14.01.2005

Kriminalitet blandt unge indvandrere i voldsom vækst

Forfatter: Ebbe Vig

Det officielle Danmarks hemmeligholdelse af statistikkens grundlag kan ikke skjule udviklingen

Med Københavns Politi som kilde oplyste TV2-nyhederne 15/12 2004, at 82 pct. af de fremstillede under 18 år i Københavns Dommervagt i 2004 var indvandrere og efterkommere. I 2003 og 2002 udgjorde unge indvandrere og efterkommere henholdsvis 67 pct. og 59 pct. af de fremstillede.

For at tegne et billede af kriminaliteten skal disse procentandele nu sættes i forhold til de andele, som indvandrere og efterkommere under 18 år udgør af den samlede befolkning i København i den samme aldersgruppe.

Som det fremgår af Danmarks Statistiks officielle opgørelse i tabellen nedenfor, udgør de unge med indvandrer-baggrund blandt de 6-15 årige i alt 28,7 pct. og af de 16-19 årige 28,1 pct. af samtlige 16-19 årige i året 2003.

Den officielle opgørelse af Indvandrere og Efterkommere medtæller som bekendt ikke alle de naturaliserede og deres børn, hvilket i denne forbindelse betyder, at en ganske betydelig del af de fremstillede i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt optræder i opgørelserne som danske uden at være det.

På denne baggrund tør vi godt sætte andelen af indvandrere og efterkommere under 18 år til 28 pct. af samtlige under 18 år i København i 2003 og 2004. Tallet er måske i virkeligheden nærmere 35 eller 40 pct.

Vi kan således med største sindsro bruge en indvandrer- og efterkommerandel i 2003 og 2004 på 28 pct. og en indvandrer- og efterkommerandel på 26 pct. i 2002. Dette er meget tæt på de officielle tal, og vi har ikke ansvaret for, at det officielle befolkningsregnskab stadig flyder, så billedet under alle omstændigheder er fortegnet. 

For at danne os et billede af overkriminaliteten og dens udvikling i denne ungdomsgruppe i de seneste tre år skal vi have fat i dels indvandrerungdommens overandel af sigtelserne, dels indvandrerungdommens underandel af den samlede ungdomsgruppe under 18 år:

Overandelen af sigtelserne: 82/18 (= 4,555) i 2003, 69/31(=2,226) i 2004 mod 59/41 (=1,439) i 2002.

Underandelen af ungdomsgruppen: 72/28 (=2,571) i 2003 og 2004 mod 74/26 (=2,85) i 2002.

Overrepræsentationen blandt unge indvandrere og efterkommere under 18 år i Københavns Dommervagt i 2002, 2003 og 2004:

2002

2003

2004

(59/41)*(74/26)=

 4,1 gange hyppigere

(69/31)*(72/28)=

5,7 gange hyppigere

(82/18)*(72/28)=

11,7 gange hyppigere

Heraf fremgår, at unge med indvandrerbaggrund fremstilles mindst 5-10 gange så ofte som unge danskere i Københavns Dommervagt.

Desuden synes der at være en væsentligt stigende hyppighed blandt de fremstillede med indvandrerbaggrund, en stigning der ikke alene lader sig forklare ved væksten i deres aldersgruppeandele i treårsperioden.

Hvorledes registreringen er sket i Dommervagten, og hvor meget der må tilskrives voldsomt tiltagende ustabilitet i Hovedstaden, kan vi ikke vide.

Ifølge Jyllands-Posten den 17/12 2004 nægter Århus politimester Jørgen Illum at fremkomme med en tilsvarende opgørelse fra Århus. Men tendensen er næppe anderledes end i København. Fra 2003 til 2004 steg antallet af gaderøverier i Århus fra 273 til 304. D.v.s. en stigning på 10,2% på ét år. Dette kan man læse i JP-Aarhus den 8. januar 2004.

Mere reel information ville ellers kunne belyse det, der tilsyneladende skal skjules af de traditionelle opgørelsesmagere på Danmarks Statistik og i Det Kriminalpræventive Råd. Hvorledes reel information kan skade er ikke let at se.

Det kunne således være interessant at få oplyst, om optællingen i Københavns Dommervagt medregner de naturaliserede eller børn af naturaliserede til danskerne. Er det tilfældet, er de unge indvandreres andel af sigtelserne større. Hvis der, som hævdet fra flere sider, faktisk er dobbelt så mange unge indvandrere i København end svarende til den officielle opgørelse nedenfor, så skal overkriminaliteten, som er anført her, derimod halveres.

Den 19. november 2004 oplyste borgmester i København Søren Pind (jvf. DR-Teksttv), at på nogle skoler ligger andelen af såkaldt to-sprogede elever meget højere end 20-25 pct. af det samlede elevantal. Da sammenhængen mellem skolegang og aldersgrupper på det nærmeste er entydig, stemmer borgmesterens oplysninger måske heller ikke med nedenstående tabels fremhævede procenttal 28,1 og 28,7 pct. (i 2003).

Vi mangler derfor kun præcise angivelser til erstatning for "på nogle skoler" og til erstatning for "meget højere andel". 35 pct., 40 pct. eller 45 pct.?

 

Tabel fra Danmarks Statistiks befolkningopgørelse

Indvandreres (I) og efterkommeres andel (E) af de enkelte aldersgrupper blandt indbyggerne (Alle i Kbh) i København

            Indvandrere (I) og efterkommere (E) i København 2003

Aldersgrupper/andele  år 2003 I E I+E Alle i Kbh.

0-5

1,6

23,5

25,1

36859

6-15

7,4

21,3

28,7

40217

16-19

16,5

11,7

28,1

13398

20-24

13,6

4,3

17,9

48257

25-29

13,2

2,3

15,5

73104

30-66

18,0

0,5

18,5

231493

67-

7,1

0,2

7,3

57957

Alle aldre Pct.

13,5

4,8

18,3

 

Alle aldre Antal

67664

23955

91619

501285

 

 

 

 

 

Pct udvikling 1998-2003

13,6

34,9

18,5

2,7

Kilde: Danmarks Statistik., matr. BEF3.

 

Mere detaljerede oplysninger kan findes på disse hjemmesider: 

http://www.lilliput-information.com/domv.html

http://www.lilliput-information.com/ungkrim.html

http://www.lilliput-information.com/plov.html

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810