17.09.2010

Sverige i valgkamp.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

En gammel samtale mellem dr. phil. Sune Dalgård og Póul Vinther Jensen om bl. a. "Sverige"

Sverige i valgkamp.

For en del år siden rejste jeg sammen med Den Danske Forenings daværende formand, dr. phil Sune Dalgård til et møde i Foreningen.

Her drøftede vi udviklingen i de nordiske lande på bl.a. indvandringspolitikken. Jeg stillede den erfarne historiker det spørgsmål, hvorfor er der så stor forskel på den svenske forvaltning af dette område, sammenlignet med Danmark, og til en hvis grad Norge? Til dette svarede Sune Dalgård: ”Det har sin forklaring i, at det svenske aristokrati, igennem flere hundrede år, konsekvent har sendt deres sønner til tyske universiteter

Som Dalgård uddybede, så er svensk statsforvaltning dybt præget af tysk tradition.

Når først kursen på et område er sat, så følger man det helt ud i detaljen.

Det kan man læse sig til i et nyt norsk forskningsprojekt under navnet ”Innvandringens velferdspolitiske konsekvenser”

Her står det klart, at Sverige adskiller sig væsentlig fra Danmark og Norge. Det gælder både debatklima og den konkrete politik. Nogle tal fortæller alt.

Mellem 2005 og 2009 har Sverige givet 219.688 opholdstilladelser baseret på asyl eller familiesammenføring, hvor de tilsvarende tal for Danmark er 29.554.

Denne vanvittige kurs, kan kun forklares ved, at den svenske elite sidder tungt på hele den politiske og administrative magt. Det er her typer som Oluf Palme, Carl Bildt, og Fredrik Reinfeldt kommer fra.

Der har været en enkelt undtagelse med bondesønnen Thorbjörn Fälldin, Centerpartiet i 1970erne. Men han fik heller ikke et ben til jorden.

At en kæmpe som den socialdemokratiske statsminister Tage Erlander i to årtier sad og førte forgængeren P. A. Hanssons reform og klasseudjævningspolitik, har ikke ændret ved den svenske tradition, - at statsstyringen foretages af de besiddende klasser!!

Erlanders projekt med det svenske folkhem har naturligvis sat sine spor på socialpolitikken i Sverige.

Men når det gælder magten, er der ikke flyttet ret meget.

Her godt 30 år efter Tage Erlander, er virkelighedens Sverige, at næsten en femtedel af befolkningen er af anden etnisk herkomst. Derfor ser Sverige i dag for første gang ind i en fremtid, som ingen har noget svar på. Derfor ser vi nu, at et parti som Sverigedemokraterna, som ifølge meningsmålingerne står til at komme ind i Rigsdagen.

Men det vil ikke ændre ret meget.

I en ledende artikel i Weekendavisen 3. september under overskriften ”Sveriges valg” kan man bl.a. læse følgende:

”Kunstnerne skabte en fiktion om Sveriges skønhed og tapperhed, og den dannelsesmæssige elite holdt sammen hele vejen, fordi det var nødvendigt, hvis Sverige skulle genvinde selvagtelsen, og opretholde illusionen om, at landet fortsat er en betydende nation, der i moralsk henseende er i stand til at sætte skel, og i socialt henseende er i stand til at ophæve dem.

Men dette projekt er kun lykkedes, fordi landet arkitektonisk set er bygget op som to pyramider, der formelt set ikke har noget med hinanden at gøre, men hvis autoritet er absolut.

Den ene pyramide har den politiske og kulturelle elite i toppen.

Det er herfra de ideologiske og civilisatoriske retningslinjer udstikkes, æstetik formes og erkendelse nås. Og det er herfra den politiske retorik flyder i urbane vendinger med udsøgt elegance og et præg af gustaviansk fornemhed, og formidles af to store mediehuse, som netop for syns skyld, er adskilte.

Den anden pyramide har svensk industri i toppen. Herfra tjenes der penge, mange penge og udstikkes retningslinjer for svensk økonomi, således at der ingen hindringer er for kapitalens frie bevægelighed. Og herfra siges der så lidt som overhovedet muligt.”

Det er dette Sverige, der skal til valg på søndag.

Kilde: Weekendavisen nr. 35 Den 3.  September 2010.

             Fremhævelse: PVJ.

 

 

 

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                 det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>