02.11.2010

De afstumpedes psykologi

Forfatter: Morten Uhrskov

Mennersker, der opfører sig så ualmindelig afstumpet over for større grupper af deres medmennesker.

Morten Uhrskovs blog, JP

De afstumpedes psykologi
Dato: d. 01.11.10, 23:45
Af: Morten Uhrskov Jensen

Egentlig burde jeg vel lade være, da usikkerheden i sagens natur er til stede. På den anden side er det umuligt ikke at gøre sig tanker om, hvorfor forskellige grupper af mennesker, der alt andet lige lever på livets solside, i tanke og tale opfører sig så ualmindelig afstumpet over for større og større grupper af deres medmennesker.


De afstumpede er naturligvis dem, for hvem de dårligst stillede danskere er skidt, som de kan enten ignorere eller træde på, som de lyster. At være afstumpet er at være sløvet i sit følelsesliv, og den afstumpede er derved blevet brutaliseret, er blevet ufølsom. Ordet er meget præcist, når man skal beskrive den i eliterne udbredte holdning til de ringest stillede danskere, der må betale en overpris og dertil ågerrenter for det multikulturelle eksperiment. Det er jo deres boligområder, der er ødelagte af ukontrolleret indvandring. Det er dem, der er blevet fremmedgjorte i eget lokalområde. Det er dem, der først og fremmest forøves kriminalitet imod, deres biler, der brændes af, og deres børn, der chikaneres i den lokale »folkeskole«, som ikke længere er en folkeskole, men et sted, hvor kolonisatorerne sætter dagsordenen som de herrer, de har gjort sig til, og som det omkringliggende samfund har tilladt dem at gøre.

Men kan vi indkredse forskellige typer af afstumpede? Det vil jeg mene. Lad mig forsøge mig med tre af slagsen; den kulturradikale, den liberale og den venstreorienterede.

Tøger Seidenfaden

Politikens chefredaktør er et eksempel på den kulturradikale elite par excellence. Den er kendetegnet ved helt bogstaveligt ikke at hverken tænke eller tale om de dårligst stillede danskere, som for længst er skrevet ud af ligningen. Maksimal indvandring er målet. Særligt muslimer gøres til ofre, så størst mulig muslimsk indvandring nyder derfor især fremme hos denne gruppe.

Det er nok de kulturradikale, der er de mest usympatiske af alle, for så vidt som danskerne i ghettoerne så at sige er ophørt med at eksistere som mennesker af kød og blod. De er allerhøjst et irritationsmoment, de er for de kulturradikale som fluer, der skal verfes væk, hvis de kommer for tæt på.

Ole Birk Olesen

De liberale adresserer forholdsvis ofte de dårligst stillede danskere. Danskerne i de almene boligbyggerier savner moral, og de burde derfor tage sig sammen. En pointe, som Liberal Alliances Ole Birk Olesen flere gange har været ude med. Hvis man sænker de sociale ydelser, vil alle problemer forsvinde som dug for solen. Der vil, når blot kontanthjælpen beskæres kraftigt, ikke være nogen problemer mellem den mellemøstlige og den danske kultur i f.eks. Vollsmose. Danskere, der ikke har mulighed for at flytte fra helvedes forgård, er helt og aldeles selv ude om det, og der er følgelig ingen som helst grund til at have medfølelse med dem. De kunne jo bare blive stærke, de skvat. Hvorfor retter de ikke ryggen og finder ud af, at kultur er sådan noget bedaget noget? Det er jo kun markedet, der tæller.

De liberale opererer med stærke og svage mennesker, hvorfor også de liberale er svært ubehagelige. Men i det mindste eksisterer de dårligst stillede danskere, og det er vel altid noget.

Villy Søvndal

De venstreorienterede er topmålte hyklere. De tror, at de kan spille på flere heste på én gang. De præker solidaritet med de svageste danskere, og samtidig fremmer de masseindvandringen mest mulig til maksimal skade for selv samme danskere. Når denne position oven i købet kombineres med en Villy Søvndals bralren, nås et højdepunkt af dobbeltmoral. Denne gruppe ævle-bævler ind i mellem om såkaldt progressive værdier, der skal bevares, men reelt har den kun et ønske om at trække det mentale gardin ned og fastholde en udpræget dobbelttænkning.

Denne gruppe er den mest latterlige. Hvis man vil gøre sig selv uhjælpeligt til grin, skal man skynde sig at søge om medlemskab her.

 Trekløveret

Tilsammen er dette trekløver ret frygtindgydende. Ikke udi intellekt kapacitet og den deraf følgende stringente tænkning. Og samtidig er trioen altså kendetegnet ved en næsten komplet mangel på indlevelsesevne.

Men disse personer fylder særdeles godt op i landets eliter til enorm skade for Danmark. Og problemet er måske især, at gruppen er helt ude af stand til at indse, at de mentalt sejler derudad og på den mest pinlige måde blamerer sig uafladeligt. Derfor skal man heller ikke regne med nogen selvbesindelse i nogen af de tre grupper. Måske en enkelt eller to i den venstreorienterede gruppe, det er nok det.

Og derfor stander Danmark mere og mere i våde.

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2010/11/01/de-afstumpedes-psykologi/ 

Kilde: Morten Uhrskovs blog, JP

De afstumpedes psykologi
Dato: d. 01.11.10, 23:45

Mosbjerg Folkefest 2021

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Antologien om
Ole Hasselbalch
  er udkommet>>>

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                   det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>