16.06.2010

Fakta om

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Har Jesper Langballe ret?

Har Jesper Langballe ret?

I forbindelse med Rigsadvokatens beslutning om, at der bør rejses straffesag imod MF. Jesper Langballe, fordi denne har påstået, at der finder æresdrab sted i muslimske familier.

Det er jo velkendt, og i overensstemmelse med  den konkrete virkelighed. Så for mig, opfatter jeg Jesper Langballes udtalelser som værende sandhed.

Hvis man er tvivl, kan man blot  læse to nye tyrkiske rapporter fra 2009, der har undersøgt begrebet æresdrab ganske nøje i Tyrkiet.

Den ene rapport er udarbejdet af Statsministeriets Menneskerettighedspræsidium  (HRP), den anden af  Dicle Universitet på foranledning af forsknings-institutionen TUBITAK ( Tyrkiets Videnskabelige og Teknologiske Forskningsråd).

HRP rapporten baserer sig på en omfattende interviewundersøgelse, foretaget i 81 tyrkiske provinser og 892 delprovinser.

Ifølge rapporten  er antallet af æresdrab 1.100 i løbet af de sidste 5 år; overraskende nok  har fænomenet i samme tidsrum også været synligt i Tyrkiets vestlige storbyer.

Ifølge rapporten, ser det ud som om Istanbul, Ankara, Izmir, Burba og Antalya er blevet de nye centre, når det gælder æresdrab.

Siden  2003 oplevede Istanbul 167 æresdrab, 15% af det samlede antal på landsplan, Ankara 144 sager (13%), Izmir 121 ( 11%)  Diyarbakir 69 (6%), Bursa 58 (5%) og Antaly 47 (4%).

Det fortæller, at mere end halvdelen af alle æresdrab sker i de nævnte storbyer.

For Istanbul er tallet steget fra 27 i 2006 til 53 i 2007. Det er næsten en fordobling, og betyder, at der hver uge bliver dræbt mindst én indbygger som offer for æresdrab.

Tre vigtige konklusioner i rapporten er iøjnefaldende:

1.” ikke kun kvinder men også mænd kan være ofre. Tallet for mandlige ofre ( 710) er højere end for kvinder (410)”

2. ”drabsmænd i disse æresdrabssager er generelt mænd (1413), men i nogle tilfælde kan også kvinder være ”drabsmænd (180)”. Tallene dækker perioden fra 2000 til 2005 0g er baseret på de registrerede  tal fra politirapporterne i de 81 byer, hvor HRP undersøgelsen blev gennemført.

3. Antallet af æresdrab stiger i takt med at uddannelsesniveauet stiger.!!

Konklusionerne fra den anden undersøgelse om æresdrab, som Dicle Universitets har udarbejdet for TUBITAK, bekræfter HRP undersøgelsens resultater.

TUBITAK-undersøgelsen baserer sig på kvalitative interviews med 190 fanger i landets 46 fængsler. De er alle dømt for at have begået æresdrab. Over 50% af de interviewede drabsmænd forsørges af ofrets familie og erklærer, at de ingen økonomiske vanskeligheder har – resten af deres liv.

 

Kilde: publicist  Nur Beir, Istanbul; Tyrkiet.

             Fremhævelse: PVJ.


Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810