21.08.2010

HVILKET ISLAM TALER DU OM?

Forfatter: Cherif El-Ayouty

Kronik af Cherif El-Ayouty

HVILKET ISLAM TALER DU OM?

Jeg, som er født muslim, og hele mit liv har levet blandt kristne og jøder, har desværre for længe siden måttet erkende, at vore fælles fjender, de radikale og fundamentalistiske muslimer, ikke er i stand til at føre en dialog på de præmisser, der eksisterer i den vestlige kultur, hvor vi undersøger og diskuterer alt, vi kommer i nærheden af. Mens vi anvender atomfysik, supercomputere, genetik og baner vejen til rumrejser mellem planeter i vores dagligdag, ser det for mig ud som om, mindst ni ud af ti muslimer befinder sig på et intellektuelt og videnskabeligt niveau, som ikke har udviklet sig i 1.000 år. Tiden har de brugt til at drøfte nytteløs religiøs symbolik, som for eksempel om man skal krydse en dørtrin med venstre eller højre fod først, hvordan skal man klæde sig på og hvor langt en mands skæg skal være, hvilket har medført at de allerfleste af verdens formodende 1,4 milliarder muslimer desværre ikke ejer evnen til at ræsonnere frit.

Uanset hvordan man rejser spørgsmålet: Kan islams hellige tekster stadigvæk anvendes i et moderne samfund? Eller hvilke ændringer eller rettelser man eventuelt kunne indføre for at skabe nutidige betydninger, får vi kun ét svar fra de islamister: "Alt, hvad du siger, uanset hvordan du siger det, er det kritik af islam, og derfor vil vi ikke høre på dig". I en række muslimske lande er Korankritik, hvor positivt den end fremføres, forbundet med strenge fængselsstraffe - visse steder endda med dødsstraf! Derfor findes der alt for få muslimske intellektuelle, som arbejder med forandring. De gør det med livet som indsats.

De fleste muslimske landes regeringer er ikke interesserede i reformer, enten fordi de er afhængige af de mægtige religiøse institutioners velvilje, eller også fordi de selv anvender religionen til at holde deres folkeskarer nede med hjælp af uvidenhedsvåbnet! Derfor må vi i Vesten bliver nødt til at støtte de få muslimske intellektuelle, der arbejder for reformer, således at en forandring kan komme indefra. For vi kan ligeså godt se i øjnene, at vi, der kommer udefra, ikke har nogen påtrykningskraft uanset, hvordan vi formulerer os eller hvilke tungtvejende argumenter, vi har med os i bagagen.

Islam på 58 måder…

Desværre viser de vestlige landes indsatser i muslimske lande omkring reformer, at alt det gode, dette kunne tilføre de førhen undertrykte befolkninger, bliver groft undermineret af højtråbende imamer, der beskylder deres vestlige reformister for at være korsfarere, der vil udrydde islam. ”Der findes kun et uforanderlig islam”, skriger de radikale fundamentalister, men når man tager i betragtning, at der findes 57 muslimske lande i verden, og hver af dem praktiserer sin egen version af islam i overensstemmelse med folkets lokale fortolkning, så er opfattelsen af, at der er ét og kun ét islam, både absurd, vildledende og selvdestruktiv.

Det er den kendsgerning, der forklarer, hvorfor mange har opfattelsen af, at der findes et fjendtligt radikalt islam, mens andre mener, at der findes et moderat og venligtsindet islam. De to begreber modsiger ikke hinanden, fordi der rent faktisk eksisterer 57 forskellige versioner af islam, hvoraf nogle er godartede, og andre er ondartede. Selv er jeg tilhænger af en 58:e version af islam. Det er den version, jeg har udformet og beskrevet i min bog "Nutidens Muslim", og som giver råd om, hvordan islam kan praktiseres, af muslimer i Vesten uden at dette kræver særlige hensyn eller er til gene for deres værter.

