30.03.2009

Tillid!!

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Forskellige befolkningsgrupper har forskellige grader af tillid.

  

Når et så forankret land som Danmark, politisk beslutter sig for at ændre landet til et multietnisk samfund, sker der naturligvis en stor forandring.

Det gælder stort set på alle områder.

Danske kommuneskoler, der for få årtier siden var i totalt i samklang med danske værdier traditioner, er idag opdelte i etniske grupper, der har forskellige værdisæt og traditioner bag sig. Alle beslutningstagere, står fast på at dette projekt skal genneføres. 

At de samme beslutningstagere, forlængst har valgt at placere deres egne børn i udvalgte skoler uden etniske problemer, og privat bosætter sig langt væk fra ghetto-områderne ja, det taler man  ikke højt om. 

Tænketanken CEPOS, har netop den 26. marts afholdt en konference under overskriften "Indvandring, kultur og det liberale demokrati

Her talte bl.a minister Karen Jespersen (V), lektor Christian Bjørnskov fra Handelshøjskolen Aarhus Universitet, den svenske terrorismeekspert Magnus Ranstorp, og den tyrkiske professor Bican Sahin, samt imam Fatih Alev fra foreningen Muslimer I Dialog. 

Udgangspunket på konferencen var, at det danske samfund trods et stort skattetryk, er verdens lykkeligste folk.

Denne fornemme placering, begrundes i at Danmark har været en lille homogen befolkning med stærk sammenhængskraft og en udbredt tillid til hinanden.

Karen Jespersen understregede, "at tilliden befordrer omstillingsparathed, der er afgørende for om et samfund kan flytte sig, og udvikles.

Karen Jespersen hævdede, at globalisering og mangfoldighed er et gode, men pointerede, at det hverken udelukkede nationalfølelse eller viljen til at stå klippefast på egne demokratiske værdier og at stille håndfaste krav til fremmede, der vælger at slå sig ned i Danmark.

Karen Jepsersen erkendte dog, at Islam er en ideologi, og dermed væsensforskellig i sin opfattelse mellem forventningerne til individ, familie, religion og samfund. 

Jeg stiller spørgsmålet.

Hvad nu, hvis de muslimske samfund i Danmark, ikke ønsker at tilnærme sig danske normer eller værdier.

Udviklingen i de seneste år, peger jo netop i denne retning. Den aktuelle bande-krig, er ikke et opgør med rocker-banderne, - men en etnisk-magtkamp, der har sit udgangpunkt i et religiøst tilhørsforhold. De imamer, der virker i Danmark, ønsker heller ikke, at herboende muslimer skal lade sig integrere, - men derimod ønsker man at muslimerne fastholder de islamiske værdibegreber.

Det vil naturligvis blokere for en fredelig sameksisistens i fremtiden!! 

Den svenske taler Magnus Ranstorp, der netop har lavet en undersøgelse af bl.a bebyggelsen Rosengaard i Malmø, der er bygget til at huse 6000 indbyggere, men som idag har  22.000 indbyggere. Det er nu en ren  ghetto-bebyggelse, hvor radikale islamiske grupper styrer og har magten. Undersøgelsen har skabt et gevaldigt røre blandt svenske politikere . Men ingen har nogen løsning på problemet. 

Det har lektor Christian Bjørnskov, som forsker i tillid ved Handelshøjskolen i Århus.

C.Bjørnskov kom ifølge Kristeligt Dagblad, med den kontroversielle udmelding, at indvandrere skal forskelsbehandles. Han udtalte bla: 

"Vi er nødt til at gøre  op med tabuet om, at alle indvandrere er ens og dermed lige lette at integrere.

Der er nemlig stor forskel på, hvor høj grad af tillid forskellige indvandrergrupper har til fremmede - og den tillid har betydning for, hvor meget de integrerer sig i samfundet.

Det er selvfølgelig politiks ukorrekt at sige, at vi skal gøre forskel på folk. Hele det offentlige system i Danmark er jo bygget på tanken om, at vi alle er lige og ens.

Men jo mere blandet det danske samfund bliver, jo mere er vi altså nødt til at acceptere, at indvandrergrupperne er forskellige og derfor også skal behandles forskelligt. Ellers risikerer vi at komme til at stå med enkelte grupper, som slet ikke bliver integreret i det danske samfund og i stedet danner parallelsamfund

Christian Bjørnskov, der selv er medlem af bestyrelsen i den liberale tænketank CEPOS, baserer sin konklusion på dansk og international forskning i, hvor høj grad af tillid forskellige befolkninger har til fremmede mennesker.

Forskningen viser, at mens skandinaver er de mest tillidsfulde i hele verden, så er der en høj grad af mistillid til fremmede i arabiske lande, som for eksempel Syrien og Jordan - og i afrikanske lande som Somalia

C. Bjørnskov undersøgelse viser, at den grad af tillid, man så at sige er født med, ikke ændrer sig markant, hvis man flytter til et andet land.

 

 

Kilde: Sappho´s nyhedsbrev den 27. marts 2009

         Kit Louise Strand

         Kristeligt Dagblad den 28. marts 2009.

         Christina Agger

         Fremhævelse:PVJ.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810