24.09.2010

Racisme?......Nej, forretningslogik!

Forfatter: Tomas Kierstein

”It`s the economics, stupid!”

”It`s  the economics, stupid!”

Er det racisme, når man ved diskotekernes indgangsdøre afviser unge mænd, der tilhører bestemte etniske mindretal?

Som tidligere mangeårig dørmand er jeg ikke i tvivl. Svaret er nej, det drejer sig om simpel forretningslogik: Når man går på diskotek, er man selv en del af den reelle vare, som de andre gæster køber!

Medmindre man er alkoholiker, hvad de færreste gæster i nattelivet heldigvis er, går man på diskotek for at møde andre mennesker. Det er dette møde, der er det centrale. Man betaler entré for at komme ind til de andre gæster og man køber spiritus for at løsne tungebåndet, så man lettere kan omgås hinanden tvangsfrit.

Gæsterne er derfor de egentlige varer i butikken og man er som gæst derfor selv en del af den vare. Derfor har forskellige diskoteker forskellige målgrupper. For des mere interiør og musikstil retter sig mod den samme gruppe af unge, præferabelt den samme ungdomssubkultur, des bedre fungerer det sociale. Og fungerer det godt, kommer der flere gæster, hvis skillinger sidder løsere og løsere.

Derfor er sortering af klientellet en helt almindelig del af dørfunktionen på de fleste steder. Og der er langt fra tale om, at såkaldt etnisk tilhørsforhold er den eneste end sige den mest almindelige markør for denne sortering.

Sine steder har man højere alderskrav, end loven foreskriver. Andre steder har man bestemte påklædningsregler o.s.v, o.s.v.

Og den normale måde at sortere gæsterne er ikke ved konsekvent at afvise alle, der ikke falder indenfor målgruppen, men derimod at vægte – at beslutte hvor mange af en given ”skæv” type, man mener at kunne have inde ad gangen, uden at det går ud over forretningen.

Det er også det normale kriterium, når det drejer sig om unge mænd med en mellemøstlig baggrund.

For det er det drejer sig om at drive forretning!

Og en forretning drives ikke ud fra mere eller mindre virkelige eller uvirkelige fordomme. Den drives ud fra rationelle kalkuler. Og er noget bad for buisness, forsøger man at minimere det.

Samtidig er man ikke mere naiv, end at man godt ved, at selv grupper, der i store flokke er dårlige for indtjeningen, lægger penge som alle andre gæster, hvis der er et begrænset antal af dem inde ad gangen.

Derfor vægtningen. Man har som forretningsdrivende ingen interesse i at genere nogen. Man følger simpelthen pengene.

Det samme gælder enhver anden forretning.

Et eksempel:

En bekendt ringede for nylig og ville forsikre en bil. Hans postnummer er 8220 Brabrand, hvor Gellerupparken som bekendt ligger. Han fik en sælger i røret, der på klingende københavnsk præsenterede ham for et tilbud, som tog vejret fra ham.

Min bekendte var snarrådig nok til at spørge, om der var en århuseaner blandt sælgerne, og snart kom en sådan til røret. Min bekendt fortalte den lokalkendte sælger, at han ”bor på den rigtige side af Silkeborgvej”. Sælgeren grinede indforstået og halverede med det samme præmiens størrelse.

Det aktuelle forsikringsselskab er på ingen måde racistisk. Men det er en forretning, og i en forretning forholder man sig til de faktiske forhold og ikke til ideologiske drømmerier af hverken den ene eller den ande slags.

Var unge mænd af mellemøstlig herkomst gennemsnitligt gode kunder, der lagde masser af penge og skabte god stemning, vil jeg godt æde min gamle hat på, at de fik VIP-behandling.

I øvrigt er det underligt, at det kun er afvisningen af ”etniske” unge, der vækker en sådan harme.

Midt i 90`erne har jeg selv deltaget i møder, hvor politiet lagde endda overordenlig stort pres på flere restauratører, for at få dem til at udelukke bestemte mennesker.

Det drejede sig om de såkaldte rockere, deraf endda mange ”relaterede”, hvis rockerstaus udelukkende beroede på den stedlige politimesters subjektive skøn.

Men det var jo selvfølgelig personer af pære-dansk oprindelse, som pressen heller ikke bryder sig ret meget om, så det skabte ikke nogen ubehagelige dilemmaer.

Dengang vægtede vi ikke. Ingen af de såkaldte rockere kom ind – heller ikke de fredelige af dem.

Politimesteren sidder jo i bevillingsnævnet.

”It`s  the economics, stupid!”

 

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                 det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>