26.02.2010

Ikke flere ynkelige forlig.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Dagbladet Politikens forlig om Karikaturtegningen af Profeten Muhammed

Ikke flere ynkelige forlig.

Dagbladet Politikens  forlig  om Karikaturtegningen af  Profeten Muhammed,  har fået mange kommentarer med på vejen.

At det  blev  Dagbladet Politiken, der kom først med et  ”forlig” kan ikke undre. Dette blad er  og forbliver  et  organ,  der tror at  verden omkring  det, er god og venlig.

I den aktuelle sag, hvor den saudi-arabiske  advokat Faisal A.Z. Yamani,  får en beklagelse  for Politikens genoptrykning af  Muhammed-tegningerne i 2008, på vegne af 94.923  efterkommere af profeten Muhammed, er der slået et stort hul i den danske ytringsfrihed.

Det har givet  advokat  Faisal A.Z. Yamani  blod på tanden. Han kan nu gå løs på en lang række dagblade, og henvise til at  chefredaktør Tøger Seidenfaden har beklaget  krænkelserne  overfor alverdens muslimer.

Ifølge Politiken siger A.Z.Yamani  følgende: ” Jeg er meget interesseret i at nå en aftale med alle. Men i vores sidste brev til aviserne har jeg også bedt  dem om navne på de advokater, der skal repræsentere dem i en eventuel juridisk sag. Vi vil i løbet af de næste par uger offentliggøre, hvilke retlige skridt vi vil tage, jeg vil ikke gå i detaljer med det her.”

Kærnen i denne sag er jo,  at  Vi  i den vestlige sekulære kulturkreds, ikke skal spørge nogen som helst, om man må skrive eller tegne  dette eller hint.

Det er muligt, at der er nogen der er blevet  krænket, - men det er og bliver helt deres egen sag.  Det er  ifølge dansk lov, - ikke - forbudt at  tegne en karikaturtegning  af Profeten Muhammed, heller ikke,  at offentliggøre eller mangfoldiggøre den!!!

Lad de 94.923 krænkede muslimer forblive i deres  forkrampede krænkelse: Hvis de forsætter kampen,  så lad  det  komme  til en  retslig proces.

Poul Vinther Jensen

Kilde: Dagbladet Politiken den 26 januar 2010.

I forbindelse med  det indgåede forlig har Dagbladet Politiken , den 26. Februar 2010 udsendt en fælles pressemeddelelse om Karikaturtegningen af Profeten Muhammed. Udsendt af Tøger Seidenfaden, ansvarshavende redaktør på vegne af Politiken, og Faisal A.Z. Yamani, advokat, på vegne af sine klienter.

Her står der følgende:

” Politiken og ledelsen af otte organisationer i Egypten Libyen,  Qatar, Australien, Jordan, Saudi-Arabien, Libanon og Palæstina, bestående af 94.923 medlemmer der er efterkommere af Profeten Muhammed (”Organisationerne ”), er nået til en fælles forståelse og et forlig i tvisten mellem Organisationerne og Politiken, der opstod på baggrund af Politikens genoptrykning af Kurt Westergaards karikaturtegning af Profeten Muhammed ( ”Karikaturtegningen”), som oprindeligt blev bragt i Jyllands-Posten den 30. September 2005 sammen med 11 andre tegninger af Profeten.

Disse tegninger, og især Kurt Westergaards Karikaturtegning, førte til optøjer og demonstrationer i mange lande rundt om, navnlig i arabiske og muslimske lande, hvor Karikaturtegningen blev opfattet som en krænkelse af islam og i særdeleshed af Profeten.

Politiken genoptrykte Kurt Westergaards Karikaturtegning som led i avisens nyhedsdækning og har aldrig haft til hensigt at krænke muslimer i Danmark eller andre steder.

I en erklæring, der bringes både i den trykte udgave og i online-udgaven af Politiken, konstaterer og beklager Politiken, at genoptrykningen af Karikaturtegningen har krænket muslimer i Danmark og andre lande rundt om i verden, og undskylder over for alle, der er blevet krænket af genoptrykningen af Karikaturtegningen.

Læs den fulde ordlyd af Politikens erklæring.

 

Organisationerne og klienterne, der er repræsenteret af advokat Faisal A.Z. Yamani fra advokatfirmaet Ahmed Zaki Yamani, Saudi-Arabien, har taget Politikens erklæring til efterretning.

De bekræfter, at Tvisten er bilagt, og er enige om ikke at indlede eller gennemføre retlige eller administrative tiltag mod Politiken.

Begge parter er tilfredse med denne mindelige forståelse og forliget og udtrykker håb om, at forliget i en vis grad kan være medvirkende til at forbedre den nuværende situation.

Begge parter udtrykker håb og forventning om, at aftalen kan bidrage til en bedring af forholdet mellem den muslimske verden og Danmark og især de danske medier, og håber, at andre initiativer til dialog og forsoning vil følge.

For yderligere information kontakt:

Tøger Seidenfaden

Ansvarshavende redaktør

Politiken 

eller

Faisal A.Z. Yamani

Administrerende partner, Advokatfirmaet Ahmed Zaki Yamani.”

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810