18.03.2010

Vestlige værdier under pres

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Anklage mod Wilders er en anklage mod civilisationen

Anklage mod Wilder er en anklage mod civilisationen

Den 18. Marts, bringer Sappho en artikel af Ibn Warraq, hvor retssagen mod Geert Wilders  kommer under kritisk behandling.

Artiklen er et uddrag af Ibn Warraqs essay i Weltonline, 15. Marts 2010, den er oversat af Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard.

Her kan man bl.a. læse følgende:

”Det er 17 år siden, jeg første gang skrev om, hvad det betyder, når man efterkommer krav fra muslimer, der lever i Vesten. Siden er det blevet åbenbart, at mange af dem ikke har til hensigt at lade sig assimilere i det samfund, der har taget imod dem.

I stedet står de fast på, at det er værtslandet, der skal tilpasse sig ved at tilstå dem særrettigheder og privilegier.

Hvis vi ikke er mere årvågne, er det sandsynligt, at det europæiske samfund bliver stærkt forarmet, og at alle de hårdt tilkæmpede resultater – sociale så vel som politiske – vil blive sat over styr i et orgie af multikulturel liberalisme.

Der er oven i købet fare for, at de europæiske samfund vil blive opspaltet i religiøse og kulturelle ghettoer, hver med egne love. I den forbindelse er der to ting, som vi klart må holde os for øje: shariaen  og meningsfriheden.

I februar 2008 fastslog ærkebiskoppen af Cantebury, Rowan Williams, at ”anvendelsen af shariaen under bestemte omstændigheder” er ”uundgåelig” i Storbritannien. I flere interviews efterlod han ingen tvivl om, at han fandt forestillingen om ”én lov for alle” – en hjørnesten i den vestlige civilisation – farlig.

Lighed for loven er altså en fare! I juli 2008 kunne den øverste dommer i England og Wales, Lord Phillips, ikke se nogen begrundelse for, at man i tvister ikke skulle benytte  shariaen som grundlag for mægling.”

Ja, man tror det næppe, at den gamle britiske retsstat, der har fostret det store frihedsbrev Magna Charta, som har været det grundlæggende forfatningsdokument siden 1215. Nu i 2010  beskæftiger sig med at  indsluse en totalitær lov religion som sharia loven.

Men det er ikke blot i Storbritannien dette skred er i gang. Om dette skriver  Ibn Warraq følgende.

”En af den vestlige civilisations største bedrifter er desuden menings– og ytringsfriheden. Også de trues af den radikale islams krav.

Friheden til at sætte spørgsmålstegn ved alt uden tabuer og politiks korrekthed er afgørende for det sociale, politikse, religiøse og videnskabelige fremskridt og forudsætningen for, at man kan erkende fejltagelser og tilnærme sig sandheden.

Derfor er meningsfriheden umistelig i et demokrati. Den er et middel til at korrigere magthavernes udskejelser og til at lade fornuften råde i offentlige anliggender. Mange i Vesten  synes ikke at have bemærket, at de islamiske stater allerede har haft held til at få Menneskeretsrådet  i Genéve til at vedtage resolutioner, der underminerer meningsfriheden – et princip, der blev indskrevet i artikel 18 af den almindelige menneskerettighedserklæring fra 1948. Fra  nu af er det forbudt at kritisere islam og shariaen. Man må ikke engang omtale dem.”

Ja, det er hård kost at læse. Ibn Warraq, har så ganske ret, når han hævder, at  det er selve den vestlige civilisation, der står anklaget i forbindelse med retssagen mod den hollandske politiker og islam-kritiker Geert Wilders.

 

Kilde: Sappho den 18. Marts 2010.

            Fremhævelse: PVJ.

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810