18.04.2009

Landsretterne underkender det islamiske finansieringssystem

Forfatter: ole Hasselbalch

Dansk tinglysningsret er stadig gældende

Landsretterne underkender det islamiske finansieringssystem

”Amanah Kredit” ejes af fire nordjyske pengeinstitutter, der gerne vil tjene penge. Foretagendet solgte derfor en ejendom i Herlev til to kunder (gæt hvem).

De ville gerne have deres rettigheder til ejendommen sikrede (man ved jo aldrig). Det sker i Danmark normalt via tinglysning.

Men en tinglysningsdommer kan kun tinglyse rettigheder, der har tilstrækkelig bestemthed. Og de to kunder anmeldte et såkaldt ”betinget” skøde. På dets forside var i parentes skrevet ”Formindskende Musharaka med Ijara med henblik på endeligt skøde”.

Det betyder ikke ”hokus pokus”. ”Musharaka” betyder - vistnok - partnerskab og ”Ijara” – vistnok” brugsret. Det har en eller anden særlig betydning ifølge Allah.

Købesummen var godt 285.000 euro, og køberne havde allerede betalt ca. 20 pct. af købesummen. Resten skulle betales over godt 30 år, og den endelige overdragelse var gjort betinget af den fulde købesums betaling.

Køberne ville imidlertid gerne have indført i tingbogen - i det mindste – at købesummen ville være betalt inden for 30 år (kan man håbe), hvor skødet så ville være endeligt.

Det svedte tinglysningsdommeren meget over og rev sig i håret. Man kan naturligvis stifte gæld i en ejendom, man ejer, (medmindre man er muslim og ikke må betale renter). Men en ejendomsoverdragelse, som varer 30 år …?... Hvem ejer egentlig den ejendom og hvornår og hvor længe??

Dommeren nægtede derfor at tinglyse skødet. Dets indhold var jo i virkeligheden slet ikke endeligt fastsat i tinglysningslovens forstand, syntes han – selv om den særprægede boligfinansiering både var i overensstemmelse med dansk lovgivning og Koranen samt dennes renteforbud.

- Renter ansås ikke for godt, da Koranen blev skrevet for ca. 1.400 år siden, så det lever man stadig efter i Mellemøsten. Det er derfor, der ikke er nogen synderlig interesse for investering af pensionsmidler i mellemøstlige industriaktier.

Nå, tilbage til sagen om hokus-pokus-skødet:

Dets finansieringsform var endog godkendt af Skatterådet ved en bindende forhåndsbesked. Og også Finansrådet havde godkendt den. Selv Det Radikale Venstre og direktør Hans Skov Christensen ville sandsynligvis have godkendt den, hvis de var blevet spurgt.

Og andre tinglysningsafdelinger, der ikke ønskede at være racister, havde i øvrigt uden at kværulere tinglyst lignende skøder!

Men vor tinglysningsdommer forstod ikke et pluk af det islamiske ejendomsoverdragelsessystem. Han ville have klarhed. Men overdragelsen havde jo ikke nogen bestemthed, mente han. Derfor nægtede han at tinglyse det islamiske skøde.

Vestre Landsret stadfæstede hans afgørelse med henvisning til, at det særprægede dokument efter en samlet vurdering led af en væsentlig uklarhed.

Østre Landsret har gjort det samme i en tilsvarende sag.

 

Kilder: Ugeskrift for Retsvæsen 2009 s. 864

PS. Klogelig undlader Ugeskriftet at oplyse, hvem den standhaftige tingslysningsdommer er.

- Man ved jo aldrig – og PET har nok at gøre i forvejen med at passe på Kurt Westergaard, Naser Khader, Pia Kjærsgård og mange andre. Selv Mickey Mouse har som bekendt fået en fatwa på halsen og risikerer derfor at få den skåret over.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810