16.11.2009

Hvem har magten i Europa?

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Om EU-domstolens magtmisbrug

 

Det er, som før nævnt her på siden de dommere 47 stk., som tegner Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

De som til vor irritation og ærgrelse blander sig i dansk lovgivning.

De beføjelser EU har til at sætte grænser for ytringfriheden fylder mere end de om den enkelte borgers ytringsfrihed.

Skønt ubehageligt, er det meget rart at vide.

Det frie ord indskrænkes i hensynet til den offentlige ro og orden, beskyttelsen af den offentlige moral, samt andres rygte.

Naturligvis under dække af at forsvare demokratiet.

De 47 dommere afgør, hvad der er moral og umoral.

De, og ikke de folkevalgte, er dommere over, hvad et demokrati kan, bør og skal acceptere.

Så den moral og etik, kristen tankegang står for, den arbejder EU aktivt på at afskaffe.

I den forstand er det dommerne alene, som fortolker europæernes fundamentale rettigheder.

De folkevalgte er ude af billedet.

Et scenarie de venstreorienterede sætter pris på.

For i EU bliver mennesket omsider løsnet fra alle bånd.

Herunder religion, historie, kultur og nationalitet.

Således, går konventionen og ideologien hånd i hånd.

Villy og Socialistisk Folkeparti, samt de venstreorienterede i Venstre, Konservative, Radikale, Socialdemokraterne, ja de elsker dette projektet.

Skønt dette af mange ansås tilrådeligt, er de kristne værdier er ikke indskrevet i EU-forfatningen.

.Nej.

Kristendommen skal afskaffes.

Dette er et led i den skjulte dagsorden.

Ønsker vi det?

Af frygt for en dom ved Menneskerettighedsdomstolen tolker Højesteret konventionerne vidtgående.

Husker vi nok.

Dommere elsker at dømme.

At være klogere.

At have ret.

Så det er lige noget for dem, at kunne underkende de folkevalgte.

Undtaget, når det drejer sig om bestikkelse.

Så er man påfaldende tavse.

Det er jo på den anden side også bare borgernes penge.

Borgerne skal intet fattes; for EU og dommerne er deres Herre.

Europarådet har valgt at etablere:

Den Europæiske Konference mod Racisme og Intolerance, kaldet ECRI, hvis opgave det er at registrere intolerance overfor minoriteter.

Ligesom EU har sit eget overvågningscenter for Racisme og Fremmedhad, kaldet EUMC.

Antagelig for at dække over muslimsk adfærd, dækkede man over en rapport som afslørede, at muslimske grupper stod bag hovedparten af overgreb imod jøder i EU.

Der findes mere end 20 forskellige EU-retsakter som begrænser, straffer eller registrerer det fri ord, hvis det strider imod den politiske korrekthed.

Med Lissabon-traktaten opnår chartret om fundamentale EU-rettigheder retslig status.

Ligesom EU tiltræder menneskerettighedskonventionen og dermed lader retspraksis herfra indgå i EUs regulering.

Dvs, at dansk lovgivning underlægges og erstattes af de 47. dommere og menneskerettighederne.

Den Danske Grundlov, og den beskyttelse af den enkelte borger som den giver, kan vi med andre ord skyde en hvid pil efter.

Allerede i dag blander EU sig medlemsstaternes ytringsfrihed.

Vi husker salig Jörg Haider.

Østrigeren som omkom ved en besynderlig bilulykke.

Ham kunne man ikke lide.

Og gode EU demokrater nægtede at samarbejde med Østrig, med ham ved roret.

Hvilket hverken faldt dommere eller domstole for brystet.

Sådan noget som folket, og dets stemme, det kan man da ikke tage alvorlig i EU.

Næ.

Nogen ved jo, hvad der er god moral.

Stueren, hedder det vist på dansk?

Det må så være nok.

Desuden eksisterer en rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad som kriminaliserer offentlig udbredelse af skrifter, billeder eller andet materiale, som indeholder racistiske eller fremmefjendske tilkendegivelser.

Noget, det lader til, at danske dagblade allerede på forhånd har tiltrådt, siden de ikke længere ønsker at vise en eller flere kendte tegninger.

Begrundelserne står i Kraks vejviser.

En diskussion PVJ allerede har taget her på siden.

Racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes som en skærpende omstændighed ved strafudmålingen.

Denne skal indeholde frihedsstraffe på op til to år.

