27.01.2009

Stort tv Afrika-show

Forfatter: Arne Hornborg

Er Afrika-indsamlingen tv-værternes egen selvpromovering?

Stort tv Afrika-show

Atter oplever vi et stort, prangende tv-show, hvor der IGEN samles penge ind til Afrika.

Over 70 millioner kom der, tilsyneladende, ind. Lidt firma-reklame, hvor det før er sket at de lovede tilskud ikke bliver indbetalt.

De involverede tv-værter der bilder sig selv og os andre ind at det nytter. De har SELV, med egne øjne, set…

Personligt tror jeg ikke det nytter. Som 75-årig, med et langt livs erfaring, fornemmer jeg, at det ikke hjælper på Afrikas situation. Det er sikkert langt under promiller. Korruptionen er for stor. Pengene havner ofte i de forkerte lommer.

Over 70 millioner kroner. De penge kunne gøre mere nytte her i Danmark.

Det ville være ønskeligt om  DR-tv ville etablere et lignende show til fordel for de mange betrængte danskere der nok kan have hjælp behov?

Mange personer, voksne såvel som børn, er udenfor samfundet, har ikke råd eller mulighed for at få del i de goder vi andre betragter som en næsten selvfølge.

De mange hjemløse. De mange handicappede der kunne trænge til en hjælpende hånd, komme på tiltrængt ferie. Deres frivillige, ulønnede hjælpere der gør et kæmpe arbejde. Yder en stor uvurderlig indsats. Dér hvor velfærdsstaten svigter gang på gang.

Mange lavindkomstfamilier, specielt enlige mødre med et eller flere børn, kunne nok trænge til hjælp.

De selv og deres børn har ikke råd til at ikke kommer på ferie, ikke råd til at deres børn kan være medlemmer af idrætsforeninger, dyrke sport sammen med kammeraterne. Ikke råd til at holde jul endsige julegaver til børnene. De er udenfor fællesskabet. Hvor belastende må det ikke være for en enlig, hårdtarbejdende mor, gang på gang at se skuffelsernes i børnenes øjne når DE ikke kan deltage.,,Hvorfor må vi ikke… alle de andre har…’’

Børn forstår ikke fattigdom… men de mærker den. Ubønhørligt.

De penge der kom ind ved et sådant tv-arrangement kunne lægges i en fond, der samvittighedsfuldt, sagligt varetog uddelingen af sådanne midler.

Tilskud til de mange små, meget små idrætsforeninger, så mindrebemidlede børn kunne være kontingentfrie, eller delvist kontingentfrie. Tilskud til Spejderorganisationerne, FDF og lignende organisationer der kunne formidle gratis sommerlejerophold til de børn der normalt ikke har råd.

Tilskud til de overtrætte enlige mødre så DE kunne komme på en hårdt tiltrængt ferie.

Tilskud til pensionister så også de kunne komme på tiltrængt, livgivende, livsglad ferie. Her ville samfundet oven i købet kunne spare penge til medicin, når ældre mennesker kommer ned til sol, varme og hyggeligt samvær. Sådan som Farums borgmester Brixtofte så rigtig så og gjorde det. Opleve den glæden hos Gladsaxes pensionister var en stor, berigende glæde i sig selv.

De pensionister der har et langt, ofte hårdt, arbejdsliv bag sig. De pensionister der altid har måttet klare sig selv. Aldrig bedt om noget. De pensionister der har slidt, stridt, kæmpet for og skabt det ,,Velfærds-Danmark ’’ som i vore dage betragtes som en selvfølge.

Listen er lang. Der er nok at tage fat på.

 

Min fornemmelse med Afrika-indsamlingen er tv-værternes egen selvpromovering.

De tv-værter, der altid er mere bekymrede for terrorristers ,,retssikkerhed’’ end for de mennesker der må leve under, være ofre for muslimske terrortrusler. De tv-værter der aldrig stiller spørgsmål om det kolossale misbrug af asyllovene. De tv-værter der ikke bekymrer sig om, stiller relevante, kritiske spørgsmål om alle de problemer Danmark og det øvrige Europa har med for eksempel de somaliske ,,flygtninge’’ der bolter sig i salg af narkotika. Aldrig stiller kritiske spørgsmål om de mange, mange problemer vi i Danmark og det øvrige Europa har med ,,flygtninge?’’ fra mellemøsten. Aldrig spørger om hvorfor vi ikke bruger vores RET til at tilbagesende uønskede personer. Aldrig stiller kritiske spørgsmål om hvorfor Regering og Folketing tillader ,, uønskede fupflygtninge’’ at få varigt ophold i Danmark på passiv forsørgelse.

Kvalmende.

 

Afrika. Det er mere end håbløst. De mange korrupte styrer, den ene stammekrig efter den anden.

Her svigter FN totalt. Det er som om det for FN kun gælder om at få sendt så mange folk fra de lande af sted som ,,flygtninge?’’ til Europa. Det er ingen holdbar løsning. Der skal hjælpes i nærområderne. Hjælp til selvhjælp.

Også jeg synes det var beskæmmende at opleve den udsendelse fra Afrika hvor mennesker levede under de mest uhumske vilkår i blikskure, med vandet der løb gennem området, brugt til såvel drikkevand som latriner.

HER kunne FN hjælpe. Her burde de hjælpe.

Foruden de FN-soldater, der bliver udsendt overalt i den urolige verden, burde der i FN-regi oprettes et nødberedskabskorps, et ingeniørkorps, der i sådan en landsby var FYSISK til stede. Hjalp til med at rydde op, få renoveret området forsvarligt, fortælle indbyggerne at fremover er det deres eget ansvar at holde området, landsbyen i forsvarlig stand.

 

Et af de mange grelle eksempler fra Afrika er Simbabwe med diktatoren Mugabe.

Simbabwes befolkning sulter, de skal have fødevarehjælp.

Grotesk. Mugabe har myrdet de hvide farmere, drevet dem fra hus og hjem, ødelagt de veldrevne, frugtbare farme. Simbabwe der var et at verdens mest fødevareproducerende lande.

Havde Mugabe så endda sørget for, at afrikanerne selv havde overtaget farmene, drevet dem videre, sørget for dels mad til egen befolkning såvel som til eksport af landbrugsvarer, men nej. Farmene ligger øde og golde hen. Destrueret. I ruiner.

NU sulter befolkningen. NU beder de om mad, fødevarehjælp.

Det er dette der er Afrikas store problem. Sådan går det mange steder. 

Hvis vi skal hjælpe skal det være hjælp til selvhjælp. Det er ikke nok at samle penge ind, de skulle også gerne  gøre gavn. Det lader ikke til at være tilfældet for Afrikas vedkommende.

 

Det sidste nye er at asylansøgere ikke bliver fulgt til Sandholmlejren. De får blot udleveret en togbillet, så kan de selv finde vej. Udmærket, blot med den store fejltagelse at togbilletten ikke skal føre dem til Sandholmlejren, men i stedet direkte retur til deres hjemlande. Danmark og det øvrige Europa burde, hurtigst muligt, suspendere de underskrifter vi har afgivet indenfor asyllovene. Stoppe misbruget af asyllovene. Stoppe bekvemmelighedsflygtningene. Stoppe den mere og mere omsiggribende islamisering af Danmark og det øvrige Europa. Forlange at mellemøstlige nationer tager afviste persober/asylansøgere tilbage.

Danmark og Europa: VÅGN OP!

Bestil bøger her - fra
Den Danske Forening

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                 det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>