10.12.2004

Europas ret

Forfatter: Poul Vinther Jensen

Europa har ikke brug for indvandring, - og da slet ikke den form for indvandring!

Europaparlamentarikeren Daniel Cohn-Bendit, tager fejl, når han hævder, at Europa har brug for indvandring for at kunne klare fremtiden.

Europa er et stærkt område kulturelt, videnskabeligt og økonomisk. Den islamiske indvandring kan ikke bidrage med noget som helst. Tværtimod!!!

Derfor er det Europas ret at afvise islam. I øvrigt er Europa verdens tættest befolkede område.

Fredag den 3. december bragte Morgenavisen Jyllands-Posten et interveiw med  ”røde Danny, ” som en del husker som leder af revolten i Paris i 1968.

I dag er røde Danny et  fremtrædende medlem af Europa-Parlamentet og leder af den internationale fraktion af Rød-Grønne partier i Europa-Parlamentet.

Daniel  Cohn-Bendit, som er hans rette navn, har haft besøg af JPs Anders Raahauge til et interview.

Cohn-Bendit er blevet en overbevist europæisk føderalist, der ikke levner nationalstaten ret mange muligheder i fremtiden. Der er næsten ingen ende på hans begejstring over udviklingen i EU. Et tyrkisk medlemskab har hans fulde tilslutning.

Selv Overvågningscentret i Wien anser Cohn-Bendit for et stort demokratisk fremskridt i Europa. På et spørgsmål fra Anders Raahauge: ”Og Overvågningscentret,” svarer (DCB),

”Det synes jeg, er vigtigt. Absolut! Fordi det kan holde øje med farlige udviklinger i forskellige samfund. Det er vigtigt at have en institution, der ikke er bundet af en stat.

En regering i Danmark kan altid lukke et ubehageligt institut. En europæisk institutions styrke er dens uafhængighed.”

Det er meget godt med begrebet ”uafhængighed”. Og hvad er farlige udviklinger?

En hel del vil opfatte D. Cohn-Bendits multikulturelle drømme som mere end farlige for Europas fremtid.

Hvis det nu forholder sig sådan, at et flertal i det danske folketing ønsker at vedtage love omkring fremmedlovgivningen, der af Overvågningscentret i Wien betragtes som værende fremmedfjendske eller racistiske, så er det folketinget, der har retten til at føre sin magt igennem.

Hvis det er Daniel Cohn-Bendit ubekendt, har Viggo Hørup knæsat  den gode regel i Danmark: ”intet over og intet ved siden af Folketinget.”

Det står det danske folketing frit at beslutte, om man ønsker en multietnisk udvikling i Danmark eller ej. Vi er et frit folk med en selvstændig forfatning!!

Det er ikke just de tanker, der fylder den magtfulde Daniel Cohn-Bendit.

På spørgsmålet:”Er det ikke forkert at gøre meningsdannelsen til problemet? Problemet kunne jo måske være den multikulturelle virkelighed” svarer Cohn-Bendit: ”Enhver ved, at Europa er en indvandrings-region, og at Europa har brug for indvandring. At strides for og imod et multikulturel samfund er absurd og svarer til, at man kunne bestemme sig for, om man vil spise eller ej. Spørgsmålet er udelukkende: hvordan former man det samfund?”

D.C.B fortsætter:

”Lad mig give Dem et opklarende historisk eksempel: I begyndelsen af det 20. århundrede indvandrede mange jøder fra Polen og Rusland til Paris. De talte alle jiddich og levede i et parallelsamfund med egne skoler, eget sprog, egen religion. Men langsomt lykkedes deres integration.”

Hertil er at sige:

”Den nordlige del af Europa, herunder Danmark, har aldrig været et indvandringsområde - bortset fra de seneste tredive år.

Det har ikke været nogen positiv periode!!

Påstanden om, at Europa har brug for indvandring, bygger på rent politisk korrekte ideologiske holdninger.

Det er tværtimod et stort politisk problem, hvad man skal stille op med de mange millioner faglærte og ufaglærte arbejdere, der om ganske få år vil blive overflødiggjort af automatiseringen og udflagningen af industriarbejdspladser.

Efter mordet i Amsterdam er det blevet klargjort, at den muslimske tilstedeværelse  i Europa også bringer frygt og censur med sig.

Ifølge Dagbladet Information den 3.12 er den dødstruede somalisk-hollandske  Ayaan Hirsi Ali blevet kritiseret for sin skarpe tunge i indvandringsdebatten. Men A. Hirsi Ali har ikke tænkt sig at ændre noget.

Hun siger følgende til den hollandske avis NRC Handelsblad: ”Nej jeg vil slet ikke tilpasse mig.

Bag lukkede døre siger folk  `Ja, islamismen er farlig, men resten kan man ikke kritisere. Jeg siger: Islam i sin reneste form er livsfarlig.”

Heller ikke den hollandske statsminister Jan Peter Balkenendes opfordringer til at anvende  et mere urbant sprog i debatten, kan Ayaan Hirsi Ali tilslutte sig.

Hun tror ganske enkelt ikke på, at det er muligt at få en demokratisk euro-islamisk udvikling.

Ayvaan Hirsi Ali siger  bl.a.: ”Sådan som kristne eller jødiske intellektuelle på et eller andet tidspunkt begyndte at analysere og kritisere deres tro, sådan begynder nu også islamiske filosoffer at reflektere over deres religion. Jeg tror ikke på en europæisk islam. Der findes kun profeten Mohammeds og Koranens islam.”

Det er en del af den europæiske virkelighed i dag!!

Det er den Daniel Cohn-Bendit bør tage udgangspunkt i, når han plæderer for øget indvandring til Europa.

Henvisningen til den jødiske indvandring fra Polen og Rusland er heller ikke gangbar:

Det jødiske folk havde på det tidspunkt ikke noget fædreland, og mange jøder blev udsat for forfølgelse af det zaristiske Rusland.

De mange millioner muslimer, der er ankommet til Europa de seneste 30 år, har til gengæld et fædreland.

Det er en afgørende forskel !!

De europæiske jøder, der har været udsat den groveste form for diskriminering i det 20 århundrede af det nazistiske styre i Tyskland, har aldrig stillet  krav til de nationalstater, som de har slået rod i.

Tværtimod:

De er gået ind i samfundene uden nogen betingelser. Mange har bidraget med væsentlige tiltag videnskabeligt, økonomisk, politisk og kulturelt.

Det er ikke tilfældet med den islamiske invasion, som Europa er blevet ”beriget” med.

Det er sammenlagt negativitet!!! Politisk, økonomisk, og kulturelt.

Det  Europæiske Center for overvågning af Xenofobi og Racisme hævder i en rapport fra foråret, at der er en stigning i antisemitismen i Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

Som rapporten fortæller, er racismen og den religiøst motiverede vold ved at sprænge sig ind i bevidstheden af det Europa, der i 50 år har arbejdet for at skabe fred og forsoning på det gamle krigshærgede kontinent.

Man må stille spørgsmålet: hvorfor?

Det er nemt at svare på !

Det er bl.a. de store grupper af muslimer i Europa, der hader og foragter jøderne og al deres væsen. Og de kristne med.

Det er ikke europæerne, der er blevet voldelige eller antisemitiske!!

Vær sikker på det ! Daniel Cohn-Bendit ! 

 

Kilder:        Morgenavisen Jyllands-Posten, den 3. december 2004

                 Dagbladet Information, den 3. december 2004

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810