05.06.2010

Grundlovstale af Poul Vinther Jensen

Forfatter: Poul Vinther Jensen

På Grundlovsmøde på Borum Eshøj ved Århus udtalte Poul Vinther Jensen fra Den Danske Forening:

Når vi i dag mødes her på det historiske sted  Borum Eshøj,  for at fejre vores fælles Grundlov, er der grund til at tænke over, hvorfor vi egentligt har en Grundlov.

Det er den lov, der danner rammen for alle andre love, som vi alle er forpligtiget til at efterleve og  overholde.

I et  samfund, der er rundet af samme  værdibegreber, er det ikke nogen vanskelig opgave at leve op til.  Her er der mange generationers sædvane-ret, som fortæller den enkelte, hvad der er ret og rimeligt.

Dette er afgørende:

Vi der er borgere i nationalstater, er bundet af gensidige forpligtigelser over for alle dem, der kan gøre krav på vor nationalitet uanset familie og uanset tro.

Vor lov gælder for et bestemt territorium, og vore lovgivere vælges af dem, hvis hjem det er.

Loven bekræfter derfor vor fælles lod og værdibegreber, og påkalder vor fælles respekt og lydighed.

Symbolerne på national loyalitet er hverken militante  eller ideologiske, men består af fredelige billeder af hjemlandet, af det sted, hvor vi hører hjemme.

Nationale loyaliteter fremhjælper derfor forsoning mellem klasser, interesser, og trosretninger, og danner baggrund for en politisk proces baseret på konsensus frem for tvang.

Det er det, der får nationale loyaliteter til at respektere den enkeltes suverænitet og rettigheder.

Det er derfor ikke tilfældigt, når de vesteuropæiske sekulære demokratier har kunnet skabe fred og fordragelighed imellem hinanden.

Mennesker, der er bundet af en national loyalitet, og som har et ”VI” og et ”OS”,  har ingen vanskeligheder ved at acceptere en regering, hvis meninger og beslutninger, de ikke deler.

Der er heller ikke problemer med at acceptere oppositionslegitimitet, eller den frie ytring af skandaløs-lignende synspunkter. Kort sagt, det giver plads til at leve med et åbent demokrati.

Sådan bør det forblive at være borger i Danmark. 

Vi er ikke et stamme-folk, med en snæver stammeidentitet, Vi er frie selvstændige borgere, der træffer egne valg under ansvar for den fælles forfatning.

Hvis ikke man kan leve med disse retningslinjer,  og er af den opfattelse, at man kan true eller tvinge medborgere til  tilsidesætte  den personlige frihed, - ja så hører man ikke til i Danmark.

National loyalitet er den klippe, hvorpå alle sådanne holdninger er grundfæstet.

Den gør mennesker i stand til at samarbejde med deres modstandere, til at anerkende enighed om at være uenige. Dertil at bygge institutioner, der står over, - er mere holdbare og mere upartiske end selve den politiske proces.

De seneste 25-30 år, har det været god latin, at alt skal gøres politiks.

Vi har oplevet en periode, hvor rettighedstænkningen er blevet noget ”guddommeligt.”

Går man op imod den, så er man et uansvarligt menneske.

I dag, hvor Danmark er på vej til at blive et multikulturelt samfund, med ca. 400.000 indbyggere, fra den ikke vestlige kulturkreds, må Vi danske stille det krav, at alle der opholder sig på dansk territorium, - skal respektere Grundloven, med alt hvad den giver det enkelte individ  af rettigheder og pligter.

Vil man ikke det, så er man kommet til Danmark under falske forudsætninger.

Vi vil fred her til lands, som der står i midsommervisen. Vi vil ikke have påbud fra nogen  helst fundamentalistisk religion,-  eller nogen instans der vil begrænse vores sekulære rettigheder.

Dette krav er  ikke til forhandling.

Som nu afdøde sognepræst Vilhelm Krarup engang sagde til mig: ”Det drejer  sig om at tage Danmark til sig.”

Eller som den britiske professor Roger Scruton har sagt det:

”Nationen går forud for alt. Den er kilden til alt. Dens vilje er altid legal… Den måde, hvorpå en nation udøver sin vilje, er ikke vigtig; hovedsagen er, at den udøver den; en hvilken som helst fremgangsmåde er fyldestgørende, og dens vilje er altid den højeste lov.” 

Poul Vinther Jensen

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                   det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>