18.03.2010

Ulv i fåreklæder

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Tariq Ramadan, spiller med fordækte kort

Tariq Ramadan, spiller med fordækte kort

I  min artikel ” Tariq Ramadan ”, der blev  bragt på Den Danske Forenings hjemmeside den 12.  marts,  har jeg forsøgt at fortælle, hvem Tariq Ramadan er, og hvilken baggrund han har. Tariq Ramadan er en vigtig person, når det gælder begrebet euro-islam.

Her har T.Ramadan haft en afgørende rolle.

Han opfattes af mange som en moderne velbegavet professor,  der ønsker at fremstå som en sekulær muslim, der vil respektere de europæiske frihedstraditioner. Sådan forholder det sig ikke.

Tariq Ramadan, er en ”ulv i  fåreklæder” , som Vestens politikere og intellektuelle skal tage sig i agt for. Han betragtes som en af de skarpteste kendere af islam og er derfor berømt og agtet i mange vestlige lande.

Her rejser han rundt og fortæller, at den moderate del af  Islam nemt lader sig integrere i de vestlige lande, herunder især Europa. Senest på Københavns Universitet.

Efterfølgende blev han interviewet til Dagbladet Politiken, hvor der ikke blev spurgt ind til hans nære tilknytning til Det Muslimske Broderskab, der er grundlagt af hans farfar Hasan al-Banna, i 1928.

Han gentager igen og igen, at han er en europæisk muslim, der har fælles værdier med det kristne/sekulære Europa, og plæderer for, at vi skal væk fra modstillingen ”dem ” (kristne) og os (muslimer).

Hele hans nære familie har gode politiske forbindelser overalt i de store europæiske lande, som Frankrig, Storbritannien, Tyskland og andre steder. Familien har været med til at grundlægge flere store islamiske organisationer i Europa og været dygtige til at finde frem til de finansielle kilder. Så Tariq Ramadan er helt og fuldt en del af Det Muslimske Broderskab.

Her går man ikke ind for demokrati.

Der er heller ingen ytringsfrihed, satire og kritik af islam er strengt forbudt, religionsfriheden, går kun en vej, nemlig til Islam, - ikke fra Islam.  Seksualitet udenfor ægteskabet straffes med flere års fængsel. Ligeledes homoseksualitet. Graviditet ved voldtægt fører til straf af kvinden for utugt.

Overgang fra islam til kristendom er forbudt. Shariaen er en vigtig og afgørende kilde for lovgivningen. Døtre arver det halve af deres brødre. Adoptivbørn bliver ikke en del af adoptivforældrenes slægt. Ægteskabskontrakter indgås mellem manden og pigens far. En muslimsk kvinde må kun gifte sig med en muslim. Manden har revselsesret over for sin hustru.  Hun skal altid stå til rådighed seksuelt. Hun må kun arbejde uden for hjemmet med mandens tilladelse.  Manden har ret til fire hustruer. Manden har – men ikke hustruen - en ubetinget ret til hurtig skilsmisse. Manden bevarer altid forældreretten over børnene.

Hvis man spørger Tariq Ramadan, om han kan tilslutte sig disse hovedpunkter, vil han måske svare nej.  

Men det er kun af strategiske hensyn. 

I 2007,  fandt en konference om den såkaldte euroislam  sted i Wien. Her var mange prominente og magtfulde muslimske delegerede  tilstede. Opgaven var, at formulere en fælles fremtidsversion om et islamisk behersket Europa.

Blandt andet sagde Mustafa Ceric, den bosniske stormufti,at en kommende islamisk æra med forbillede i det  Mauriske Spanien og det osmanniske Sydeuropa skal afløse kristendommen.

Her var Tariq Ramadan  tilstede!!

Og han gav her udtryk for, at euroislams mere langsigtede hensigter bør skjules for offentligheden. Ved mødet i Wien enedes man om, at man som første mål skulle stile mod indførelsen af islamisk religionsret, det vil sige sharialov.

Til en begyndelse plæderede Tariq Ramadan for, at man skulle lade den nationale retsorden  forblive som parallelret  i de europæiske stater. Vedr. sharialoven, anbefalede Tariq Ramadan, at man så vidt mulig skulle undgå offentlig diskussion.

Enhver, der blot  har en lille smule indsigt i, hvad Sharialoven  omfatter, vil vide at dette vil være afslutningen på de europæiske frihedsrettigheder. Det er det professor Tariq Ramadan  arbejder på at gøre til en realitet i Europa.

Jeg vil anbefale danske journalister, redaktører, politikere og andre med  indflydelse  i det  offentlige rum, om altid  at være på vagt overfor repræsentanter fra Det Muslimske Broderskab. De er en magtfuld femte-kolonne,  der ikke vil det europæiske menneske noget godt.

 

Kilde: dk.weblog,  

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810