01.10.2008

Udenrigsministeriel formildelse.

Forfatter: Bjarke Rosenkilde

Trods udenrigsministerens pladderhumanisme har muslimerne forlængst overskredet danskernes tålmodighed!!

 

Sådan ser verden ikke ud!

Hævdes det på højeste udenrigspolitiske niveau i Danmark.

Vi må derimod bestandig se at komme dem imøde.

Den vesteuropæiske formildelse-psyke står endnu som et ideal i udenrigspolitisk tankegang.

Nemlig den moralske og retfærdige, den økonomiske med fortsat handel til følge, og den strategiske tankegang, nemlig den rutinemæssige måde at håndtere problemer på, ifølge hvilken afgørelsen af tvister gennem rationel forhandling og kompromis er til langt større fordel end den faste og bestemte.

Derfor må man endelig ikke lukke de skoler, hvor kun een religion reelt er tilladt, og hvor andre religioner, og anderledes tænkende som følge heraf slet og ret anses foragtelige og anden rangs.

De heraf afledte følsomme, og rodløse unge mennesker, der på denne baggrund, hverken føler sig accepteret eller respekteret i Danmark, anses som sagesløse ofre for omstændighederne.

Selvom, man da godt er klar over, at menneskene kommer hertil, fordi de trods alt hellere vil være her end, hvor de oprindelig stammer fra.

Ikke desto mindre, må vi endelig ikke stille krav.

Endsige bede dem rejse hjem, når det viser sig, at de er ude af stand til at tale og forstå dansk, ikke har kendskab til Danmark på 8. klasse niveau, og både er ude af stand til at forsørge sig selv, og at optræde som lovlydige borgere.

Sådan ser verden åbenbart ud fra bjergets udenrigsministerielle tinder.

En på forhånd grotesk offerliggørelse af en del af vore medmennesker.

Tag tyren ved hornene.

Kæmp for alt hvad du har kært, lød det førhen.

I dag skal historiske billeder og forretningsgange følges; for de gav resultater.

En gang.

Desværre, er det så længe siden.

For da måtte fjenden i bund og grund anses fornuftig og fredsommelig.

I dag derimod er fjenden ideologisk motiveret.

Idet denne benytter religionen som skjold, og politikken som sværd.

Helt i overensstemmelse hermed afgiver han løfter, som han alligevel ikke har tænkt sig at holde.

Imod på den anden side selv bestandig at opnå indrømmelser.

Med verdensherredømmet som mål.

Ser verden virkelig sådan ud?

 

 

Kilde. Daniel Pipes. JP. Søren Krarup. dd.

Læs INDSIGT-UDSYN her

BESTIL BØGER HER

Nyeste videoer -  herunder alle
talerne fra Folkefesterne 2014-2019
se dem i videoteket lige nedenunder

Se flere i Audio- og videoteket

Giv en hånd med

Bliv medlem af foreningen eller støt vores arbejde økonomisk.

 

Du melder dig ind her

MobilePay betalingsnr.:
34810