23.01.2005

Er indvandringen bragt til standsning?

Forfatter: Harry Vinter

En sammenligning af udviklingen under den nuværende og den tidligere regering.

Dagen efter, at valget er overstået d. 8. februar, offentliggør Danmarks Statistik antallet af indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere pr. 1. januar 2005.

Ved målingen af forholdene under den nuværende regering må vi derfor tage udgangspunkt i de senest foreliggende tal, nemlig dem fra 1. oktober 2004. Dem sammenligner vi så med tallene pr. 1. oktober 2002, da den nye regerings stramninger endnu ikke var slået igennem.

Tallene for denne 2-års periode sammenligner vi med tallene for de sidste 2 år under den tidligere regering.

At sammenligne perioder på 2 år frem for kortere perioder har den fordel, at betydningen af tilfældige udsving og enkeltstående episoder reduceres.

Det samlede antal indvandrere og deres efterkommere voksede fra 1. oktober 2002 til 1. oktober 2004 med 2,1 pct. Indvandringen fra Tyrkiet, som er det land, der leverer flest indvandrere, voksede med 1,2 pct. Fra Afrika, som inkluderer blandt andre Somalia og Marokko, voksede antallet af indvandrere og efterkommere med 0,9 pct.

I den tidligere regerings sidste år (fra 1. januar 2000 til 1. januar 2002) voksede det samlede antal indvandrere og efterkommere med 9,8 pct. Antallet af personer med tyrkisk baggrund voksede med 6,9 pct. mens antallet af personer med afrikansk baggrund voksede med 13,6 pct. 

Tallene, som stammer fra Nyt fra Danmarks Statistik, ses nedenfor:

 

2 års udvikling under ministeriet Fogh Rasmussen

Indvandrernes hjemlande

1/10 2002

1/10 2004

Ændring i pct.

Ialt

440.824

450.250

2,1

Tyrkiet

54.064

54.730

1,2

Afrika

42.661

43.032

0,9

 

2 års udvikling under ministeriet Nyrup Rasmussen

Indvandrernes hjemlande

1/1 2000

1/1 2002

Ændring i pct.

Ialt

378.165

415.331

9,8

Tyrkiet

48.773

52.159

6,9

Afrika

35,895

40.783

13,6

 

En sammenligning af udviklingen i de to perioder viser en ganske markant reduktion af stigningstakten. Det gælder især, når vi sammenligner stigningstakten for personer med afrikansk baggrund, som nemlig er faldet fra 13,6 pct. til 0,9 pct.

 

Statistikkens begrænsninger

Stigningstakten angivet i ovennævnte statistik giver et nogenlunde troværdigt billede af den faktiske udvikling, hvorimod de anførte talmæssige angivelser er for lave.

Det skyldes først og fremmest statistikkens definition på ”efterkommere” som ”personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark”. Det betyder, at når blot én af forældrene har fået dansk statsborgerskab, så bliver børnene og deres børn osv. betragtet som danskere.

At det er et ganske stort antal udlændinge, som i de senere år har fået tildelt dansk statsborgerskab, fremgår af nedenstående tabel. Den store tildeling i 2000 havde den bemærkelsesværdige konsekvens, at det officielle antal af udenlandske statsborgere i Danmark faldt for første gang i nyere tid - fra 259.361 pr. 1. januar 2000 til 258.630 pr. 1. januar 2001.

1999

2000

2001

2002

2003

12.416

18.811

11.902

17.300

6.583

Kilde: Statistiske Efterretninger, Befolkning og Valg

Nyt fra Danmarks Statistik nr. 482, 2004 angiver, at 66 pct. af indvandrene kommer fra ikke-vestlige lande (226.376 af 342.486). Ser vi derimod på efterkommernes andel, kommer 86 pct. fra ikke-vestlige lande (92.359 af 107.764).

9 pct. af indvandrerne stammer fra Tyrkiet, men 22 pct. af efterkommerne har tyrkisk baggrund.

3,5 pct. af indvandrerne stammer fra Libanon, men 9 pct. af efterkommerne har libanesisk baggrund.

Disse tal illustrerer den høje fertilitet blandt muhamedanere og viser samtidig, at den muhamedanske befolkningsandel vil vokse eksplosivt i de kommende år, uden at det vil fremgå af den officielle statistik over indvandrere og efterkommere.

Massive hjemsendelser er det eneste, der kan afværge et muhamedansk befolkningsflertal i løbet af ca. 30 år – og de fatale konsekvenser, det vil indebære for Danmarks indfødte befolkning.

Selv hvis indvandringen af muhamedanere helt stoppes, er massive hjemsendelser således nødvendige for at undgå, at de kommer i flertal.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810