19.02.2009

Villy -og hans jernnæve.

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Er SF blevet Villy Søvndals personlige ejendom???

 

I Iran kan i omegnen af 300 ledere af tilhængerne af den oprindelige religion i Iran, Barin, se snarlige fængsels – og dødsdomme i øjnene. Jo, de er skam spioner. Man kan altså ikke rende rundt i muslimsk område og tro på noget andet.

Samtidig med, at russerne har solgt jord- til luft missiler til Iran, står det klart, at forskningsleder af Koldkrigscenteret, professor Bent Jensen i sin artikel i IP 9/9 2008. refereret her på hjemmesiden 11/9 2008. fastslår, at samarbejde med Rusland er i fredens, ja hele Vestens interesse, hvorved manden afslørede langt større og mere indgående kendskab til russisk tankegang, end nogen måske havde forestillet sig.

For Rusland som samarbejdspartner har efter alt at dømme langt mere at byde på, end den russiske Bjørn som fjende.

I forbindelse med det raketskjold, som det var planen skulle ligge i Polen og Tjekkiet, var den russiske protest en chance for at byde det store ressourcerige land velkommen til et gensidigt berigende samarbejde.

Den velkendte udenrigspolitiske model, med fred, samarbejde og handel, blev af ukendte årsager ikke benyttet i tilfældet Rusland. Af en eller anden grund fraveg Vesten sit eget ellers strengt dyrkede udenrigspolitiske princip.

Danmarks udenrigsminister har naturligvis ikke ulejliget sig med en forklaring i den anledning. Hvorfor skulle han vel også det? Hvad rager det os? Det er jo ham der bestemmer. Det skal vi sikkert ikke glemme.

Medierne stod også på nakken af hinanden for at skælde Rusland ud for sit manglende demokratiske, humane og menneskerettighedsrette sindelag.

En politik Vesten ellers hidtil uden held har brugt oceaner af tid og kræfter på i forhold til Mellemøsten. Hvor anstrengelserne, trods stor mediebevågenhed ikke ser ud til at bære frugt. Iran, Al Qaida og dertil relaterede Taleban, Hizbolla, Hamas Mujahedin m.m. har en dagsorden, som ikke passer ind i nogen fredselskende journalistisk skabelon. Måske derfor henholder medierne sig til, at det alene er Vestens ansvar dels at arbejde i fredens interesse og dels at opnå denne fred.

Det europæiske ulykkelige kærlighedsforhold til islamister, fører ikke til ret meget andet, end krav om yderligere opofrelse.

Hvilket gør, at europæere til stadighed ofrer oceaner af tid, penge og kræfter på deres livs kærlighed. Skønne spildte kræfter. For det fører tilsyneladende ingen vegne.

Siden Ol i München, hvor offergjorte palæstinensere med koldt blod skød og dræbte israelske sportsfolk, angiveligt for at få verdens interesse, har der været bakset med fredsprocesser i forskellige tempi.

Uden held.

Indsmuglede raketter fra Ægypten rammer stadig Israel fra Gaza. Dvs. landets industri og landbrug er hårdt medtaget Hvad skal man så leve af?

Hverken dette spørgsmål eller denne konflikt interesserer Vestlige medier. De er desværre så magtfulde, at danske, politikere er ude af stand til at sætte den nødvendige dagsorden.

For, hvis denne ikke måtte falde inden for rammerne af den moral og etik, som medieverden gør sig til af at repræsentere, ja så slår de ned med hård hånd.

Medierne repræsenterer imidlertid ikke andet end sig selv.

Det har vi slået fast før her på siden. De repræsenterer udelukkende sig selv og egne synspunkter og/eller deres investorer. Investorer, som reelt kunne være oliepengestærke folk, som ligefrem har til hensigt at købe sig til magt og indflydelse.

En tanke der lanceret af Asger Aamund ligeledes er gjort grundig rede for ved en tidligere lejlighed her på siden.

Den Danske Forenings hjemmeside og bladet Danskeren er nemlig efterhånden sammen med ganske få andre medier, et af de få uafhængige tilbageværende herhjemme.

I selskab med Trykkefrihedsselskabet, som nu også har fat internationalt, som vi kunne se forleden, repræsenteret ved Lars Hedegaard.

NOMOS ved unge begavede cand.mag’ere.

Hedengangne Radio Holger, som eksisterer som et internetmedie.

Og ikke mindst: Tidehverv.

