27.11.2010

Dragsdahl-sagen

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Ole Hasselbalchs bog om retten til at fremlægge forskningsresultater

 

Ole Hasselbalch: Dragsdahl-sagen. KGB og historieforskningen. Trykkefrihedsselskabets Bibliotek. 260 sider. Helbind med smudsomslag. ISBN 978-87-92417-18-3. 225 kr.

For kort tid siden udkom bogen Dragsdahl-sagen forfattet af Den Danske Forenings fhv. formand professor jur. dr. Ole Hasselbalch, der er professor i erhvervsret ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, dertil professor honoris causa ved Det internationale institut for økonomi og jura i Moskva.

Jeg har i de seneste dage læst Ole Hasselbalchs fremragende gennemgang af sagen ved byretten i Svendborg, hvor journalist og kommentator Jørgen Dragsdahl fik medhold i, at han var blevet injurieret af samtidshistorikeren professor dr. phil. Bent Jensen.

Det, jeg har hæftet mig mest ved, er, at forfatteren har to væsentlige områder, som er magtpåliggende at få skabt klarhed over. Det første er, om man som journalist og kommentator igennem mange år kan pleje nære og indgående kontakter med en fjende af Vesten - herunder Danmark under den Kolde Krig - uden at skade sit eget fædreland?

Kan man knytte nære kontakter til en instans som det sovjetiske KGB og samtidig hævde, at man ikke er ”indflydelsesagent”. Det er kernen i denne sag.

Men som jeg læser bogen, har forfatteren et ærinde mere - nemlig retten til at kunne forske frit. Dette spørgsmål vil blive noget centralt i den kommende landsretssag, og for en af fru Justitas tro tjenere er det ikke noget, der kan tages let på.

Herom skriver Ole Hasselbalch bl.a.:

”For det første er det således, at såfremt dommen bekræftes i landsretten som standard for, om og hvordan videnskabsmænd kan fremlægge deres forskningsresultater, vil det alvorligt skade offentlighedens muligheder for at få disse resultater op på bordet.

Dette gælder ikke blot historikernes fund. Også f.eks. forskerne inden for samfundsvidenskaberne vil få store vanskeligheder ved at fremlægge centrale dele af deres materiale. F.eks. behandler den juridiske forskning jævnligt sager, hvor den ene eller anden part ser ud til at have opført sig dumt

Hvis forskeren her skal føre sandhedsbevis for holdbarheden af den fremstilling af den belastende opførsel, der fremgår af de autentiske akter, vil han reelt blive afskåret fra at gengive denne fremstilling offentligt.

Forskerne vil i det hele taget blive skræmt af risikoen for repressalier i form af injuriesager, hvis de fortæller noget, der i den mindste grad kan give påskud til en sådan sag.

Det er jo lige netop det, der er sagens kærne i den omtalte Dragsdahl-sag.

Her er der en erfaren historiker, dr. phil. Bent Jensen, der har tilladt sig at frembringe nogle forskningsmæssige resultater, som ifølge modparten journalist Jørgen Dragsdahl ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

Det er dette landsretten skal afgøre. Det er meget vigtigt, at denne sag bliver prøvet ved en højere instans end byretten i Svendborg.

Det er en sag, der handler om moral. Det er en fortælling om en lang og svær periode for de vestlige demokratier og åbne samfund. Her må den enkelte, uanset hvor vedkommende befinder sig, selv afgøre, om det, man befatter sig med, udsætter andre for at havne i kløerne på totalitære kræfter som KGB og den sovjetiske magtelite.

Jeg husker en søndag eftermiddag i 1956, hvor min far og farfar sad ved radioen og fulgte det sovjetiske angreb på Budapest, som var omringet af 1000 tanks.

Den ungarske leder Imre Nagy blev offentligt lovet frit lejde til forhandling.

Jeg husker et foto, hvor han siger farvel til sin lille datter. Herefter kørte han til mødestedet med de russiske magthavere.

Få minutter efter blev han hængt.

Det er et sådant totalitært regime, Jørgen Dragsdahl har plejet venskabelig omgang med.

Ole Hasselbalch skal have tak for sit store arbejde med at fremlægge de mange faktuelle oplysninger. Køb bogen - den kan anbefales.

 

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                   det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>