22.01.2005

Kriminalitet

Forfatter: Ole Hasselbalch

DDF fik ret igen - desværre

Ifølge Dansk Flygtningehjælp var der i 1991 ikke grundlag for at hævde, at flygtninge skulle være mere kriminelle end befolkningen som helhed (pjecen ”25 spørgsmål og svar”). Af JyllandsPosten 26/6 1992 og Politiken 24/6 samme år fremgik i enslydende overskrifter bygget på oplysninger fra Mellemfolkeligt Samvirke, at ”danskere og indvandrere er lige kriminelle”. Ligegyldigt hvor man vendte sig, lød samme toner. - Fra det officielle Danmark altså.

Nogen fortalte nemlig en anden historie. Se f.eks. Danskeren, særnummer oktober 1993 ”Fakta om indvandringen” med citater af undersøgelser, der dokumenterede, at det forholdt sig anderledes. Den, der henviste hertil og til, at det ville blive værre og værre, hvis der ikke blev grebet ind, blev imidlertid nedtromlet i et inferno af forargede hyl og skrig. Repræsentanter for de humanitære organisationers politisk korrekte meninger – og dem var der mange af – nærmest kappedes om at tage afstand fra den slags ”menneskesyn”, ”hetz” o.s.v. o.s.v.

Her som i andre sammenhænge var det imidlertid ikke den politiske korrekthed, der fik ret. I Jyllands-Posten 16/1 2005 kan læses, at overkriminaliteten i indvandrergrupperne er skræmmende og i stadig vækst. Hvad bladet ikke skriver er, at forsætter det som nu, kan vi i takt med den forskydning i befolkningssammensætningen, som regeringen ikke har stoppet, vente os et samfund med samkvemsnormer svarende til dem, der hersker i Mellemøsten.

Herefter må man vel have lov til at stille et par spørgsmål til dem, der med deres ansvarsløse desinformation for 15 år siden skaffede os problemet på halsen:

Det er åbenlyst, at de indvandrergrupper, der står for kriminaliteten, ikke har svært ved at finde ud af at trække på et velordnet samfunds goder. Når nu en fremmedkriminel imidlertid har fået alle de muligheder, et sådan samfund kan give, herunder for en ordentlig uddannelse, og han alligevel er ude af stand til at forstå, hvad der skal til at opretholde basis for velfærden, hvad i alverden har han så at gøre hér?

Hvilken moralsk pligt har danske skatteborgere til at betale for vildtfremmede og ofte endog fjendtligtsindede menneskers udskejelser og livstidsophold i vore socialsystemer?

Kort sagt: Hvad er til hinder for at vedtage en lov om, at de skal smides ud af landet efter første strafafsoning?

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810