17.06.2010

Langballe-sagen.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Har Jesper Langballe udtalt sig i strid med virkeligheden?

Langballe-sagen.

En af årsagerne til den store ståhej omkring MF. Jesper Langballes udtalelser omkring  begrebet æresdrab og voldtægt i den islamiske kulturkreds er, at det officielt i mange år, har været  stærkt berigende og kulturelt værdifuldt med en stor islamisk indvandring.

Så er det klart, at hvis nogen kommer og slår dette glansbillede i stykker, så er man ude i mørket. Det Jesper Langballe har gjort, er at  han i januar 2010 i et debatindlæg i Berlingske Tidende forsvarede Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard for at have sagt, at muslimske fædre voldtager deres døtre.

Hertil sagde Jesper Langballe

Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være at de nøjes med at slå døtrene ihjel. (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt.”

Det  har betydet, at J. Langballes parlamentariske immunitet som folketingsmedlem nu er ophævet

Herefter kan Rigsadvokaten sigte J. Langballe efter Straffelovens paragraf 266 b – bedre kendt som racismeparagraffen.

Den lyder som følger:

”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller  anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

Så er spørgsmålet i den aktuelle sag.  Om Jesper Langballe har  udtalt sig i strid med virkeligheden. Eller  i strid med, hvad det offentlige Danmark har besluttet skal være virkelighed.

Jeg har i den forløbne uge slået ind på søgemaskinen Google og skrevet søgeordet  æresdrab. Gør man det, vil man opdage at begrebet æresdrab er ganske omfattende.                   

Det er blevet behandlet og undersøgt særdeles nøje, af anerkendte medarbejdere  ved forskellige Universiteter og Forsknings Instituter.

Her har man bl.a. fundet ud af, at æresdrab er ved at blive et storby-fænomen. Antallet af æresdrab, er i flere lande stærkt stigende.

Men hvis man er tvivl, så slå søgeordet æresdrab op  på  søgemaskinen Google, så er der dokumentations viden i lange baner. Viden om en islamisk kulturkreds, der ikke kan indpasses i det vestlige sekulær Europa.

Som professor ved Socialantropologisk Institut , ved Oslo Universitet Unni Wikan  skriver under overskriften Æresdrab bl.a:

Æresdrab er ikke længere usvenske, unorske eller udanske. De begås af mennesker med statsborgerskab her. De er ikke tilfældige men velovervejede og altid med forvarsel. Heldigvis er de også mulige at imødegå og hindre. Det kræver indlevelse og uforbeholden diskretion.

Æresdrab er ikke crimes of passion. Æresdrab er ikke jalousidrab. Gerningsmanden handler normalt ikke under påvirkning af alkohol eller narkotika. Gerningsmanden er ikke mentalt  afvigende eller psykisk sindslidende. Han gør sin pligt og handler.

Den  rationalitet, han handler ud fra, er et system af værdier, som deles af en gruppe mennesker, som gør ham til helt. Man bliver helt ved at dræbe i ærens navn og ikke vise tegn på anger. Hans medsammensvorne har også del i æren.

Der har da heller ikke været nogen større tegn på anger i Østre Landsret i København under Ghazalasagen. ` Stenansigter` er en betegnelse , som blev brugt af flere journalister, og jeg  har selv brugt det i norske medier om det totale fravær af synlig sindsbevægelse hos de fleste tiltalte.”

Det er personer der er sig situationen bevidst. De handler i pagt med et  æreskodeks.

De er stolte og upåvirket af, at have dræbt et menneske. Deres ære kræver intet mindre.

Det er just ikke disse værdibegreber der  har sædvaneret her i Norden.

Det er stamme-kulturen, og stamme-mentaliteten.

Den har Vi ikke brug for i Danmark.

Uden at vide det, tror jeg ,det var det ærinde Jesper Langballe  forsøgte at formidle.

 

Poul Vinther Jensen

Kilde: Artikel Professor Unni Wikan. Oslo Universitet.

            Dagbladet Politiken den 8. Juni 2010.

            Fremhævelse: PVj.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810