30.11.2010

Tid til handling!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Ordet er frit, - men under ansvar. Men om muslimer?

Tid til handling!!

I de sekulære vestlige  nationer, er der bred enighed om, at  ordet er frit, - men under ansvar.

Det gælder også når der er tale om religionskritik.

Men om disse forhold vil fortsætte, kan der i dag sættes spørgsmålstegn ved. Hvis organisationen for den Islamiske Konference OIC,  får magt som den har agt, vil OIC igennem FN få sin vilje trumfet igennem, så det ikke længere er tilladt offentligt at udøve religionskritik eks.vis  overfor den islamiske kulturkreds.

Dette ræsonnement, er den anerkendte ekspert i islamisk ret Ann E. Mayer  fra Pennsylvania Universitet  kommet til, efter 20 års forskning i islamisk ret.

Ann E. Mayer, har netop været i København,  for at holde et foredrag, arrangeret af forfatterforeningen Dansk PEN og Københavns Universitets Islamsatsning.

Her udtalte Ann E. Mayer  ifølge Kristeligt  Dagblad bl.a. følgende:

” Pointen får ekstra vægt i disse dage, hvor en under -komitè  under FN´s Generalforsamling igen har samlet flertal for et forslag mod ” hadsk tale om religion”, som skal indgå som en menneskeret sammen med blandt andet ytringsfrihed og religionsfrihed.

Det er i OIC og FN´s Menneskerettighedsråd, kuglerne støbes, så det er ikke første gang, det sker – men færre og færre stemmer for, hvilket ikke mindst de vestlige lande i FN sætter pris på.”

Men de islamiske medlems stater giver ikke op så let.

I forbindelse med FN`s Konvention om Kvinders Rettigheder forlangte både asiatiske og muslimske lande ”kulturelle særrettigheder”, for de muslimske landes vedkommende mener, at kvindekonventionen strider imod islamisk ret, og at den i det hele taget gav udtryk for vestlige idéer, som var uforenelige med ikke vestlige kulturer.

Det har betydet, at landene i OIC har udformet deres egen menneskerettighedskonvention. Det drejer sig om Kairo-deklarationen , der ligesom alle andre islamiske konventioner, - alene, - er udarbejdet  ud fra sharia lovens bestemmelser. Det er ifølge denne lov, at  man kan idømme kvinder, - og mænd til stening.

Det er en udvikling der blev sat i gang af  den iranske  ayatollah Khomeni kort før sin død.

Her forsøgte Khomeni at udbrede islamisk ret ved  en fatwa der krævede at forfatteren Salman Rushdie skulle dræbes, på grund af udgivelsen af ”De Sataniske Vers.”

Så det er på tide, at Vesten  sætter disse totalitære islamiske stater på plads.

Ytringsfrihed, det er ikke noget der kan handles med. Her er det alt eller intet. Der bør aldrig komme særrettigheder i nogen FN-konvention, - heller ikke når det gælder religiøse anliggender. FN, er en sekulær  politisk organisation, hvis fundament  hviler på det enkelte menneskes ret til at leve i frihed.

Det  kniber gevaldigt  for de islamiske stater at leve op til dette FN manifest.

I alle islamiske lande, forfølges alle religiøse mindretal systematisk. Det gælder shiamuslimer og kristne i Saudi-Arabien , bahaier i Iran, ahmadyya-muslimer i Pakistan eller kristne i Irak.

Som slutbemærkning ved PEN konferencen, sagde Ann E. Mayer følgende:

” Det er pay back-time for OIC nu. Muhammed-krisen gav OIC et ordentligt boost, og hvis de nu får hadsk tale om religion  igennem som en del af menneskerettighedskonventionen , så risikerer vi  ytringsfriheden, som jo allerede er begrænset i konventionen i forhold til blandt andet diskrimination.

Hvis man for eksempel kritiserer stening af utro kvinder, så vil det blive kaldt hadsk tale mod religion. I realiteten  forfølger OIC samme mål som tidligere. Islams kulturelle særkende.

Ytringsfriheden vil blive opfattet som et vestligt særkende, og så er alt vendt på hovedet. OIC vil have fundet det skjold, hvorunder de kan beskytte deres egne overtrædelser.”

Poul Vinther Jensen

Kilde: Kristeligt Dagblad den 26. 11. 2010.

            Fremhævelse: PVJ.

Seneste INDSIGT-UDSYN

Den seneste udgave af INDSIGT-UDSYN er sendt ud til vores abonnementer og medlemmer. Du kan læse den forrige.

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810