26.08.2009

Ytringsfrihed på bornholmsk - 2

Forfatter: Erik Christiansen

15-årig dreng dømt for at give udtryk for sin mening

Skandaledom: Fortsættelse af indlæg nedenfor fra 24. august:

Ved retten i Rønne blev den 15-årige dreng onsdag 26. aug. idømt 10 dagbøder á 200 kr. for at ha’ fremstillet islam-kritiske plakater.

Ifg. www.tv2bornholm.dk blev hans plakater eller løbesedler hverken ophængt eller uddelt. Alligevel straffes den 15-årige efter straffelovens § 266 b (racismeparagraffen), der udtrykkeligt taler om udbredelse til ”en videre kreds”.

Både anklager og forsvarer lagde op til en betinget fængselsdom for det ikke-distribuerede materiale. Dommeren idømte dog bøde pga. førstegangsforseelse.


Den 15-åriges plakat og en løbeseddel opfordrede til et islam-frit Danmark. Det nævntes, at en "rotterede" af muslimer "ville dræbe jøder, kristne, homoseksuelle og andre ikke-muslimer, for at leve op til islams regler." Samt at muslimer "forgifter os med aids" og "stjæler vores kvinder." Den 15-årige fremførte i retten, at teksterne var baseret på hans studier af islamisme. Han var dog klar over, at kun et fåtal ekstremister vil føre blodig krig mod "os vantro".

Af referaterne synes at fremgå, at rigtigheden eller urigtigheden i påstandene ikke blev diskuteret.

 

Her er Grundlovens § 77:

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

 

Her er Straffelovens racismeparagraf § 266 b:

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

 

Kilder:  www.tv2bornholm.dk 21. aug. og 26. aug. + www.jm.dk

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810