11.11.2008

Demokratiets afvikling

Forfatter: Arne Hornborg

Angående konventioner: Hvad der er indført ved et pennestrøg, kan fjernes ved et pennestrøg!!!

 

Vi har gennem mange år oplevet hvordan antidemokratiske personer, som oftest med mellemøstlig, muslimsk baggrund, under dække og beskyttelse af demokratiet forsøger ihærdigt at afskaffe demokratiet i Danmark og det øvrige Europa. Oplevet hvordan disse personer nægter at indrette sig efter VORE demokratiske love.

Vi oplever hvordan udviste personer nægter at forlade Danmark, under påskud af at de er i livsfare hvis de vender tilbage til deres oprindelseslande. Hvilket argument skulle de ellers bruge.

Det besynderlige postulat at afviste flygtninge sidder i uvished i årevis. De HAR jo fået velbegrundede afslag. Alligevel nægter de at forlade Danmark. Det er Danmark og danskerne der lever i uvished om hvornår disse afviste rejser hjem. Forlader Danmark.

Vi oplever hvordan det danske Folketing, den/de danske regering(er) er mere og mere handlingslammede, at det tilsyneladende er EU, Det uduelige FN, Flygtningehøjkommissariatet og Amnesty International der bestemmer dansk lovgivning.

Bestemmer hvem VI danskere skal have boende i VORT land. Bestemmer at terrorister frit kan opholde sig her i Danmark, uden at VI kan gøre noget.

Det er naturligvis uholdbart. Situationen gælder ikke alene Danmark, men i lige så høj grad det øvrige Europa.

Da vi åbenbart er ,,bondefanget’’ af de konventioner vi, under andre forudsætninger, har underskrevet, må disse underskrifter naturligvis, midlertidigt, suspenderes indtil misbrug af danske/europæiske underskrifter ophører.

Naturligvis skal vi sende uønskede personer ud af Danmark/Europa.

Myten, postulatet om at de udviste personer vil blive udsat for fængsling eller tortur hvis de rejser hjem kan ganske enkelt klares ved at bede de pågældende lande om at afgive garantier for at noget sådan ikke vil finde sted. Mon nogen lande vil sætte deres gode navn og rygte på spil ved at nægte det.

Vi må naturligvis tage det for pålydende, uanset hvad FN, Amnesty International, mv. i den anledning vil postulere.

De to organisationer burde i stedet koncentrere sig om at skaffe tålelige ophold for borgerne i de lande, disse borgere er flygtet fra.

Demokratiet har efterhånden trange vilkår, både i Danmark såvel som det øvrige Europa.

Demokrati betyder, som bekendt, folkestyre. Minister betyder, lige så bekendt, tjener.

Begge fortolkninger lader såvel det danske Folketing som de øvrige europæiske parlamenter tilsyneladende hånt om.

Borgerne bliver end ikke spurgt, får slet ikke lov til at stemme om væsentlig ting der vedrører os alle.

F.eks. asyllovene og indvandringslovene.

Jeg spekulerer tit på, om vreden blandt almenvældet i Europas befolkninger kunne blive så stor, så eklatant, så de tog sagen i egen hånd. Tog over dér hvor politikerne gang på gang svigter.

Oprettede halv- illegale organisationer der, MÅSKE, kunne følge uønskede personer tilbage til disses oprindelseslande? Påtage sig øvrige opgaver dér hvor myndighederne svigter.

Tanken er nærliggende. Historien har vist at folkerejsninger mod bestående styreformer ofte har fundet sted, når befolkningerne havde fået nok. Når folk ikke ville finde sig i mere.

Når mennesker, en dag, ønsker at DEMOKRATI skal tages alvorligt.

At, det er FOLKET der styrer. FOLKET der bestemmer.

Arne Hornborg

Grafiker/forfatter

Spangåvej 34 . Sengeløse

2630 Tåstrup

 

 

 

 

 

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller få alene INDSIGT-UDSYN tilsendt.

Du kan også vælge at støtte vores arbejde økonomisk.

Du tegner abonnement her

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810

                   det frie ord>>>

OPGØRET >>>Reconquista>>>