08.02.2005

S straffet for danskfjendtlighed

Forfatter: Keld Rasmussen

Udtalelse fra næstformanden

Hverken hos DSB eller hos Socialdemokraterne har nogen kunnet melde om "for tidlig afgang" - men hvad enten den anses for at være for sen eller for tidlig, kan Mogens Lykketofts kastede handske ses som en vigtig strømpil. Og det var vel på høje tid: Han vandt ingen mandater men tabte en god håndfuld, selvom han i sin formandstid faktisk lagde vægt på i ord at vende 180 grader og ophøre med at føre sin hidtidige, danskerfjendtlige udlændingepolitik og faktisk gav Dansk Folkeparti ret i dette partis hovedlinje.

Det er vigtigt, at vælgerne åbenbart snarere troede på O, der ikke kun holdt skansen men også gik frem, end på A.

Og måtte nogle førhen sige A, måtte de muligvis denne gang også sige B: Trods fremgang, der kan være hentet på listerne A og F, meldte Marianne Jelved at føle det "underligt indeni" derover - og det overrasker nok ikke mange andre end de vælgere, der har flyttet krydset til liste B. Med i billedet hører utvivlsomt også m. h. t. forskellige mindre omrokeringer, at listerme M og Ø hentede lidt på bekostning af listerne D og K.

Trods godt gennemførte, i danskernes interesse velkomne - men aldeles utilstrækkelige - stramninger i udlændingepolitikken bemærker Den Danske Forening med tilfredshed, at en forholdsvis danskervenlig linje ikke er forringet uanset et mindre hug til V og plusserne til C og O.

Allermindst er den hidtidige regeringslinje næppe svækket. Men selv hvis hullet i udlændingetilstrømningen lukkes helt nu - ja, så vil den almindelige demografiske udvikling indebære, at danskerne i kraft af fødedygtigheden i forskellige andre, tilrejste og fastvoksende folkegrupper på understøttelse for lånte penge føre til, at danskerne bliver i mindretal i eget land, inden en menneskealder er hengået. Helt af sig selv ...

Spørgsmålet er så, om nogen folkevalgt politisk kraft konsekvent kan sætte de hjemsendelser på dagsordenen for at sikre Danmarks beståen som danskernes land.

Den Danske Forening vil fortsætte med at sætte de nødvendige forslag til den politiske dagsorden på udlændingeområdet og ser gerne flest mulige partier slutte op - uanset hvilke.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810