31.07.2010

Spørgsmål til Rigsadvokaten

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Finder der æresdrab og voldtægter sted i familier i den muslimske kulturkreds?

Spørgsmål til Rigsadvokaten

Ifølge Sappho´s  nyhedsbrev den 28 juli stiller sognepræst Søren Farup rigsadvokat  Jørgen Steen Sørensen nogle principielle spørgsmål, der tager  udgangspunkt i straffesagen mod MF Jesper Langballe.

Søren Farup henviser til et indlæg i Berlingske Tidende  tidligere på sommeren, hvor  Rigsadvokaten  begrunder sin sigtelse med, at Langballe i Berlingske Tidende den 23. Januar bl.a. har  udtrykt, at muslimske fædre ” nøjes med at slå døtrene ihjel og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt”

Det er ikke helt korrekt. Det, Jesper Langballe skrev, lyder som følger. ”Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab ) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt”

Man må spørge Rigsadvokaten, hvorfor han ikke har citeret J. Langballe korrekt?

Men kernen i hele slagsmålet er jo, om det er korrekt, at der finder æresdrab og voldtægter sted i familier i den muslimske kulturkreds.

Det gør der, - uden at det dermed er  sagt, at det foregår i alle muslimske familier - langtfra!!

Men jeg har gjort mig den ulejlighed at  slå op på  Google under søgeordet æresdrab. Hvis Rigsadvokaten gør det samme, vil han erfare, at der findes utallige rapporter fra anerkendte institutter,  der  beviser, at begrebet æresdrab  samt og voldtægter er en realitet i  den muslimske kulturkreds -  og  i stærk stigning, - især i storbyerne.

Men trods denne realitet, har Rigsadvokaten valgt at rejse sigtelse imod MF Jesper Langballe.

Hvordan denne sag ender, må tiden vise.

Paragraf 266 b lyder i sin helhed: ”Den der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.”

I sit indlæg i Sappho´s Nyhedsbrev skriver Søren Farup til slut:

”Kan rigsadvokaten oplyse mig om, hvorvidt det af forarbejder eller bemærkninger fremgår, om lovens tekst skal gælde for pålydende, uagtet den gruppe, der rammes, angiveligt fortjener en sådan omtale?

Jeg vil prøve at illustrere spørgsmålet med et aktuelt eksempel, som jeg fuldt ud kan stå inde for.

Jeg vil udtale følgende offentligt, og for at det kan komme en bredere kreds for øre:

”Selvfølgelig skulle min ven ikke have sagt, at der er katolske præster, der er for nærgående over for de kordrenge de har fået overladt i deres varetægt, når sandheden synes at være, at de nøjes med at forgribe sig på dem (de såkaldte pædofilisager) – og i øvrigt biskopper og kardinaler, der vender det blinde øje til.

Jeg går ud fra, at rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen vil give mig ret i, at det er sådan, det forholder sig. Men efter  § 266 b må jeg med nødvendighed afvente en sag for mine udtalelser og imødese min straf – hvis altså ikke lovens forarbejder eller bemærkninger siger andet.

Kunne rigsadvokaten ikke kaste lys over dette? Jeg spørger af oprigtig interesse, for hvis ikke sådanne udtalelser er ganske lovlige, vil jeg virkelig lægge mig i selen for §  266 b’s afskaffelse – selv om det skal ske fra en fængselscelle.”

Poul Vinther Jensen

Kilde: Sappho´s Nyhedsbrev  den 29. Juli 2010.

             Søren Farup.

             Fremhævelse:PVJ.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810