En muslim bør identificere sig med sit land ikke med sin religion. Man er saudi muslim, tyrkisk muslim, pakistansk muslim, eller egyptisk muslim osv. Radikale muslimers snak om at alle muslimer tilhører en ”nation”, er det rene vrøvl. Det er endnu en islamisk myte skabt af autoritetssyge verdensherskerdrømmere! Hvordan kan visse muslimer i fuldt alvor påstå, at islam er ens over hele verden, når det er delt op i 3 hovedretninger (sunni 60%, shi’a 30% og khawarrij 10%) og disse er delt op i 8 ”skoler”, under hvilke findes der mere end 70 forskellige sekter, hver med sit særpræg og sine følgesvende, som fortolker og praktiserer religionen forskelligt? Mange af de 70 sekter forekommer i flere lande. Nogle er dog forbudt i visse lande, hvor medlemmerne risikerer dødsstraf. Myten om at der kun findes ét islam punkteres godt og grundigt af muslimerne selv, når de dag efter dag fører krig mod hinanden eller myrder hinanden i blodige attentater, fordi de mener, at ”de andre” følger en anden version, der ikke er det rigtige islam.

Sharia

Samme sag gælder for ”sharia”. Sharia er et lov kompleks skabt med hjælp af Koranen, hadither (ti forskellige set af fortællinger angiveligt fra Muhammed), fikh (Koranens mange fortolkninger), sunna (islams vidt forskellige principper) og sira (adskillige biografier om Muhammed). Dem der går ind for sharia hævder på det kraftigste, at alle sharialove er guddommelige, fordi de har baggrund i haditherne. Derfor hævder de, at sharia kan ikke diskuteres, kritiseres, ændres eller stemmes om. Der findes mindst 13 alternative sharia samlinger, bestående af ca. 20.000 regler baseret på; tror det eller ej; ca. 600.000 hadither. Når vi så ved, at det er mennesker, der aldrig har været i nærheden af profeten Muhammed og som har samlet/opdigtet disse fortællinger - som var aldrig nedskrævet i løbet af 200 år efter Muhammeds død - på basis af mundtlige overførelser igennem to århundrede, kan man med rette stille spørgsmålet: Hvordan kan de sharia regler få guddommelig status – menneskeskabte som de er -  med alle de usikkerheder i deres legitimitet? I øvrigt, følger hver retning af islam og igen, hver islam skole, sin egen forskellig samling af hadither.

Alle sharia sæt, der er hovedsageligt opfundet af politiske målbevidste mennesker, ikke alene er forskellige fra hinanden, men de er også direkte modstridende, ligesom det er tilfældet med de hadith samlinger. Når islamister derfor påstår, at der findes en bestemt sharialov, som de refererer til hele tiden, ja så lyver de simpelthen, fordi de udtrykker det, de gerne ville have var sandt, men som de godt ved, ikke er det! Der er eksempler på, at en person kan dømmes til døden efter et sæt sharialove i et land, men kan bliver frifundet for den samme gerning i et andet sharia land. Dette viser med al tydelighed, hvor ubrugelig sharia i sit helhed er som lov. Værd at nævne her er, at der findes en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2003, som siger at sharia er uforenelig med demokratiets fundamentale principper og således strider mod vestlige værdier og love.

Nu vil jeg gerne spørge enhver muslim, som siger at jeg og alle andre, der tænker som mig, ikke er ægte muslimer: Hvilket islam taler du om? Hvilken samling af hadith taler du om? Hvilken samling af sharia taler du om? Hvilket sekt hører du til? Derfor, vil jeg bede alle ikke-muslimer om at betragte muslimer som enkeltpersoner og ikke anklage alle over en kam for at være lige så radikale og rabiate, som de muslimer, der henviser til deres egen ubrugelige version af islam for at retfærdiggøre de mange afskyelige handlinger, udført i religionens navn, og som vi alle lider så meget under.

Tiden er kommet til at gensvare enhver muslim; der undskylder sig med ordene: ”Det er islam, der forlanger, at jeg handler på den måde”; højt og fyndigt med: ”Vi accepterer ikke din version af islam, du må finde en version, som ikke foreskriver specielle regler for dig og ikke fordømmer andre, ellers kan du ikke leve blandt os!”

Kilde: Cheriffen.dk

http://cheriffen.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=25&lang=da

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810