26.01.2005

Etnocentriske radikale

Forfatter: Harry Vinter

De provinsielle og snævertsynede radikale bør forstå, at Danmark ikke er verdens navle

Ved hjælp af en videofilm om integrationsministeren har Det Radikale Venstre nok en gang demonstreret partiets etnocentriske indstilling til verdens problemer. 

I nationalistisk storhedsvanvid mener Det Radikale Venstre, at alle verdens problemer kan og skal løses af Danmark og i Danmark, - et lille land med en befolkning på størrelse med indbyggertallet i en forstad til Tokyo.

Men også i Det Radikale Venstre bliver man nødt til at vende sig til tanken om, at vi lever i en mindre og mindre verden, hvor grænserne får mindre og mindre betydning.

Vi lever i en global landsby, og også i Det Radikale Venstre må man begynde at vænne sig til at tænke globalt.

Danmark er ikke verdens navle, - selvom en vis skloelærer fra Jyllinge synes at have den opfattelse.

Problemer kan godt løses udenfor Danmark. Det er oven i købet muligt at leve et godt og hæderligt liv udenfor Danmark, - og det er ikke nødvendigvis en ”ekstra straf” for en udenlandsk kriminel at måtte indrette sin fremtid i sit hjemland.

Der er ingen grund til at se ned på de lande, som ligger udenfor Danmarks grænser.

Den globale landsby er fuld af problemer: naturkatastrofer, økonomiske uligheder, diskrimination og racisme, - problemer, som ikke kan løses indenfor rammen af nationalstaten Danmark.

I en global verden man søge globale løsninger. Et begreb som diskrimination og ligebehandling må ses i en global kontekst.

I den globale landsby rejses der mere og mere på tværs af de smuldrende grænser. Der er mange udlændinge, som arbejder i Danmark, - men der er faktisk også mange danskere, som arbejder som fremmedarbejdere i andre lande. Det har de åbenbart slet ikke opdaget i Det Radikale Venstre. Men det er faktisk tilfældet.

Disse danskere har naturligvis krav på at blive behandlet på lige fod med personer, som ankommer til det hjørne af den globale landsby, som kaldes Danmark.

Men det bliver de ikke!

For eksempel har herboende arabere lov til frit at dyrke ders kultur og religion.

En dansker, som bor i et arabisk land, har derimod ingen sådanne rettigheder. Hvis en dansk fremmedarbejder, som opholder sig i Saudi Arabien ved juletid, drister sig til at synge en julesalme i den anledning, vil vedkommende blive straffet og smidt ud af landet.

Ingen herboende araber bliver straffet for at fejre ramadanen.

En sådan diskrimination er naturligvis aldeles uacceptabel i den globale landsby.

I dets provinsielle snævertsyn interesserer Det Radikale Venstre sig kun for de rettigheder, folk har i det lille hjørne af Jordkloden, som kaldes Danmark.

Vi i Den Danske Forening, som er internationalt orienterede og har en mere global tilgang til problemerne, kan imidlertid ikke acceptere uligebehandling i den globale landsby. Vi hverkan kan eller vil acceptere racisme og andre former for diskrimination, - sådan som man gør i Det Radikale Venstre.

I den globale landsby bør man ikke kun interessere sig for udlændinges rettigheder i Danmark. Man bør også interessere sig for danskernes rettigheder, når de forlader deres hjørne af landsbyen.

Derfor bør progressive partier gå til valg på kravet om, at ingen skal behandles bedre i Danmark, end danskere behandles, hvor tilrejsende kommer fra.

Princippet hedder ”noget for noget”. Det er udbredt på beskatningsområdet, hvor der er indgået dobbeltbeskatningsaftaler med talrige lande.

Naturligvis skal herboende arabere have lov til at bygge en moske, - hvis danskere må have lov til at bygge en kirke i Arabien.

Sådan må det være i den globale landsby!

Lige ret for alle!

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810