04.02.2005

Politiken fusker

Forfatter: Ole Hasselbalch

Vi afslører Politikens "dokumentation" som en omgang citatfusk

Kilden bag hetzen mod Dansk Folkeparti for brug af citater fra bl.a. Den Danske Forening er dagbladet Politiken. Dette blads hjemmeside bringer belægget for angrebet på Dansk Folkeparti. Det sker i en "dokumentation", der angiver først Dansk Folkepartis citater og dernæst (Politikens) fakta.

En analyse af denne dokumentation viser, at det er Politiken, der manipulerer og citatfusker (se nedenfor). Vi anbefaler vore læsere at efterse Politiken for at få et glimrende eksempel på, hvorledes dette blad konstruerer den ”dokumentation”, der bruges som basis for hetz mod Politikens meningsmodstandere. Det er sket før og vil ske igen.

Politiken karakteriserer i øvrigt i sammenhængen DDF som "rabiat". Det er et spændende synspunkt. Vore læsere bør sammenligne DDF's program (der findes andetsteds på vor hjemmeside) med f.eks. Socialdemokraternes udlændingepolitiske program. Når DDF har holdt en lav profil de senere år og koncentreret sig om dokumentationsarbejde, er det fordi alle de store partier i dag markedsfører udlændingepolitiske synspunkter svarende til dem, foreningen formulerede for 15 år siden.


POLITIKENS BELÆG:

Annonce: a.. Gregers Dirckinck-Holmfeld, journalist 1986: »Tænk på , hvad vi kan lære af muslimerne. Jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vores grænser og labbe al deres kultur i os.

Fakta: Ekstra Bladet 3/10 1986: »Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne f. eks. - de har et trofast og fasttømret familieliv i modsætning til vores kaotiske skilsmisser«. Ordene om at lade flygtninge vælte ind, siger Dirkinck-Holmfeld i forbindelse med et andet citat i samme artikel.

DDF's kommentar: Som det fremgår af Politikens "fakta"oplysning, har Dirkinck-Holmfeld faktisk ifølge Ekstrabladets nævnte artikel sagt som anført. Hvad Politiken har glemt at finde ud af, er at Han senere har søgt at fragå, at han har udtalt sig som citeret til EkstraBladet. Hvorvidt det er EkstraBladet der har forfusket, hvad han sagde, eller ham selv, der har hukommelsessvigt, er vi ude af stand til at afgøre.


--------------------------------------------------------------------------------


Annonce: a.. Sheik Abdullah Goshah (ingen tidsangivelse): »Af og til er det en pligt at lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater...«.

Fakta: Citatet findes flere steder på nettet med kildeangivelse. Her er det dog ikke Sheik Goshah, der er manden bag. Det er den store mellemøstfilosof al-Ghazzali. Han levede fra 1058 til 1111. Citatet gengives i sin fulde ordlyd sådan: »Af og til er det en pligt at lyve ... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater«.

DDF's kommentar: Vi anser det for meningsløst at tjekke op på en kildeangivelse til et citat, der er i fuldstændig pagt med en af Politiken anerkendt stor mellemøstfilosofs udtalelser. At udtalelsen er aldersstegen ændrer intet ved, at problemet med Islam jo er, at denne religions udøvere i det Herrens år anno 2005 massivt vil bygge et samfund på 1000 år gamle, utilpassede idéer.


--------------------------------------------------------------------------------
Annonce: a.. Sultanhussein Tabandeh, 1980: »Hvis en muslim dræber en ikke-muslim, må han ikke idømmes dødsstraf, for hans udviklingsstade er højere end den dræbtes...«.

Fakta: Citatet er ikke direkte gengivet, men taget og oversat fra den omdiskuterede tysker Gerhard Konzelmanns bøger. Konzelmann er i sit hjemland blevet beskyldt for systematisk historieforvanskning og citatfusk.

DDF's kommentar: Citaters rigtighed ændres ikke af beskyldninger imod den citerende for citatfusk. Konzelmann er en anerkendt forfatter og kender af de problemstillinger, han skriver om. Alle, der fremstiller disse problemstillinger, hetzes som bekendt af medier som Politiken. Vi savner i øvrigt at høre noget om kilden til Politikens påstand om, at Konzelmann har gjort sig skyldig i citatfusk.


--------------------------------------------------------------------------------


Annonce: a.. Arne Notkin, journalist 1989: »Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt«.

Fakta: a.. Weekendavisen 17. nov. 1989: »Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskerne generelt. Det fremgår af en undersøgelse fore- taget af H. Juhler og F. Schwartz i 1986. Udlændinge tegnede sig samlet for 1,7 procent af forholdene ...«.

DDF's kommentar: Notkin har altså faktisk sagt som citeret, og forvrider i øvrigt i Politikens ”fakta” konklusionen i nævnte undersøgelse. Det siges således udtrykkeligt i den: "Når man sammenligner de fastboende udlændinge (både mænd og kvinder) med den danske befolkning, har de fastboende udlændinge relativt flere kriminelle enkeltpersoner i de fleste aldersgrupper". Se H. Juhler og F. Schartz's bog Udlændinges Kriminalitet 1986, s. 68. Som det fremgår af stort set alle medier i dag, er det da også nu velverificeret, at der foreligger en betydelig overkriminalitet i udlændingegruppen. Nyligt eksempel: Med Københavns Politi som kilde oplyste TV2-nyhederne 15/12 2004, at 82 pct. af de fremstillede under 18 år i Københavns Dommervagt i 2004 var indvandrere og efterkommere. I 2003 og 2002 udgjorde unge indvandrere og efterkommere henholdsvis 67 pct. og 59 pct. af de fremstillede.

--------------------------------------------------------------------------------


Annonce: a.. Sheik Hassan al-Banna, 1987: »Det er Islams natur at dominere, ikke at blive domineret .«.

Fakta: Den fundamentalistiske muslimske leder-skikkelse Sheikh Hassan al-Banna blev henrettet i 1949 - 38 år før citatet er dateret ifølge Dansk Folkepartis valgannonce. Citatet findes kun i sin danske oversættelse på højreradikales hjemmesider. Mellemøst-eksperter vurderer citatets øvrige indhold som sandsynligt. Den forkerte datering kan skyldes, at der i en bog udgivet i 1987 henvises til afdøde al-Banna.

DDF's kommentar: Citaters autenticitet forsvinder ikke i kraft af, at den citerede dør. Hvis døde folks udtalelser ikke må anvendes, forsvinder hovedparten af den europæiske kultur samt videnskabens resultater. Vi glæder os i øvrigt over, at selv Politiken anerkender citatet som sandsynligt.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810