06.02.2009

Opfordring til domprovsten i Århus.

Forfatter: Poul Vinther Jensen

En århusiansk domprovst mener, at islam har krav på respekt???

  

I en Synspunkt-artikel under overskriften " Ytringsfrihed og respekt går hånd i hånd" i Kristeligt Dagblad, den 4. februar, stiller domprovst i Århus, Poul Henning Bartholin  spørgsmålet: 

"Bør ytringsfriheden indskrænkes i forhold til religion? Tanken kan ikke helt afvises, for ytringsfriheden bygger på respekt og kristne grundtanker" 

Til sit forsvar skriver domprovsten bl.a: 

"I Holland er man i øjeblikket ved at forberede en lovgivning der præciserer ytringsfriheden. det vil således ikke længere være muligt at håne andres religion og anderledes troende.

Det har rejst en  debat - også herhjemme - om, hvor vidt den grundlovssikrede ytringsfrihed dermed indskrænkes. 

Den hollandske lovgivning er, så vidt jeg har forstået det, en følge af mange nedsættende ytringer om religion og ikke-kristne.Bl.a. har en kendt politiker angiveligt sammenlignet islam og nazisme.

Sådanne sammenligninger har vi også været tæt på i Danmark endda fra Folketingets talerstol.

Det rejser naturligvis en række spørgsmål, som er principielle:

Hvor vidt bør ytringsfriheden strække sig? Ja, grundlæggende, hvad er ytringsfrihed? Afgørende synes at være, hvilket etisk grundlag vi tager udgangspunkt i. 

Det sidste spørgsmål er måske det vanskeligste og det vigtigste.

Vi har de seneste ca.20 år haft en omfattende debat om moral, etik og værdier. Statsministeren introducerede "værdidebatten" for syv år siden som et opgør med fortiden og den etik, som var gennemgående i velfærdssamfundet efter besættelsen

Det er blevet en debat, som ofte forlader det principielle og kommer til at dreje sig om nogle konkrete forhold som f.eks. om man må/bør kunne sammenligne en anden religion med den værste af alle de facistiske og totalitære ideologier fra det 20. århundrede." 

Poul Henning Bartholin, henviser bl.a til fortalen i Jydske Lov og til dansk retstradition, hvor man anerkender, at der er stærke og svage i samfundet. 

Spørgsmålet er så, hvem er den svage og hvem er den stærke: 

Hvis man står overfor en religion som Islam, så må man gøre sig klart, at det drejer sig om en totalitær bevæglese, der har en dobbelt dagsorden.

Islam, er ikke blot en religion, - men en bevægelse, der ikke bliver mæt af magt, for man fylder hele "rummet". Her er der ingen etik eller moral.

Her er det drømmen om den totale magt og kontrol

Det gælder alle totalitære tankesæt:

Såvel nazistiske, socialistiske og islamiske.

Det er her man udtænker tanker om, "at skabe det nye rene menneske". Eller som teologen Johannes Hortsmann har udtryk sig, "det er når dødlige skabninger skaber sig". 

Det burde en domprovst i Århus tænke over.

I de seneste 30-40 år, har vi i det kristne Europa oplevet en ansvarsløs indvandring fra det totalitære islam.

Nu her i 2009, ser vi hvordan islam begynder at stille krav. Det vil fortsætte, indtil Europa er blevet så perforeret, at man kan begynde at overtage magten rundt om i samfundene.Denne proces er allerede i fuld gang. 

Jeg vil derfor anbefale domprovst Poul Henning Bartholin at læse Helle Merete Brix´s seneste bog "Mod Mørket" Det Muslimske Broderskab i Europa.

Forlag:Lysias. www.lysias.dk

 

 

Kilde: Kristeligt Dagblad den 4.Februar 2009.

         Fremhævelse:PVJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810