03.12.2010

Jesper Langballe

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Retsstat? Hvilken Retsstat?

Retsstat? Hvilken Retsstat?

Det,der skete dengang, siger manmed et sigende diplomatisk sydvendt nik, når talen i forbindelse med det man taler med herboende eks-jugoslaverom, falder på det der skete i vor tid på Balkan.

Her måtte vesteuropæiske tropper nemlig se passivt til, imens civile både deporteredes og blev dræbt.

Skønt soldaternes opgave bestod i at beskytte civile imod overgreb og overlast.

Udover, at krig kort kan karakteriseres som noget forbandet svineri, og at ikke alle gerninger begået i krig eller under krigslignende forhold, derfor er lige efter bogen, skal årsagen hertil ofte ses i lyset af beslutninger eller mangel på samme foretaget ved skriveborde i kontorer langt fra orkanens øje.

Derfor er bureaukrati, skønt antagelig nødvendigt i et vist omfang, roden til ansvarsforflygtigelse.

Og derfor er det ofte ikke det nødvendige, det som skal til, der bemyndiges, derimod det man dvs. de involverede parter kan blive enige om at ende med at give tilladelse til.

Hvilket også kan ses som demokratiets akilleshæl.

I såvel de større som mindre forbindelser.

Hvilket desuden afføder spørgsmålet:

Hvem og med hvilken vægt kontrollerer beslutningstagerne i disse led, endsige interesserer sig for, hvad der faktisk er hændt?

Således med dansk politi, som drog til Afghanistan for opbyggeligt at formidlehøstede erfaringer.

Hvilke viser sig kun at kunne benyttes i det omfang bureaukratiske studehandler tillader det.

Hvorfor det nødvendige også her kommer til kort.

En tendens, der i efterhånden parodisk omfang har fundet indpas i det dømmende fundament.

Nu drejer sagen sig om sym– og antipatier.

Nærmere end om kendsgerninger.

Skotterne imellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt lækker:

Derfor kan man blive dømt for at sige sin mening.

Også selvom denne hævdes med god ret.

Hvilket man ikke længere får lov til at gøre rede for.

Ligesom man må antages at lyve, hvis man i retten er stillet overfor nogen, der pga. deres status ikke kan antages at lyve.

Man måikke sige sandheden, hvis den kan såre nogen.

Hvor min gamle ven, den hedengangne Højesteretssagfører kritisk så mig an, imens han spurgte:

Kan du dokumentere det?

Gælder nu:

Hvem kan du lide, og hvad kan du i så fald få for det?

Med andre ord:

Farvel til retsstaten.

Senest i tilfældet MF. Hr. Jesper Langballe, som offentligt har givet udtryk for sin opfattelse.

Det har han fået en bøde for.

Danmarks domstole har frataget den enkelte singrundlovssikrede ytringsfrihed.

Med hvilken ret, må man spørge.

 

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

      Bestil bøger her>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>