Bladet som på ukompliceret vis, derimod på godt dansk, præsenterer selv de største og vanskeligste problemstillinger, spændende fra økonomi over filosofi til religion så det er en fryd og fornøjelse, en lettelse, ja en forklarelse at være i selskab med. Bladet for nysgerrige og undrende sjæle. Det kan kun anbefales.

Resten af den danske medieverdens adfærd nærmer sig i betænkelig grad skøgens. I høj grad på linie med danske politikere.

Se nu bare Villy. Socialistisk Folkeparti. Formand, er han. Han og et par stykker til må sige noget. Resten lader det til, skal bare holde deres kæft og ikke ødelægge noget. Efter sigende, har den øvrige del af gruppen til gengæld fået udleveret et katalog.

I kataloget, som de kan sidde og kigge i kan de vælge sig en ministerbil.

Det til forn demokratiske parti, Socialistisk Folkeparti holdes nu i Villys jernnæve.

Den tidligere demokrat, demokraten over alle, viser nu, hvorledes et demokratisk parti skal ledes. For alvor. Efter sovjetisk forbillede ser det ganske vist ud til. Nå ja. Det er jo deres grundlæggende tankegang. Totalitaritet. Underkastelse. Ufrihed. Kæft, trit og retning.

Villy er trådt i karakter han demonstrerer sin demokratimodel, a la carte.

Desværre, er der tilsyneladende endnu ikke mange, som er klar over den drejning partiet har taget. Medlemsmedbestemmelse! Ja, det er vist en saga, med Villys indtræden på formandsscenen. Han har effektivt taget magten.

Medierne elsker ham for det. Hvorimod de hader andre topstyrede partier. Naturligvis. For Villy har åbenbart nogle menneskelige kvaliteter, som kan bruges til først at tage magten, og siden til at benytte sig af den. På den baggrund kan han altså få tilgivelse på forhånd. Tjah. Danske medier. Hvad mere kan man sige?

Hvis det havde været i overensstemmelse med Den Danske Forenings udtryksform at bruge billeder fra dyreverdenen, som led i sin måde at udtrykke sig med, ville undertegnede tillade sig at påstå, at manden ikke ligner en folkehelt. En leder. Et menneske, der favner et folks tanker og ønsker. Hans politik synes derimod at være en spejling af, ja ligefrem i overensstemmelse med hans anatomi. Denne anser vi nærmere gribbens.

Nu må vi imidlertid nok hellere nøjes med at ønske manden tillykke med sin tilsyneladende succes og bare i al stilfærdig overensstemmelse med hans handlemåde titulere ham: Villy med Jernnæven.

For ikke at få ubehageligheder af den grund heller, bør vi fornuftigvis helt afstå fra denne undtagelsesvise uskik med til –og øgenavne.

Derfor begrænser vi os i stedet til at hævde, at vi inderligt håber, at det efterhånden går op for Socialistisk Folkepartis medlemmer, at deres parti ikke længere er et demokratisk folkeligt baseret parti, hvilket netop var dets udgangspunkt, men derimod et politisk parti, hvis skæbne og fremtid helt og holdent ligger i Villys jernnæve.

En kurs medierne altså elsker ham for. Den stærke mand slår til igen. Det var måske det, der skulle til. Vi håber snarere, at han slår sit parti itu. Og, at medlemmerne tager konsekvensen heraf og melder sig ud. Så mange som muligt. Hvorfor i al verdens navn dog støtte en tyran?

Danske mediers tavshed omkring Irans våbenkøb i Rusland, samt deres tavshed om forholdene i Iran, Gaza og en lang række andre steder, den nye stærke mand i dansk politik, Villys afsværgen af demokratisk tankegang og handlemåde, rejser spørgsmålet om, ikke det efterhånden er ved at være på høje tid, at vi får en konkurrerende kanal til DR.

Ikke en sam – eller medspiller, der gør journalister arbejdsløse, hvis de vover at udtrykke deres egen opfattelse af de forhold, de er sat til at rapportere fra..

Det bliver måske svært, med tanke på danske journalisters og dermed redaktørers baggrund. For at sige det pænt synes den skandaløst enfoldig.

Efter vor opfattelse burde Folketingets kulturordførere for længe siden have taget konsekvensen af mediernes selvtægt, snarest have sat en stopper herfor, og i stedet arbejde imod en levende folkelig og altomfattende mediedækning i Danmark.

 

 

 

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810