22.01.2011

Asylansøgere retur til Grækenland

Forfatter: Arne Hornborg

Har Dublinkonventionen nogen betydning for flygtninge, der søger økonomisk asyl.

Asylansøgere retur til Grækenland

Det forudses at dommen fra Menneskeretsdomstolen i Strasbourg, vedrørende tilbagesendelse af flygtninge til Grækenland også får konsekvenser for Danmarks (sikkert også andre landes) vedkommende. ,,Man’’ spår at Dublinaftalen bliver skudt i sænk.

Uden at have nærlæst dommen, er det MIN opfattelse, at dommen udelukkende vedrører EN enkelt afghansk mand. Sagen er anlagt mod Belgien af selvsamme person, og gælder udelukkende den enkelte afghanske mand i hans personlige sag mod Belgien. Dommen er ikke principiel, men udelukkende en ,,enkelt individuel sag’’.

Dommen gælder ikke, mig bekendt, andre personer end den afghanske mand, gælder ikke andre lande end Belgien. Ingen andre nationer har været indklaget for domstolen i lignende sager. Der kan, muligvis, være præcedens i den nys afsagte dom, men der skal anlægges flere individuelle, personlige sager mod de enkelte nationer.

At Belgien får en dom, gælder ikke, at den, automatisk, også gælder Danmark eller andre nationer.

Jeg vil mene at Belgien, såvel som Danmark og øvrige lande kan stille sagerne i bero, indtil forholdene i Grækenland er bragt i orden.

Proceduren må være at hver enkelt afvist asylansøger personligt skal anlægge sag mod den belgiske stat, eller her i Danmark mod den danske stat.

Hvad kan Belgien gøre i den nye situation? F.eks. kan Belgien nægte at give den afghanske mand asyl, desuden holde sig til at det kun er dén afghaner der har lagt sag an mod Belgien, der skal have sin sag behandlet i Belgien. De øvrige asylansøgere kan sendes retur til Grækenland, eller deres sager stilles, midlertidigt i bero, eller hver enkelt asylansøger må anlægge sag mod Belgien ved Menneskeretsdomstolen i Strasbourg.

Menneskeretsdomstolen har overlevet sig selv. Har tiltaget sig for megen magt i forhold til de nationale parlamenter og disses love.

Så langt tilbage som i 1953 underskrev/ratificerede Danmark den aftale. Tiderne, situationerne har ændret sig temmelig meget siden da. 58 år er lang tid.

Danmark, Belgien og mange andre europæiske lande burde suspendere de, dengang, indgåede aftaler. Misbruget er alt for stort. Det samme gælder for hele asylbegrebet. Danmark og det øvrige Europa har oplevet et kolossalt misbrug på de områder.

Underskrifterne, ratificeringerne af de forskellige aftaler er givet under helt andre forudsætninger end situationen er i vor tid. De 58 år gamle tilslutninger kan, situationerne taget i betragtning, ikke være livsvarige.

Nuværende, fremtidige regeringer/parlamenter skal ikke være bundet af, være forpligtet af tidligere regeringers/parlamenters dispositioner.

Grækenland er stærkt belastet af de alt for mange bekvemmelighedsflygtninge, der blot venter på at komme videre til Nordeuropa og Skandinavien.

Det er her det øvrige EU skal skride ind, hjælpe Grækenland, ikke med at modtage bekvemmelighedsflygtninge fra Grækenland, men med at hjælpe Grækenland med at få stoppet tilstrømningen, effektivt.

De europæiske økonomier risikerer at bryde totalt sammen. Byrderne er, efterhånden, alt for store.

Arne Hornborg

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810