28.09.2010

Verden var så rød mor

Forfatter: Ole Hasselbalch

Ole Hasselbalch anmeldelder Lars Hedegaards bog, "Verden var så rød mor"

Anmeldelse af Lars Hedegaard, Verden var så rød mor. Erindringer 1942-1980. Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, 206 sider ISBN 978-87-92417-14-5. Kr. 198 indbundet.

Selvbiografier optager en hel del plads på bibliotekernes hylder. Det ser også ud til, at flere og flere føler behov for at udgive deres levnedsbeskrivelse.

Den slags har det imidlertid med at være kedelig læsning, medmindre det drejer sig om mennesker med en særlig indflydelse i deres samtid. Hvad kommer det omverdenen ved, hvad Per eller Poul har bedrevet? Og så gider man i øvrigt ikke høre de søforklaringer og omtolkninger, de fleste forfattere af egne erindringer kaster sig ud i, når de skal have livets regnskab til at stemme.

Lars Hedegaards selvbiografi over årene indtil 1980 er imidlertid anderledes. Den er både interessant og vedkommende. Man læser den med lethed – og i kraft af forfatterens gennemførte ironiske stil endog med et smil på læben.

Hedegaards baggrund er kendt for de fleste: Fra en fortid som trotskist på den yderste venstrefløj og redaktør på venstrefløjens engang hellige skrift, dagbladet Information har han bevæget sig gennem alle faser til en jordnær placering på det danske politiske firmament. jordbunden er han også blevet, at han blandt sine tidligere meningsfæller, der ikke har været i stand til at overvinde distancen mellem politisk abstraktion og rå virkelighed vistnok i dag nærmest betragtes som indbegrebet af den sorteste reaktion.

Man får noget af baggrunden for denne udvikling som indledning til bogen. Her tager han således afsæt i sine oplevelser som redaktør på Information, da han foranledigede trykt nogle afslørende artikler om Blekingegadebandens meritter, inden disse var blevet almindeligt kendt. Det var mildt sagt ikke velset i kredsen. Hele den horde af virkelighedsfornægtere, der dækker over deres manglende lyst til at sætte sig ind i tingene ved at henvise til politisk holdning og rigtigt sindelag, kastede sig over ham. Nogen saglig begrundelse herfor fik han naturligvis ikke – og nogen undskyldning har han heller ikke fået, efter at det viste sig, at artiklerne var fuldstændig korrekte.

Beskrivelsen er herlig. Og det, han oplevede i den sammenhæng sørgeligt karakteristisk for den meget store del af venstrefløjen, der aldrig har kunnet overvinde sig selv til at indrømme, hvor meget den tog fejl, men hellere vil stille sig fornærmet og forurettet an, når nogen sætter fingeren på de bløde punkter. En holdning – eller vel snarere holdningsløshed – som i øvrigt også præger de kredse inden for den multietniserings-hersende elite med forgreninger langt ind i Det konservative Folkeparti, for hvem Hedegaard i dag fremstår som en højst ubehagelig herre, hvis konstateringer af verdens indretning derfor nu har oven i købet har skaffet ham en racisme-sag på halsen.

Hedegaard fører os i bogen ind ikke blot i sin familiemæssige baggrund, men også i de kredse, hvor han i ungdommen havde sin gang. Lige fra Socialistisk Ungdoms Forum til historikernes universitetsmiljø og Det Frie Gymnasium. For den, der ikke selv har været slige steder, er det en lærerig ekskursion - og i øvrigt i fremlæggelsen noget af en provokation over for dem, der holder de tankegange, der dengang fostredes og udvikledes i disse miljøer, i hævd.

Kort sagt: For en gang skyld er der her tale om en biografi, som har både en substans, der gør den værd at læse, og en form, der gør den underholdende.

Det er i øvrigt forfriskende for en gang skyld at se en fri sjæl, der på intelligent måde siger det, han mener, og står ved det han har gjort, uanset de betydelige personlige og økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed. Den slags mennesker hænger ikke på træerne, selv om der i høj grad havde været behov for, at de havde gjort det i en tid, hvor ingen hævdvundne referencerammer for det, der foregår i samfundslivet, ser ud til at have gyldighed længere. Havde Hedegaard været mere føjelig over for ”tidsånden”, og var han blevet siddende med hovedet i det hul i jorden, hvor hovedparten af hans gamle kampfæller fortsat befinder sig, er der ingen tvivl om, at han let ville have kunnet sikre sig en lukrativ position i den baglæns kørende del af medieverdenen, hvor kvalitet måles på evnen til at kigge uden om det væsentlige, samtidig med at man klapper i kor.

Ole Hasselbalch

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                 det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>