24.02.2010

Islam i Europa!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Islams natur er at herske - og ikke at blive behersket

Islam i Europa!!

I den store artikel i DANSKEREN nr. 1 Februar 2010, af den tyske freelance-journalist og forlægger  Michael Mannheimer ,  er  det til fulde belyst, at  den islamiske bevægelse skal gribe magten  i staten, så snart den moralsk og talmæssigt  er så stærk, at den kan styre den bestående ikke-islamiske  magt.

Grundlæggeren af Det Muslimske Broderskab Hassan al Banna, går endnu videre, og har bl.a. udtalt følgende:

Det ligger i islams natur at herske og ikke at blive behersket samt at påtvinge alle nationer sine love og udvide sin magt over hele planeten.”

Det er ikke blot ord,  men barsk  realitet  i  store dele af den vestlige verden. 

Det Muslimske Broderskab, der i dag er en magtfuld instans i Europa, har igennem de seneste 30 års politisk lobby-arbejde opnået en betydelig magt. Det har kunnet lade sig gøre,  fordi Broderskabet igennem  et system af banker og finansieringsinstitutter  i  Vesten  har fået tilført enorme midler. Der tales om beløb på  over 80 milliarder US dollars inden for de seneste par årtier.

Så en stormoske i  København, er intet problem for de entreprenante islam-herskere, når det gælder økonomi, - heller ikke et beløb på 300 millioner kr!! I 2002 kunne det saudiske tidsskrift Ain al-Yaqeen  offentliggøre en liste  med centre og moskeer på fem  kontinenter, der nød godt af bidrag fra den saudiske kongefamilie.

Dertil Ramadan-familiens bastion, Centre Islamique de Geneve, der årligt modtager  5,8 millioner euro fra Saudi-Arabien.

I De Forenede Arabiske Emirater, findes der en familie Maktoum-familien, der er stenrig, og  har magten i Dubai. De finansierer Det Europæiske Råd for Fatwa og Forskning, der er en meget vigtigt institution  for Det Muslimske Broderskab i Vesten.

En af nøglepersonerne i opbygningen af dette politiske netværk i Europa, er Tariq Ramadans far, Said Ramadan, der var personlig sekretær  for grundlæggeren af Det Muslimske Broderskab, Hassan al-Bannas.

I Frankrig, vel nok det land i Europa, der har mærket det islamiske  tryg mest, er Det Muslimske Broderskabs bastion Unionen af Frankrigs Islamiske Organisationer ( Unionen des  organisations islamiques de France, UOIF), Frankrigs største muslimske paraplyorganisation.

Den blev stiftet i 1983. Den har været særdeles  aktiv, hver gang der har været en sag, som kunne fremme islam  i Frankrig, - har man været tilstede. I forbindelse med de voldsomme uroligheder i de franske forstæder , bl.a. i 2005 har UOIF positioneret sig som ”mægler”, det vil i princippet sige som en  femte- kolonne overfor de franske myndigheder. En sådan udvikling, er en sekulær stats undergang.

I Storbritannien, er man lige så langt ude på planken, som tilfældet er i  Frankrig.

The Islamic Council of Europa blev stiftet i 1973 med sæde i Storbritannien. Chefen var den egyptiske diplomat Salem Azzem , der er grandonkel til al-Qaedas næstkommanderende, lægen Ayman al-Zawahiri .

En organisation, der har været særdeles aktiv igennem 1970érne og 1980érne med hensyn til at drive lobby-arbejde overfor alle europæiske institutioner. Broderskabets tilhængere, er i dag organiseret  i bl.a. Muslim Association of Britain (MAB), der blev stiftet  i 1997.

Men Storbritannien er hjemsted for flere islamiske organisationer. Bl.a. Organisationen UK Islamic Mission, med ikke mindre end 39 afdelinger og mere end 45 moskeér og islamiske skoler, der underviser over 6000 muslimske børn.

Organisationen, der blev oprettet af  muslimer i det østlige London i 1962, har få  år tilbage åbent  erklæret, at den har som formål at indføre islamisk lov  i Storbritannien.

I 1973 grundlagdes organisationen  The Islamic Foundation in Leicester. Fra en beskeden begyndelse, er centrets undervisningsafdeling, The Markfield Institute of Higher Education, flyttet ud i  smukke omgivelser på en herregård nogle få kilometer fra Leicester. Man regner med, at stedet bliver en af de vigtigste, islamiske undervisningsinstitutioner  i Europa.

Ovenstående, er blot en del af det store forgrenede netværk, som de islamiske lande har fået opbygget i Europa, og Skandinavien.

Fælles for disse organisationer er, - at de flyder i økonomiske midler.

Dertil en politiks opbakning fra store dele af den europæiske venstrefløj. Der åbenbart finder det vigtigt,  at skabe så meget modstand for den sekulære tradition som muligt.

Vi må håbe  der kommer en ny generation, der tør og vil tage kampen med dette  religiøse islamiske despoti .

Poul Vinther Jensen

Kilde: Danskeren: Nr. 1. Februar 2010.

            Mod Mørket, Forfatter Helle Merete Brix.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810