen, og at han ikke havde til hensigt at offentliggøre udtalelserne i den foreliggende form.

Da det herefter ikke findes bevist, at tiltalte har haft forsæt til offentliggørelse eller udbredelse af de nævnte udtalelser, frifindes han.”

Kilde: Retten på Frederiksberg.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810