Så meget for den ytringsfrihedens og demokratiets vagthund.

Vor Herre bevars.

Sådan en ynkelig gang slubberter.

Racisme og fremmedfjendtlighed defineres:

Den overbevisning, at race, hudfarve, afstamning religion eller tro eller national eller etnisk oprindelse er en faktor, der giver anledning til fjendtlighed overfor enkeltpersoner eller grupper.

I en dom af 2003 fremgår det at:

Racisme sagtens kan være at distancere sig fra en befolkningsgruppe der tilhører samme race som en selv.

Racisme kan med andre ord klæbes på stort set alle udsagn.

Så hvordan man skal undgå en på skallen i den anledning; tjah det lader ikke til at være meningen.

Borgerne skal knægtes.

Ånds, – tanke og talefriheden tages fra os.

Hvilket aldrig er blevet nævnt med et ord i forbindelse med valghandlinger.

Til eksempler på den fremtidige verdensordens gode tone hører:

To måneders betinget fængsel til Brigitte Bardot for at opildne til had imod muslimer i et brev Nicolas Sarcozy. Hun var blevet ked af, at de ødelægger Frankrig.

Tilsvarende domme er faldet for mails til danske folketingspolitikere.

En 14. årig skolepige nægtede at læse sammen med asiater som ikke talte engelsk.

Hun blev arresteret.

Susanne Winter, østrigsk parlamentsmedlem udtalte, at Muhamed var pædofil, fordi han giftede sig med en pige på ni.

Hun fik tre måneders betinget fængsel og en bøde på 24.000. euro.

Ligesom en 14. årig dansk dreng kom til at sige noget, han ikke måtte.

Der er i Holland rejst tiltale imod Wilders for filmen Fitna.

Imens hans socialistiske kollega, Harry van Bommel som har opfordret til intifada imod Israel og har marcheret sammen med demonstranter som råbte: Jøder i gaskamret, går fri.

Hvilket åbenbart hører ind under god moral og orden.

Imens uroligheder, og religiøs forfølgelse og udryddelse finder sted i Danmark, ser medierne bort herfra.

Der fokuseres i stedet på hate speech.

I Sverige søges partier, der forsøger at advare imod indvandring lukket ude af medierne.

Labour søgte i 2006. at kriminalisere satire og humor.

Hvilket man undgik med nød og næppe.

Eksemplerne på den totalitære tankegang hviler på menneskerettighederne.

Det er den beskyttelse, eller mangel på samme vi kan forvente når Lissabonaftalen tiltrædes.

Også selvom det da ikke kan nytte noget, at EUs 47. dommere og menneskerettighedskonventionen beskytter religiøse fanatikere imod kritik.

Demokrati ,ytringsfrihed samt lov og orden skal beskyttes af menneskrettighederne.

Ikke omvendt.

I en aktuel tv udsendelse på DK 4. stejler Uffe Elleman ved tanken om Tjekkiets præsident, Valsav Klaus, som ikke uden videre har tænkt sig at tiltræde Lissabonaftalen.

Den aftale som sikrer, at disse regeler for alvor træder i kraft.

Han kan ved Gud åbenbart ikke se, at demokratiet har brug for uindskrænket ytringsfrihed.

Bare fordi det står i Grundloven.

Nu er han jo kendt for sin optimisme og store tillid hertil.

Gad vide om han er klar over det?

Alle danske, som endnu er ved sine fulde fem opfordres til at benytte sig af vor Grundlovsgivne ret til at benytte sig af ytringsfriheden.

Imens vi kan.

For Den Danske Forenings virke igennem den seneste snes år, med præsentation af kendsgerningerne, den står for at skulle igennem retsmaskineriet på baggrund af, hvad nogen mener er god tone.

Med andre ord hattedame –og anden tyndbenet moral baseret på:

Det kan man da ikke tillade sig, skal i EU være gældende lov.

Ikke kendsgerningerne.

Så vi, der mener, og måtte mene noget andet end, hvad god tone dikterer, vi bliver med andre ord kættere.

Og kættere?

 Ja, de brændes på bålet.

Ligesom i Sovjetunionen, Kina, Nazityskland, under Den spanske Inkvisitionen, Kmehr Rouge, m.m.m.

Må vi være fri!

 

Læs mere indgående herom:

Kilde: Morten Messerschmidt. Kronik . IP 13.11.09.

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810